Przedmioty sekwencyjne

Wykaz przedmiotów sekwencyjnych realizowanych w roku akademickim 2022-2023
studia stacjonarne i niestacjonarne


Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I i II stopień - brak przedmiotów sekwencyjnych


Instytut Językoznawstwa, Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Języka Polskiego i Logopedii, Katedra Literatury Polskiej

FILOLOGIA POLSKA - brak przedmiotów sekwencyjnych

LOGOPEDIA - emisja głosu z elementami logopedii artystycznej

                   - fonetyka funkcjonalna, akustyczna, wizualna i artykulacyjna


Instytut Filozofii

ANALIZA I KREOWANIE TRENDÓW - brak przedmiotów sekwencyjnych

FILOZOFIA - brak przedmiotów sekwencyjnych


Instytut Historii

HISTORIA - brak przedmiotów sekwencyjnych

WOJSKOZNAWSTWO - brak przedmiotów sekwencyjnych

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA STRATEGICZNE - brak przedmiotów sekwencyjnych


Instytut Językoznawstwa, Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Języków Wschodniosłowiańskich, Katedra Literatur Wschodniosłowiańskich

FILOLOGIA ROSYJSKA - Praktyczna nauka języka rosyjskiego - wszystkie lata na studiach I i II stopnia


Instytut Językoznawstwa, Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Języka Angielskiego, Katedra Literatur i Kultur Anglojęzycznych

1. Studia I stopnia, stacjonarne:

a) PNJA I rok, sem. I i II > PNJA II rok, sem. III i IV > PNJA III rok, sem. V i VI;

2. Studia II stopnia, stacjonarne:

a) PNJA I rok, sem. I i II > PNJA II rok, sem. III i IV

3. Studia II stopnia, niestacjonarne:

a) PNJA I rok, sem. I i II > PNJA II rok, sem. III i IV


Instytut Językoznawstwa, Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Języka Niemieckiego, Katedra Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych

1. Studia I stopnia, stacjonarne

rok I, Iº FG, sem. zimowy
Ćwiczenia receptywno-dyskursywne I     
Gramatyka praktyczna I                     
Ćwiczenia z pisania I             
Konwersacje z leksyką I                      

rok I, Iº FG, sem. letni
Konwersacje z leksyką II                   
Ćwiczenia z pisania II            
Ćwiczenia receptywno-dyskursywne II           
Gramatyka praktyczna II                    
Fonetyka I      

rok II, Iº FG, semestr zimowy
Konwersacje z leksyką III
Ćwiczenia z pisania III
Gramatyka praktyczna III
Ćwiczenia receptywno-dyskursywne III
Fonetyka II

rok II, Iº FG, sem. letni
Ćwiczenia z pisania IV
Konwersacje z leksyką IV
Gramatyka praktyczna IV

rok III, Iº FG, semestr zimowy
Sprawności zintegrowane I
Pisanie akademickie
Gramatyka praktyczna V

rok III, Iº FG, sem. letni
Sprawności zintegrowane II
Gramatyka tekstu

2. Studia II stopnia, stacjonarne

rok I, IIº FG, sem. zimowy
Gramatyka praktyczna I                     
Pisanie ze stylistyką I             
PNJN-Sprawności zintegrowane I        

rok I, IIº FG, sem. letni
Gramatyka praktyczna II                    
Pisanie ze stylistyką II            
PNJN-Sprawności zintegrowane II      

rok II, IIº FG, sem. zimowy
PNJN – Sprawności zintegrowane III
Gramatyka praktyczna III
Konwersacje

rok II, IIº FG, sem. letni
Zajęcia receptywno-dyskursywne


Instytut Językoznawstwa, Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Lingwistyki Stosowanej

LINGWISTYKA W BIZNESIE - Praktyczna nauka języka angielskiego I/II; Praktyczna nauka drugiego języka obcego I/II