Koła naukowe

Studenckie koła naukowe działające
na Wydziale Humanistycznym

 

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

1. Radiowe Koło Naukowe „ETER”

opiekun: dr Magdalena Szydłowska magdalena_szydlowska@ro.com.pl, magdalena.szydlowska@uwm.edu.pl

2. Studenckie Koło Telewizyjne "ZOOM"

opiekun: dr Magdalena Golińska-Konecko magdalena.golinska-konecko@uwm.edu.pl

3. Studenckie Koło Medioznawcze #UWM Medialni

opiekunki: dr Dominika Myślak dominika.myslak@uwm.edu.pl, dr Martyna Siudak martyna.siudak@uwm.edu.pl

 

Instytut Filozofii

1. Kooperatywa Filozoficzno-Artystyczna

opiekun: dr hab. Dorota Sepczyńska sep@uwm.edu.pl

 

Instytut Historii

1. Naukowe Koło Historyków Wojskowości

opiekun: dr hab. Wiesław Łach, prof. UWM wieslaw_lach@tlen.pl, wieslaw.lach@uwm.edu.pl

2. Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności

opiekun: dr hab. Miron Wolny, prof. UWM miron.w@wp.pl, miron.wolny@uwm.edu.pl

3. Naukowe Koło Studentów Historii UWM

opiekun: dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk anna.kolodziejczyk@uwm.edu.pl

4. Studenckie Koło Afrykanistyczne

opiekun: dr hab. Bara Ndiaye bara.ndiaye@uwm.edu.pl

5. Koło Naukowe Studenckiej Współpracy Zagranicznej

opiekun: dr hab. Halina Łach halina.lach@uwm.edu.pl

6. Naukowe Koło Symulacji i Gier Strategicznych

opiekun: dr Grzegorz Kała grzegorz.kala@uwm.edu.pl

 

Instytut Językoznawstwa

Instytut Literaturoznawstwa

1. Koło Naukowe Literaturoznawców

opiekun: dr hab. Bożena Adamkowicz-Iglińska bozena.adamkowicz@uwm.edu.pl

2. Studenckie Naukowe Koło Językoznawców

opiekun: dr hab. Renata Makarewicz renata.makarewicz@uwm.edu.pl

3. Koło Naukowe „Laboratorium logopedyczne”

opiekun: dr Ewa Hrycyna ewa.hrycyna@uwm.edu.pl

4. Studenckie Koło Slawistyczne

opiekun: mgr Joanna Olechno - Wasiluk joanna.olechno-wasiluk@uwm.edu.pl

5. Naukowe Koło Teatralne "Salve Verbum"

       opiekun: dr Magdalena Zaorska magdalena.zaorska@uwm.edu.pl

6. Studenckie Koło Inicjatyw Anglistycznych "Anglo Cooltura-Juniors"

opiekun: dr Halszka Leleń halszka.lelen@uwm.edu.pl

7. Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury Brytyjskiej i Amerykańskiej "Anglo Cooltura-Seniors"

opiekun: dr Anna Kwiatkowska kukka@wp.pl, anna.kwiatkowska@uwm.edu.pl

8. Studenckie Koło Naukowe "Hoży Translatorzy"

opiekun: dr Katarzyna Kodeniec katarzyna.kodeniec@uwm.edu.pl

9. Studenckie Koło Naukowe Młodych Germanistów

       opiekun: dr Tomasz Żurawlew tomasz.zurawlew@uwm.edu.pl

10. Studenckie Koło Translatorskie PL-DE

opiekun: dr Barbara Sapała barbara.sapala@uwm.edu.pl

11. Koło Studenckie Grammar Fans' Circle

       opiekun: mgr Maria Ławrynowicz-Szczepaniak maria.szczepaniak@uwm.edu.pl

12. Studenckie Koło Naukowe Lingwistyki w biznesie

opiekun: dr Joanna Nawacka joanna.nawacka@uwm.edu.pl