Oferty pracy

Na stronie internetowej Biura Karier UWM dostępne są oferty pracy, praktyk i staży dla studentów.

Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami: → Oferty pracy

W razie pytań można kontaktować się z Zespołem:

Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Godziny otwarcia: 7.00 – 15.00
ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn
E-mail: cwo@uwm.edu.pl
Tel. +48 89 523 41 60