Praktyki zawodowe

Studenckie praktyki zawodowe są obowiązkowe i stanowią integralną część programu kształcenia na wszystkich prowadzonych przez Wydział Humanistyczny kierunkach studiów.
Praktyka powinna odpowiadać charakterowi studiów na określonym kierunku na Wydziale. 

Student powinien zrealizować praktykę zawodową do końca V semestru studiów pierwszego stopnia, a w przypadku studiów drugiego stopnia do końca III semestru.

Minimalny czas trwania studenckiej praktyki zawodowej na studiach pierwszego stopnia wynosi:

 • dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna: 4 tygodnie
  (160 godzin),
 • dla kierunku filologia germańska: 2 tygodnie (80 godzin),
 • dla kierunku filologia angielska: 2 tygodnie (80 godzin),
 • dla kierunku filologia rosyjska:2 tygodnie (80 godzin),
 • dla kierunku filologia polska: 4 tygodnie (160 godzin),
 • dla kierunku filozofia: 4 tygodnie (160 godzin),
 • dla kierunku historia: 4 tygodnie (160 godzin),
 • dla kierunku  lingwistyka w biznesie: 4 tygodnie (160 godzin),
 • dla kierunku wojskoznawstwo: 4 tygodnie (160 godzin),
 • dla kierunku analiza i kreowanie trendów: 4 tygodnie (160 godzin),

Minimalny czas trwania studenckiej praktyki zawodowej na studiach drugiego stopnia wynosi:

 • dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna: 4 tygodnie
  (160 godzin),
 • dla kierunku filologia germańska: 4 tygodnie (160 godzin),
 • dla kierunku filologia angielska: 4 tygodnie (160 godzin),
 • dla kierunku filologia rosyjska: 3 tygodnie (120 godzin)
 • dla kierunku filologia polska: 4 tygodnie (160 godzin),
 • dla kierunku filozofia: 4 tygodnie (160 godzin),
 • dla kierunku historia: 4 tygodnie (160 godzin),
 • dla kierunku interdyscyplinarne studia strategiczne: 4 tygodnie (160 godzin),
 • dla kierunku analiza i kreowanie trendów: 4 tygodnie (160 godzin),
 • dla kierunku logopedia: 4 tygodnie (160 godzin).

 

DRUKI DO POBRANIA

 

UWAGA!!!

Wypełnione skierowanie należy dostarczyć do Wydziałowego Ośrodka Wspierania Dydaktyki min. 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki. Na podstawie skierowania sporządzona zostanie Umowa o organizację praktyki studenta.