dr hab. Jarosław Rubacha, prof. UWM

 

 KATEDRA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

pok. 317, tel. (089) 523 39 67

e-mail: jaroslaw.rubacha@uwm.edu.pl 

 

ORCID https://orcid.org/0000-0002-2293-247X

Baza Wiedzy UWM Profil osoby – Jarosław Rubacha – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (uwm.edu.pl)

 

Stopnie naukowe

2013 - doktor habilitowany w dyscyplinie historia; specjalności: historia powszechna i historia Polski XIX i XX wieku,  historia prasy,  słowiańszczyzna XIX i XX w.,  stosunki międzynarodowe XIX i XX w.; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2003 - doktor nauk humanistycznych w zakresie historii; specjalność: historia, politologia; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

1994 - magister historii; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dyscyplina

nauki o komunikacji społecznej i mediach

Zainteresowania naukowe

historia Półwyspu Bałkańskiego w XIX i XX w., ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Bułgarii, polskie słowianofilstwo na początku XX w., wątki bałkańskie w polskiej prasie codziennej i periodycznej na przełomie XIX i XX w.

Funkcje

  • Македонски Научен Институт w Sofii (od 2008)
  • Komisja Bałkanistyki przy oddziale PAN w Poznaniu (od 2009)
  • rada naukowa czasopisma naukowego „Słupskie Studia Historyczne” / „Scripta Historica” (od 2012)
  • rada naukowa czasopisma naukowego „Македонски преглед”, Sofia, Bułgaria (od 2014 r.)
  • Polskie Towarzystwo Historyczne (od 2014)
  • rada naukowa czasopisma naukowego Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego (od 2015)
  • rada naukowa Centrum Badań Europy Wschodniej (od 2016)
  • rada naukowa czasopisma naukowego: „Вестник Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина”, Riazań, Rosja (od 2017)
  • rada naukowa czasopisma naukowego: „Пловдивски исторически форум”, Płowdiw, Bułgaria (od 2017)
  • Komisja Bałkanistyki przy O/PAN w Poznaniu (2023-2026)

Staże

2009, 2010 - staż naukowy w Macedońskim Instytucie Naukowym w Sofii

2010 - stypendium naukowe Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Nauki Republiki Bułgarii w Welikotyrnowskim Uniwersytecie „ss. Kirił i Metodii” w Weliko Tyrnowo

2015 - staż naukowy w ramach programu Erasmus+ w Płowdiwskim Uniwersytecie „Paisii Hilendarski” w Płowdiwie

Prowadzone przedmioty

Historia Polski XX w., Podstawy politologii, Lektorat prasy krajowej i zagranicznej, Etniczne i kulturowe fundamenty współczesnej Europy