Współpraca społeczno-gospodarcza

Wydział Humanistyczny współpracuje z następujacym placówkami:

 1. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego, 10-089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 44
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Olsztyn,  ul. Karola i Roberta Małłków 3
 3. III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, Olsztyn, ul. Sybiraków 3
 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego, Iława, ul. Sienkiewicza 1
 5. Zespół Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego, Szczytno, ul. Lanca 10
 6. Zespół Szkół w Zalewie, Zalewo, ul. Szkolna 2
 7. Zespół Szkół w Dobrzykach, Dobrzyki 25
 8. Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Józefa Malewskiego, Olsztyn, ul. Herdera 3
 9. Liceum Ogólnokształcące KSS im. Polskich Noblistów, Kwidzyn, ul. Chopina 4
 10. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego, Olsztyn, ul. Kościuszki 70
 11. I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego, Elbląg, ul. Pocztowa 2
 12. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, Olsztyn, ul. M. Wańkowicza 1
 13. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych, Olecko, ul. Gołdapska 29
 14. Zespół Szkół Licealnych, Morąg, ul 11 Listopada 7
 15. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W.S. Reymonta, Chorzele, ul. Szkolna 4
 16. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków, Bartoszyce
 17. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Kętrzyn, Plac Powstańców Warszawy 2
 18. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego, Iława, ul. Sienkiewicza 1
 19. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego, Olecko, ul. Kościuszki 29
 20. Szkoła Podstawowa w Borecznie, Boreczno 22, 14-230 Zalewo
 21. Warmia Media Sp. z o.o., Olsztyn, ul. Sprzętowa 3
 22. Agencja reklamowa ANDROMEDA, Augustów, ul. Mostowa 5
 23. Szkoła Podstawowa im. „Gazety Olsztyńskiej”, Dywity, ul. Spółdzielcza 4
 24. Polskie Radio Olsztyn, Olsztyn, ul. Radiowa 24
 25. Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe „Zamek-Ryn” Sp. z o.o., Ryn, ul. Plac Wolności 2
 26. Centrum Doradczo-Konsultingowe, Sp. cywilna, Elbląg, Plac Dworcowy 3A/M
 27. BUSINESS INVESTMENT&COUNSELING sp. z o.o., Mrągowo, ul. Staromiejska 1
 28. CONTRAD Weranis i Makosiej Sp., Olsztyn, al. Wojska Polskiego 19A, lok. 13
 29. Fundacja BORUSSIA, Olsztyn, ul. Zyndrama z Miszkowic 2
 30. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny, Olsztyn, ul. Stare Miasto 33
 31. Transcom Worldwide Poland Sp. z o.o., Olsztyn,  ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
 32. Thyssenkrupp Group Services, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472 D
 33. XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów, Olsztyn,  ul. Bałtycka 4
 34. Muzeum Ikon i Kultury Staroobrzędowców, Wojnowo 76
 35. Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn, ul. Kopernika 47
 36. Archiwum Państwowe, Olsztyn, ul. Partyzantów 18
 37. Muzeum Historyczne, Ełk, ul. Małeckich 3/2
 38. Fundacja RODOWO, Rodowo k. Sorkwity
 39. Fundacja Agencji Służby Społecznej, Warszawa, ul. Popiełuszki 8
 40. Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, Stębark 1
 41. Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn, ul. Zamkowa 2
 42. Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn, ul. Partyzantów 87
 43. Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział Olsztyn, Olsztyn, ul. Kurta Obita 1
 44. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9. Drezdeńskiej Brygady Artylerii, Morąg, ul. Kujawska 1
 45. Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe „Zamek-Ryn”  Sp. z o.o., Ryn, ul. Plac Wolności 2
 46. Zespół Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego, Szczytno, ul. Lanca 10
 47. Centrum Doradczo-Konsultingowe, Sp. cywilna, Elbląg, Plac Dworcowy 3A/M
 48. Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kurpiowszczyzny im. A. Chętnika,  siedziba – Charciabałda 26 k. Myszyńca
 49. Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Jagiełły, Mrągowo, ul. Mrongowiusza 13B
 50. Zespół Szkół w Barczewie, Barczewo, ul Północna 14
 51. Polskie Stowarzyszenie Komparatystyki Literackiej, Toruń, ul. Fosa Staromiejska 3
 52. BUSINESS INVESTMENT&COUNSELING sp. z o.o., Mrągowo, ul. Staromiejska 1
 53. Studio Wydawnicze ARTA, Olsztyn, ul. Reymonta 14/4
 54. Archiwum Państwowe w Warszawie, Ekspozytura w Nidzicy, Nidzica, ul. Jagiełły 2a
 55. Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego, Działdowo,  Plac Mickiewicza 43
 56. Muzeum Historyczne, Legionowo, ul. Adama Mickiewicza 23
 57. Muzeum Zamkowe, Malbork, ul. Starościńska 1
