Wydział Humanistyczny podpisał porozumienie z liceami mundurowymi w sprawie zasad współpracy.

 

 

W Liceum Ogólnokształcącym CN-B im. Cichociemnych w Olsztynie 23 lutego 2022 r. odbyło się podpisanie porozumienia w sprawie zasad współpracy przy wspólnej realizacji zadań na rzecz edukacji oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych pomiędzy Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie a Centrum Naukowo – Biznesowym s.c. „Feniks”, które prowadzi mundurowe licea ogólnokształcące. Szkoły te z powodzeniem funkcjonują w Białymstoku, Ciechanowie, Gdańsku, Iławie, Kętrzynie, Łomży, Olsztynie, Ostrołęce, Płocku, Pułtusku, Radomiu, Wyszkowie oraz Starogardzie Gdańskim. W trakcie nauki uczniowie zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności praktyczne przydatne w przyszłej służbie w różnych formacjach mundurowych.

W podpisaniu porozumienia udział wzięli: Dziekan Wydziału Humanistycznego dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM, Dyrektor Generalny szkół CN-B ppłk rez. Jarosław Chrobot, wicedyrektorki Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. Cichociemnych w Olsztynie Martyna Geszczyńska i Magdalena Starzyńska, Dyrektor Instytutu Historii dr hab. Andrzej Korytko, prof. UWM oraz Kierownik Katedry Wojskoznawstwa i Interdyscyplinarnych Studiów Strategicznych dr hab. Wiesław B. Łach, prof. UWM. Uroczyste podpisanie porozumienia odbywało się w asyście pocztu sztandarowego i uczniów liceum w Olsztynie.

Dzięki współpracy młodzież będzie mogła rozszerzyć swoje zainteresowania i nabyć specjalistyczne kompetencje poprzez studiowanie na kierunku Wojskoznawstwo. Kierunek ten funkcjonujący od wielu lat na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie doskonale wkomponowuje się w ducha potrzeby czasów oraz w potrzeby rynku. Daje m.in. możliwość związania swojego dorosłego życia młodego obywatela ze służbą w formacjach mundurowych poprzez zdobycie stopnia podoficerskiego i oficerskiego. Potrzeba dobrze wykształconych studentów spowodowała, że studenci są przygotowani do realizacji zadań administracyjnych, organizacyjnych (menedżerskich), dydaktyczno-wychowawczych oraz zadań w zakresie komunikacyjnym i negocjacyjnym w obszarze związanym z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

W ramach podpisanego porozumienia uczniowie będą mogli zapoznać się z bazą dydaktyczną i programem studiów Wojskoznawstwo oraz brać udział czynny w seminariach naukowych i wykładach specjalistycznych. Uczelnia udzieli również wsparcia merytorycznego szkołom dotyczącego edukacji proobronnej jak i przygotuje uczniów do wykorzystania gier i symulacji wojennych jako narzędzia analizowania i prognozowania strategicznego.

dr hab. Wiesław B. Łach, prof. UWM