CZWARTKI Z HUMANISTYKĄ

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Drodzy Nauczyciele i Humaniści!

 

Serdecznie zapraszamy na wykłady i warsztaty kolejnej edycji „Czwartków z Humanistyką” organizowane w roku akademickim 2023/2024, na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Oferta edukacyjna, zawierająca zagadnienia z zakresu dyscyplin humanistycznych, skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego z myślą o poszerzeniu ich wiedzy, a także ukazaniu związków ogólnie pojętej humanistyki z rzeczywistością zewnętrzną i możliwości jej wykorzystania w przyszłości zawodowej.

Do udziału zachęcamy szczególnie maturzystów, stojących przed wyborem dalszej drogi kształcenia, którym zaprezentowane wykłady i warsztaty pomogą w podjęciu ważnej, życiowej decyzji.

Program „Czwartków z Humanistyką” wraz z formularzem zgłoszenia, który należy przesłać na adres: monika.rubacha@uwm.edu.pl (kontakt tel. 89 524 63 94) znajduje się w Załączniku.

O rezerwacji miejsc na poszczególne spotkania, decyduje kolejność zgłoszeń.

     

                                                                                                             Z poważaniem

                                                                                                            Prodziekan ds. Rozwoju i Promocji
                                                                                                            Wydziału Humanistycznego

                                                                                                            dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM