PLAN ZAJĘĆ KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO 2020/2021 - semestr letni

***

Oferta pracy w firmie TRANSCOM

*** 

Prorektor ds. kształcenia UWM prof. Paweł Wysocki dla UWM FM: "Nowa forma realizacji praktyk studenckich".

Zaliczenie praktyki zawodowej w ramach walki z wirusem SARS-CoV-2

***

 OBSŁUGA INTERESANTÓW

Ośrodek pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 12:00. 

Podstawowym sposobem załatwiania spraw jest poczta elektroniczna: 

human.praktyki@uwm.edu.pl i kontakt telefoniczny: 89 524 65 58.

 Po konsultacji mailowej lub telefonicznej istnieje możliwość złożenia/odbioru oryginałów dokumentów, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (zachowanie odległości 2 m pomiędzy osobami, zakładanie maseczki ochronnej oraz dezynfekcję rąk środkami dostępnymi na Wydziale).

 Prosimy nie przychodzić bez wcześniej wyznaczonej daty i godziny spotkania! 

  Obecny tryb pracy Ośrodka jest podyktowany troską o zdrowie i życie Państwa oraz pracowników. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje, naszych bliskich, tak abyśmy mogli zapewnić ciągłość obsługi w ważnych dla Państwa sprawach.

Szczegółowy harmonogram pracy

***

Zarządzenie Nr 82/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii

***

PRZYPOMINAMY!

 W celu zaliczenia zrealizowanej praktyki należy zwrócić się do kierunkowego opiekuna praktyk.

 Prosimy nie przesyłać dzienniczków pocztą!!!

***

 Ewaluacja praktyk!

Przypominamy o wypełnianiu ankiet ewaluacyjnych związanych z praktykami zawodowymi oraz nauczycielskimi. Ankiety dostępne są na stronie Ośrodka w zakładce "Do pobrania".

***

 

***

***