Konferencja: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji

W dniach 16-17.05.2024 r. na Wydziale Humanistycznym odbędzie się konferencja pt. Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, organizowana przez Instytut Językoznawstwa.

Motywem przewodnim rozważań będą cechy świadczące o dwuklasowości języka – leksyka i gramatyka. Takie ujęcie problemu pozwoli m.in. na uruchomienie perspektyw badawczych skupiających się zarówno na słownictwie w różnych jego aspektach, jak i na zjawiskach gramatycznych sytuujących się na różnych poziomach opisu języka.

Wszystkie informacje dostępne są w zakładce → Konferencje