dr Katarzyna Kozińska

katarzyna.kozinska@uwm.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-5836-5596

 

STOPNIE NAUKOWE I ZAWODOWE:

2014 - Doktorat na Uniwersytecie Otwartym w Wielkiej Brytanii (The Open University, UK), Centrum Badań z zakresu Pedagogiki oraz Technologii Edukacyjnych

2009 - Master of Science in Education (E-learning) – Uniwersytet Oksfordzki, Wydział Pedagogiki, Kellogg College

2004 - European Masters in Conference Interpreting (EMCI) - Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej

2002 - Magister Filologii w zakresie Lingwistyki Stosowanej – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

 

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH ORAZ TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH:

Członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

Zasoby edukacyjne, internetowe i technologie wykorzystywane do nauki i nauczania języków obcych, rozwój kompetencji tłumaczy, otwarte zasoby edukacyjne, motywacja w procesie uczenia się i nauczania, uczenie się przez całe życie

KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ:

Działalność dydaktyczna w pracy akademickiej na stanowisku adiunkta obejmuje koordynowanie języka angielskiego i prowadzenie przedmiotów z tłumaczeń, języków specjalistycznych (np. angielski język specjalistyczny w turystyce), praktycznej nauki języka angielskiego i seminarium dyplomowego

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE:

PRACA DOKTORSKA

Kozinska, Katarzyna Aldona (2013). ‘Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) w kształceniu ustawicznym różnych użytkowników: czynniki motywujące do nauki z różnymi inicjatywami OZE oraz sposoby wykorzystywania OZE do wspierania nauki oraz nauczania’. Rozprawa doktorska The Open University. Link: http://oro.open.ac.uk/40290/ 

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE W CZASOPISMACH I SPRAWOZDANIACH Z KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH

Kozińska, K. (2016) Open Educational Resources: still the future of e-learning?; Numer 4, Szkice Humanistyczne, Wydawnictwo Olszyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie

Kozinska, K.; McAndrew, P.; Jones, A.; Scanlon, E. (2011). Czynniki motywujące interakcje podczas uczenia się i pracę grupową: studium wpływu roli społeczności i interakcji między użytkownikami we wspieraniu procesów uczenia się wśród osób zarejestrowanych na OpenLearn. Publikacja w sprawozdaniu z Szóstej Konferencji Wiedzy Otwartej: Hellmann, S., Frischmuth, P., Auer, S., Dietrich, D. (Red.), 30 czerwiec – 1 lipiec 2011, Berlin, Niemcy. Link: http://ceur-ws.org/Vol-739/paper_4.pdf

Kozinska, K.; Kursun, E.; Wilson, T.; McAndrew, P.; Scanlon, E.; Jones, A.; Cagiltay, K. (2010). Czy Otwarte Zasoby Edukacyjne są przyszłością (e-)learningu? W Sprawozdaniu z Trzeciej Międzynarodowej Konferencji na temat Przyszłości Nauczania: Przyszłość i innowacje edukacyjne, 10-14 maj 2010, Stambuł, Turcja. Link: http://oro.open.ac.uk/21123

 

WYBRANE WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH MIĘDZYNARODOWYCH

Panel ekspertów podczas Szóstego Międzynarodowego Sympozjum Otwartej Współpracy WikiSym ’10 w Gdańsku (7-9 lipiec 2010): Czynniki motywujące interakcje podczas uczenia się wśród osób zarejestrowanych na OpenLearn. Prezentacja wyników badań przeprowadzonych w czasie studiów doktoranckich oraz pracy grupy badawczej OLnet podczas warsztatów oraz uczestnictwo w panelu ekspertów podczas sesji ‘Zaangażowanie w edukację otwartą’. Link: http://www.wikisym.org/ws2010/Proceedings.html