Komisja ds. Równości Szans

Mamy przyjemność poinformować, że na naszej Uczelni swoją działalność rozpoczęła Komisja ds. Równości Szans, powołana decyzją Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W skład Komisji weszło 20 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele wszystkich wydziałów, a także przedstawiciele studentów.

Wydział Humanistyczny reprezentuje dr Marta Cichy i Patryk Laskowski.

Do zadań Komisji należeć będzie między innymi:

- współpraca z Rzecznikiem ds. Równości Szans i opiniowanie otrzymanych od Rzecznika zgłoszeń w zakresie działań dyskryminacyjnych,
- wyrażanie opinii w toczących się postępowaniach dyscyplinarnych dotyczących naruszeń w obszarze równego traktowania,
- inicjowanie rozwiązań na rzecz równego traktowania oraz działań na rzecz osób i grup narażonych na dyskryminację lub jej doświadczających,
- przygotowywanie projektów procedur i praktyk dotyczących równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji,
- wspieranie środowiska studenckiego i kadry zarządzającej oraz administracji Uniwersytetu we wdrażaniu obowiązujących procedur antydyskryminacyjnych.

Procedura przeciwdziałania dyskryminacji: → www