OGŁOSZENIA

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o rekrutacji na studia oraz praktyki w ramach programu Erasmus+. Chęć wyjazdu na praktyki można zgłaszać do 10 kwietnia.

*************************************************************************

KOMUNIKAT JM REKTORA W SPRAWIE WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

  *************************************************************************

 Plan zajęć w semestrze letnim 2021/2022:

 Kalendarz na semestr letni 2021/2022

 FILOLOGIA POLSKA W ZAKRESIE: KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO - I rok I stopnia 

 FILOLOGIA POLSKA W ZAKRESIE: KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO - II rok I stopnia 

 FILOLOGIA POLSKA, SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA W ZAKRESIE JĘZYKA POLSKIEGO - III rok I stopnia

 HISTORIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE - I rok I stopnia

 HISTORIA, SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA W ZAKRESIE HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE - II rok I stopnia

 HISTORIA W ZAKRESIE: KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELSKIE Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE - III rok I stopnia

  FILOLOGIA ANGIELSKA W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKA - I rok I stopnia

 FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO - II rok I stopnia

 FILOLOGIA ANGIELSKA W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKA - III rok I stopnia

 *************************************************************************

 UWAGA studenci specjalności nauczycielskiej

  Studenci I roku studiów I i II stopnia realizujących specjalność nauczycielską zobowiązani są do odbycia praktyki psychologiczno - pedagogicznej w wymiarze 40 godzin.

 Studenci studiów I stopnia - do końca II semestru.

 Studenci studiów II stopnia - do końca I semestru.

 *************************************************************************

PRZYPOMINAMY!

W celu zaliczenia zrealizowanej praktyki należy zwrócić się do kierunkowego opiekuna praktyk, a następnie, z podpisanym dziennikiem praktyk, do Wydziałowego Ośrodka Wspierania Dydaktyki, pok. 218

*************************************************************************

 Ewaluacja praktyk!

 Przypominamy o wypełnianiu ankiet ewaluacyjnych związanych z praktykami zawodowymi oraz przedmiotowo-metodycznymi. Ankiety dostępne są na stronie Ośrodka w zakładce "Do pobrania".

 *************************************************************************

Ogólnopolski serwis dla kobiet www.urodaizdrowie.pl, który działa od 2009 roku, szuka praktykantów.

W  zasobach firmy jest już ponad 50 tys. artykułów na tematy interesujące kobiety w każdym wieku: pielęgnacja urody, porady zdrowotne, przepisy kulinarne, trendy w modzie itp..

 W związku z rozwojem serwisu poszukiwani są studenci dziennikarstwa i kierunków pokrewnych, którzy byliby zainteresowani odbyciem zdalnych praktyk w  redakcji w Łodzi.

W ofercie jest pomoc merytoryczną i szkolenie praktykantów, a także pisemna opinia o przebiegu praktyk.

Kontakt w sprawie praktyk: ewelina@urodaizdrowie.pl, tel. 42 640 94 56.

*************************************************************************

 *************************************************************************

 

KOMUNIKAT JM REKTORA W SPRAWIE WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

*************************************************************************

Prorektor ds. kształcenia UWM prof. Paweł Wysocki dla UWM FM: "Nowa forma realizacji praktyk studenckich".

 Zaliczenie praktyki zawodowej w ramach walki z wirusem SARS-CoV-2

**************************************************************

Zarządzenie Nr 82/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii

************************************************************** 

UWAGA!!!

Informacje dotyczące organizacji praktyk studenckich w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie w semestrze zimowym 2020/2021.

 *************************************************************************