Kontakt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Humanistyczny


Wydziałowy Ośrodek Wspierania Dydaktyki
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn

pok. 218

tel. (089) 524 65 58

e-mail: human.praktyki@uwm.edu.pl