Rada Wydziału (do 30.09.2019 r.)

LISTA CZŁONKÓW RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO

 

Członkowie Rady z tytułem naukowym lub ze stopniem doktora habilitowanego - biorący udział w głosowaniu

 

prof. dr hab. Stanisław Achremczyk, prof. zw.
prof. dr hab. Maria Biolik, prof. zw.
prof. dr hab. Sławomir Buryła, prof. zw.
prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski, prof. zw.
prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski
prof. dr hab. Roman Jurkowski
prof. dr  hab. Norbert Kasparek, prof. zw.
prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz  , prof. zw.
ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, prof. zw.
prof. dr hab. Henrikh Stronskyy, prof. zw.  
dr hab. Maria Ankudowicz-Bieńkowska, prof. UWM
dr hab. Sławomir Augusiewicz
dr hab. Dariusz Barbaszyński
dr hab. Iryna Betko, prof. UWM
dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM
dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWM
dr hab. Bernadetta Darska
dr hab. Józef Dębowski, prof. UWM
dr hab. Jan Gancewski, prof. UWM            
dr hab. Janusz Gołota, prof. UWM              
dr hab. Mirosław Hoffmann
dr hab. Andrzej Korytko
dr hab. Iwona Kosek, prof. UWM
dr hab. Jacek Kowalewski
dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska
dr hab. Andrzej Kucner
dr hab. Ewa Kujawska-Lis, prof. UWM
dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM
dr hab. Iwona Maciejewska
dr hab. Mariola Marczak, prof. UWM
dr hab. Renata Makarewicz
dr hab. Krzysztof Narojczyk, prof. UWM
dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM

dr hab. Iwona Ndiaye, prof. UWM

dr hab. Joanna Orzechowska

dr hab. Lech Ostasz, prof. UWM
dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk
dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz, prof. UWM
dr hab. Jarosław Rubacha, prof. UWM
dr hab. Mariusz Rutkowski, prof. UWM
dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM
dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM
dr hab. Marzena Świgoń, prof. UWM
dr hab. Beata Tarnowska, prof. UWM         
dr hab. Miron Wolny
dr hab. Mariola Wołk
 
Pozostali nauczyciele akademiccy - biorący udział w głosowaniu

dr Monika Cichmińska

dr Marta Cichy
dr Alina Jarząbek
dr Beata Jeglińska
dr Barbara Kozak
dr Krzysztof Łożyński
dr Magdalena Makowska
dr Paweł Pietnoczka
dr Jolanta Piwowar
dr Renata Rozbicka
dr Piotr Wasyluk
dr Magdalena Żmijkowska
 
Pracownicy niebędący nauczycielami - biorący udział w głosowaniu
mgr Beata Milewska
mgr Bożena Szczerbowicz
mgr Janina Szymańska
mgr Dorota Tucholska          
 
Studenci i doktoranci – biorący udział w głosowaniu
Gabriela Bury
Agnieszka Chorowicz
Łukasz Czarnecki-Pacyński
mgr Maciej Grabski (doktorant)
Maciej Jacewicz
Patrycja Kowalkowska
Urszula Majewska
Damian Majk
Natalia Nowak
Mikołaj Ratyński
Aleksandra Rybacka
Iryna Rykunich
Natalia Sacharuk
Arkadiusz Stępień-Miernikowski
Klaudia Szydlik
Natalia Zaremba