Skład Rady Dziekańskiej

TERMINARZ POSIEDZEŃ RADY DZIEKAŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020: link

 

Skład Rady Dziekańskiej na okres do 31 sierpnia 2020 r.

 1. dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski
 3. prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski
 4. prof. dr hab. Mariusz Rutkowski
 5. dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM
 6. dr hab. Irena Makarczyk
 7. dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM
 8. dr Krzysztof Łożyński
 9. dr Renata Rozbicka
 10. mgr Bożena Szczerbowicz
 11. Gabriela Bury (RWSS)
 12. dr hab. Renata Makarewicz, prof. UWM - przedstawiciel ZNP