Koła naukowe

Studenckie i doktoranckie koła naukowe działające
na Wydziale Humanistycznym

 

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

1. Studenckie Naukowe Koło „Pro-Media”

opiekun: dr hab. Anita Frankowiak, prof. UWM anita.frankowiak@gmail.com, anita.frankowiak@uwm.edu.pl

2. Radiowe Koło Naukowe „ETER”

opiekun: dr Magdalena Szydłowska magdalena_szydlowska@ro.com.pl, magdalena.szydlowska@uwm.edu.pl

3. Studenckie Koło Telewizyjne „ZOOM”

opiekun: dr Magdalena Golińska-Konecko magdzik007@poczta.fm, magdalena.golinska-konecko@uwm.edu.pl

 

Instytut Filozofii

1. Studenckie Koło „Kolektyw”

opiekun: dr Piotr Wasyluk wasyleos@tlen.pl, piotr.wasyluk@uwm.edu.pl

2. Kooperatywa Filozoficzno-Artystyczna

opiekun: dr hab. Dorota Sepczyńska sep@uwm.edu.pl

 

Instytut Historii

1. Studenckie Naukowe Koło Historyczne „Historikon”

opiekun: dr hab. Jan Gancewski, prof. UWM jangance@poczta.onet.pl, jan.gancewski@uwm.edu.pl

2. Naukowe Koło Historyków Wojskowości

opiekun: dr hab. Wiesław Łach, hab. UWM wieslaw_lach@tlen.pl, wieslaw.lach@uwm.edu.pl

3. Studenckie Naukowe Koło Historyków Starożytności

opiekun: dr hab. Miron Wolny, prof. UWM miron.w@wp.pl, miron.wolny@uwm.edu.pl

4. Naukowe Koło Studentów Historii UWM

opiekun: dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk anna.kolodziejczyk@uwm.edu.pl

5. Naukowe Koło Doktorantów-Historyków

opiekun: dr hab. Andrzej Korytko, prof. UWM andy69@wp.pl, andrzej.korytko@uwm.edu.pl

6. Studenckie Koło Afrykanistyczne

opiekun: dr hab. Bara Ndiaye bara.ndiaye@uwm.edu.pl

7. Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych „Inter Gentes”

opiekun: dr Paweł Pietnoczka pawlopietnoczka@wp.pl, pawel.pietnoczka@uwm.edu.pl

8. Koło Naukowe Studenckiej Współpracy Zagranicznej

opiekun: dr hab. Halina Łach halina.lach@uwm.edu.pl

9. Koło Naukowe Studentów Archiwistyki

opiekun:dr Tomasz Gajownik t.gajownik@uwm.edu.pl

 

Instytut Językoznawstwa

Instytut Literaturoznawstwa

1. Studenckie Naukowe Koło Literaturoznawców

opiekun: dr hab. Bożena Adamkowicz-Iglińska bozena.adamkowicz@uwm.edu.pl

2. Studenckie Naukowe Koło Językoznawców

opiekun: dr hab. Renata Makarewicz renata.makarewicz@uwm.edu.pl

3. Koło Naukowe Twórczości Literackiej „Ars Scripta”

opiekun: prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski zbigniew.chojnowski@uwm.edu.pl

4. Koło Naukowe „Laboratorium logopedyczne”

opiekun: dr Ewa Hrycyna ewa.hrycyna@uwm.edu.pl

 

5. Studenckie Koło Slawistyczne

opiekun: mgr Joanna Olechno - Wasiluk joanna.olechno-wasiluk@uwm.edu.pl

6. Studenckie Koło Przekładu

opiekun: dr hab. Iwona Anna Ndiaye, prof. UWM anna.ndiaye@uwm.edu.pl

7. Naukowe Koło Teatralne "Salve Verbum"

       opiekun: dr Magdalena Zaorska magdalena.zaorska@uwm.edu.pl

 

8. Studenckie Koło Inicjatyw Anglistycznych Anglo Cooltura-Juniors

opiekun: dr Halszka Leleń halszka.lelen@uwm.edu.pl

9. Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury Brytyjskiej i Amerykańskiej Anglo Cooltura-Seniors

opiekun: dr Anna Kwiatkowska kukka@wp.pl, anna.kwiatkowska@uwm.edu.pl

10. Studenckie Koło Naukowe Hoży Translatorzy

opiekun: dr Katarzyna Kodeniec katarzyna.kodeniec@uwm.edu.pl

 

11. Studenckie Koło Naukowe Młodych Germanistów

opiekun: dr Tomasz Żurawlew tomasz.zurawlew@uwm.edu.pl