Poczta w domenie @student.uwm.edu.pl

Przypominamy, iż każdy student ma wygenerowany osobisty adres e-mail w domenie @student.uwm.edu.pl.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 71/2015 istnieje obowiązek stosowania uniwersyteckiego studenckiego adresu e-mail do celów kontaktów między studentem, a uczelnią.

Aby zalogować się do poczty w domenie UWM należy wejść na stronę www.uwm.edu.plzakładka POCZTA (w prawym górnym rogu) Poczta dla studentów w domenie uwm.edu.pl  i postępować zgodnie z poleceniami.

Wszystkie sprawy związane z tokiem studiów należy załatwiać tylko i wyłącznie za pośrednictwem e-maila w domenie uniwersyteckiej.