Akty prawne regulujące odbywanie praktyk

 USTAWY I ROZPORZĄDZENIA:

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 kwietnia 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.  w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  

 

UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA REKTORA:

Regulamin Studiów UWM w Olsztynie

Nr 54/2021 z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich  

Nr 53/2021 z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich  

 

REGULAMINY WEWNĘTRZNE:

Regulamin studenckich praktyk nauczycielskich na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie

Regulamin studenckich praktyk nauczycielskich na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie dla studentów kierunku logopedia