Program studiów

Program specjalności nauczycielskiej, zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,  obejmuje między innymi:

 • psychologię edukacyjną, 
 • psychologię ogólną, 
 • psychologię społeczną,
 • pedagogikę, 
 • pedagogikę ogólną, 
 • BHP w instytucjach edukacyjnych, 
 • podstawy dydaktyki, 
 • dydaktykę przedmiotu, 
 • emisję głosu, 
 • etykę zawodu nauczyciela,
 • elementy prawa oświatowego.

Zajęcia  są prowadzone przez nauczycieli ze znaczącym dorobkiem naukowym, którzy gwarantują wysoki poziom kształcenia.

 

Program studiów specjalności nauczycielskiej jest elementem kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów na Wydziale Humanistycznym:

STUDIA I STOPNIA

filologia polska zakres: nauczanie języka polskiego

filologia angielska w zakresie nauczania języka

historia zakres: nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie

STUDIA II STOPNIA

filologia polska zakres: nauczanie języka polskiego

filologia angielska w zakresie nauczania języka

historia zakres: nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie