Baza dokumentów

1. Kwestionariusz osobowy: pobierz

2. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy: pobierz

3. Oświadczenie o stanie zdrowia: pobierz

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: pobierz

 

Wymagania kwalifikacyjne - zgodnie z Załącznikiem 4, tabela 4a Statutu UWM: pobierz

5. Wykaz wymagań dla stanowiska asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych: pobierz

6. Wykaz wymagań dla stanowiska asystent w grupie pracowników dydaktycznych: pobierz

7. Wykaz wymagań dla stanowiska adiunkt (staż pracy do 10 lat) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych: pobierz

8. Wykaz wymagań dla stanowiska adiunkt (staż pracy powyżej 10 lat) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych: pobierz

9. Wykaz wymagań dla stanowiska adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych (staż pracy do 10 lat): pobierz

10. Wykaz wymagań dla stanowiska adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych (staż pracy powyżej 10 lat): pobierz

11. Wykaz wymagań dla stanowiska profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych: pobierz

12. Wykaz wymagań dla stanowiska profesor uczelni w grupie pracowników dydaktycznych: pobierz