RWSS WH

Prezydium Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego Wydziału Humanistycznego UW-M w Olsztynie w roku akademickim 2021/2022

 

Przewodnicząca: Luiza Milewska

Wiceprzewodniczący: Arkadiusz Dziubak

Wiceprzewodniczący: mgr Przemysław Rozental

Delegat do RUSS: Oliwia Prusak

Członek Prezydium: Anna Pawlak

Członek Prezydium: Patrycja Resel

 

Adres e-mail: wh@russ.uwm.edu.pl

Lokalizacja biura: Centrum Nauk Humanistycznych ul. Kurta Obitza 1, w dawnym "Barze Filmowym"