Doktoranci

Kierownik Studiów Doktoranckich: prof. dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska

Dyżur kierownika studiów doktoranckich dla doktorantów:

poniedziałek: 11.30 - 13.00 (zdalnie - MS Teams, kod: yw1ulfp);

worek: 9.45 - 11.15 (pok. 259)

zapraszamy do kontaktu drogą mailową:

e-mail: alina.naruszewicz@uwm.edu.pl

 

Prezydium Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów w roku akademickim 2022/2023:

Przewodniczący: mgr Mateusz Malicki

Wiceprzewodnicząca: mgr Patrycja Pawelec

Sekretarz: mgr Patrycja Mierzyńska

Dyżury:

zapraszamy do kontaktu drogą mailową:

e-mail: mateusz.malicki@uwm.edu.pl