Uprawnienia

Kategoryzacja Wydziału

Wydział Humanistyczny posiada kategorię naukową A (decyzja Nr ODW-839/KAT/2018 MNiSW z dnia 10.05.2018 r.)

Uprawnienia Wydziału:

- do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii i językoznawstwa,

- uprawnienia doktoryzowania w dyscyplinie literaturoznawstwo, filozofia, historia i językoznawstwo.