Praktyki psychologiczno-pedagogiczne

Studenckie praktyki psychologiczno-pedagogiczne przewidziane są w programach kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów Wydziału Humanistycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Celem praktyki psychologiczno-pedagogicznej jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością.

 

UWAGA !!! Opiekunem praktyk psychologiczno-pedagogicznych na wszystkich kierunkach studiów na Wydziale Humanistycznym jest dr Alina Jarząbek
(alina.jarzabek@uwm.edu.pl)

 

DRUKI DO POBRANIA

 

UWAGA!!!

Wypełnione skierowanie należy dostarczyć do Wydziałowego Ośrodka Wspierania Dydaktyki min. 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki. Na podstawie skierowania sporządzona zostanie Umowa o organizację praktyki psychologiczno-pedagogicznej studenta.