***

 OBSŁUGA INTERESANTÓW

 

Ośrodek pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00, z wyłączeniem bezpośredniej obsługi. Podstawowym sposobem załatwiania spraw jest poczta elektroniczna: 
human.praktyki@uwm.edu.pl i kontakt telefoniczny: 89 524 65 58.

 Po konsultacji mailowej lub telefonicznej istnieje możliwość złożenia/odbioru oryginałów dokumentów, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (zachowanie odległości 2 m pomiędzy osobami, zakładanie maseczki ochronnej oraz dezynfekcję rąk środkami dostępnymi na Wydziale).

 Prosimy nie tworzyć kolejek i nie przychodzić bez wcześniejszego umówienia daty i godziny spotkania! 

Osoby bez umówionego terminu nie będą przyjmowane!

 Obecny tryb pracy Ośrodka jest podyktowany troską o zdrowie i życie Państwa oraz pracowników. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje, naszych bliskich, tak abyśmy mogli zapewnić ciągłość obsługi w ważnych dla Państwa sprawach.

***

Informacje dotyczące organizacji praktyk studenckich w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie w semestrze zimowym 2020/2021.

***

PRZYPOMINAMY!

 W celu zaliczenia zrealizowanej praktyki należy zwrócić się do kierunkowego opiekuna praktyk.

 Prosimy nie przesyłać dzienniczków pocztą!!!

***

 Ewaluacja praktyk!

Przypominamy o wypełnianiu ankiet ewaluacyjnych związanych z praktykami zawodowymi oraz nauczycielskimi. Ankiety dostępne są na stronie Ośrodka w zakładce "Do pobrania".

***

 

***

***