 58. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego, Olsztyn, ul. Piłsudskiego 42
 59. Marzena Dworznikowska- specjalista logopedii ogólnej i oligofrenologopedii, Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 25/11
 60. Danuta Pęcherzewska- specjalista logopedii ogólnej, Trękusek, ul. Brzozowa 9
 61. Ewa Pacławska – specj. logopedii ogólnej, Olsztyn, ul. Dworcowa 16/24
 62. Edyta Zomkowska – specj. logopedii ogólnej i neurologopedii, Ostróda,  ul. Jana III Sobieskiego
 63. Iwona Kozłowska – specj. logopedii ogólnej, Rumian 60
 64. Aneta Maculewicz- pedagog, specjalista logopedii ogólnej, neurologopedii i surdologopedii, Olsztyn, ul. Jagiellońska 55 a/31
 65. Martyna Kurek-Kołecka- surdopedagog i logopeda dyplomowany, Olsztyn, ul. Leyka 24/6
 66. Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży  z wadą słuchu PZG, Olsztyn, ul. Partyzantów 74
 67. Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Olsztyn, ul. Warszawska 30
 68. Natalia Buczek- specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, Olsztyn,  ul. Żytnia 20
 69. Pediatryczne Centrum Rehabilitacji Reho-landia s.c., Olsztyn,ul. Lengowskiego 19
 70. Zenobia Bogdanowska – specj. w zakresie neurologopedii, surdologopedii, emisji  głosu, logorytmiki, pedagoga terapeuty, edukatora, trenera rozwoju osobistego, Ługwałd 2e
 71. Mirosław Zalewski- specj. logopedii korekcyjnej, neurologopedii, pedagogiki specjalnej w zakresie oligofrenopedagogiki, logopedii, resocjalizacji, psychoterapii, terapii pedagogicznej, edukacji wczesnoszkolnej i logorytmiki, Nowe Siedlisko 16,  k. Ostródy
 72. Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”, Olsztyn, ul. Piłsudskiego 54
 73. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Piątka”, Olsztyn, ul. Piłsudskiego 54a
 74. Fundacja „Radosne Dzieci”, Olsztyn, ul. Piłsudskiego 54a
 75. Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o., Kajetany, ul. Mokra 7
 76. Marta Darmofał- specjalista w zakresie neurologopedii, Olsztyn, ul. Poziomkowa 1B/38
 77. Olga Małgorzata Bednarska – specjalista surdologopedii i logopedii medialnej, Olsztyn, ul. Kanta 30/18
 78. Zespół Żłobków Miejskich. Olsztyn, ul. S. Wyspiańskiego 2
 79. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Słuchu i Mowy, Olsztyn, ul. Partyzantów 74
 80. Elżbieta Szmyt – logopeda, specjalista w zakresie surdopedagogiki, Olsztyn, ul. Żytnia 9
 81. Przedszkole Niepubliczne Tempoo, Olsztyn, ul. Boenigka 40a
 82. Fundacja Kangoor, Olsztyn, ul. Wiecherta 2/5
 83. Beata Nadziejko-Głuszak – specj. w zakresie neurologopedii Nikielkowo, ul. Owocowa 13
 84. Martyna Kurek-Kołecka- surdopedagog i logopeda dyplomowany, Olsztyn, ul. Leyka 24/5
 85. Przedszkole Mistrzów ul. Dworcowa 47A, 10-437 Olsztyn
 86. Centrum Polsko-Francuskie Notes D’Armor. Warmia i Mazury, Olsztyn,  ul. Dąbrowszczaków 39
 87. Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich, Olsztyn, ul. Emilii Plater 3
 88. Teatr Stefana Jaracza, Olsztyn, ul. 1 Maja 4
 89. Wordsmith PR, Olsztyn, ul. Jagiellońska 50/3
 90. Miejska Biblioteka Publiczna, Olsztyn, ul. Rodziewiczówny 2
 91. Wspólnota Kulturowa "Borussia"
 92. Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Kętrzyn,  Plac Zamkowy 1
 93. Centrum Polsko-Francuskie Notes D’Armor. Warmia i Mazury, Olsztyn,  ul. Dąbrowszczaków 39
 94. Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich, Olsztyn, ul. Emilii Plater 3
 95. Teatr Stefana Jaracza, Olsztyn, ul. 1 Maja 4
 96. Wordsmith PR, Olsztyn, ul. Jagiellońska 50/3
 97. Miejska Biblioteka Publiczna, Olsztyn, ul. Rodziewiczówny 2
 98. Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Kętrzyn,  Plac Zamkowy 1
 99. Pracownia Wydawnicza ElSet 
 100. Gazeta Olsztyńska
 101. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 102. Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne
 103. Muzeum Wojsk Lądowych, Bydgoszcz, ul. Czerkaska 2
 104. Studio Wydawnicze ARTA, Olsztyn, ul. Reymonta 14/4
 105. Wojewódzki Sztab Wojskowy, Olsztyn, ul. Jagiellońska 53
 106. Towarzystwo Przyjaciół I Mazurskiej Brygady Artylerii im. gen. J. Bema, Węgorzewo, ul. Bema 7
 107. 11 Pułk Artylerii im. gen. Józefa Bema, Węgorzewo, ul. Bema 7
 108. Jednostka Wojskowa 2039, Lidzbark Warmiński, ul. Ornecka 1
 109. Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Jagiełły, Mrągowo, ul. Mrongowiusza 13B
 110. Zespół Szkół w Barczewie, Barczewo, ul Północna 14
 111. Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Kętrzyn,  Plac Zamkowy 1
 112. Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej, Olsztyn, al. Piłsudskiego 69A
 113. Wordsmith PR, Olsztyn, ul. Jagiellońska 50/3