Doktoranci

Kierownik Studiów Doktoranckich: dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM

Dyżur kierownika studiów doktoranckich dla doktorantów:

poniedziałek: 11.30 - 13.00 (zdalnie - MS Teams, kod: yw1ulfp);

worek: 9.45 - 11.15 (pok. 259)

zapraszamy do kontaktu drogą mailową:

e-mail: alina.naruszewicz@uwm.edu.pl

 

Prezydium Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów w roku akademickim 2021/2022:

Przewodniczący: mgr Mateusz Malicki

Wiceprzewodnicząca: mgr Lidia Wieczorek

mgr Patrycja Pawelec (szkoła doktorska)

Sekretarz: mgr Wojciech Sikora

Dyżury:

zapraszamy do kontaktu drogą mailową:

e-mail: mateusz.malicki@uwm.edu.pl