CZWARTKI Z HUMANISTYKĄ

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Drodzy Nauczyciele i Humaniści!

 

Serdecznie zapraszamy na wykłady i warsztaty kolejnej edycji „Czwartków z Humanistyką” organizowane, na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ciągu całego roku akademickiego, raz w miesiącu, od października do maja.

Oferta skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego z myślą o poszerzeniu ich wiedzy, a także ukazaniu związków ogólnie pojętej humanistyki z niezwykle użytecznymi kompetencjami miękkimi.

Podczas spotkań prezentowane będą zagadnienia z zakresu dyscyplin humanistycznych: literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii i filozofii, a także społecznych: media i komunikacja społeczna. Wykładowcy reprezentują dwanaście kierunków, które funkcjonują na Wydziale: analiza i kreowanie trendów, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia angielska, filologia germańska, filologia polska, filologia rosyjska, filozofia, historia, lingwistyka w biznesie, logopedia, wojskoznawstwo i studia strategiczne.

Do udziału zachęcamy szczególnie maturzystów, stojących przed wyborem dalszej drogi kształcenia, którym zaprezentowane wykłady i warsztaty pomogą w podjęciu ważnej, życiowej decyzji.

Program „Czwartków z Humanistyką” wraz z formularzem zgłoszenia, który należy przesłać na adres: monika.rubacha@uwm.edu.pl (kontakt tel. 89 524 63 94) znajduje się w Załączniku.

O rezerwacji miejsc na poszczególne spotkania, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

                                                                                                             Z poważaniem

                                                                                             Prodziekan ds. Rozwoju i Promocji
                                                                                                    Wydziału Humanistycznego

                                                                                       dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM