Praktyki w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie

Na podstawie § 2 ust.13 Porozumienia o współpracy zawartego w dniu 8 listopada 2021 roku pomiedzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Uniwersytetem Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie uprzejmie informuję o możliwości odbycia praktyk studenckich przez studentów i słuchaczy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Studenci podczas praktyk beda mogli zapoznać sie ze struktura organizacyiną Samorzadu Województwa, podstawowymi aktami prawnymi, powołującymi samorzad i ich praktyczny wymiar, poznać organy samorządu oraz przyjrzeć sić ich funkcjom i zasadom pracy oraz procesowi stanowienia prawa miejscowego.

Podanie o praktyki nalezy sktadac w Departamencie Organizacynym przy ul. E. Plater 1 w Olsztynie w pokoju 117.
W podaniu nalezy uwzglednic docelowy Department, którym student jest zainteresowany do odbycia praktyki.