Przedmioty sekwencyjne

INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ - brak przedmiotów sekwencyjnych

INSTYTUT FILOZOFII - brak przedmiotów sekwencyjnych

INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH - brak przedmiotów sekwencyjnych

INSTYTUT POLONISTYKI I LOGOPEDII

Filologia polska - brak przedmiotów sekwencyjnych

Logopedia:

Dykcja, emisja i higiena głosu

Fonetyka funkcjonalna, akustyczna i (pato)artykulacyjna

Anatomia i fizjologia narządów mowy

INSTYTUT SŁOWIAŃSZCZYZNY WSCHODNIEJ

Filologia rosyjska:

Praktyczna nauka języka rosyjskiego - wszystkie lata na studiach I i II stopnia

Lingwistyka w biznesie:

Praktyczna nauka języka angielskiego I i II rok

Praktyczna nauka drugiego języka obcego I i II rok

Komunikacja międzykulturowa w Europie - brak przedmiotów sekwencyjnych

KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ

Praktyczna nauka języka angielskiego (I i II stopień, sudia stacjonarne i studia niestacjonarne, wszystkie semestry)

KATEDRA FILOLOGII GERMAŃSKIEJ

Praktyczna nauka języka niemieckiego (I i II stopień, wszystkie lata)