RWSS WH

Prezydium Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego Wydziału Humanistycznego UW-M w Olsztynie Kadencja 2022/2024

 

Przewodniczący: Arkadiusz Dziubak; arkadiusz.dziubak@gmail.com

I Wiceprzewodnicząca: Anna Pawlak; annapawlakk00@gmail.com

II Wiceprzewodnicząca: Oliwia Zdunek; o.zdunek2@gmail.com

Delegat do RUSS: Katarzyna Wasilewska; kwasilewska63@gmail.com

 

Lokalizacja biura: Wydział Humanistyczny ul. Kurta Obitza 1, pokój nr 43