Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Profesora Stanisława Salmonowicza

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, chcąc upamiętnić osobę i dorobek naukowy zmarłego w 2022 roku profesora Stanisława Salmonowicza, ustanowił nagrodę jego imienia.

Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Profesora Stanisława Salmonowicza przyznawana będzie corocznie polskiemu badaczowi lub zespołowi badawczemu za opublikowanie wyróżniającej się wysoką wartością naukową pracy z dziedziny historii prawa, historii ustroju, historii kultury lub historii najnowszej. W roku 2023 odbędzie się pierwsza edycja Nagrody, do której można zgłaszać publikacje wydane w roku 2022.

Nagroda ma charakter pieniężny i wynosi 20.000 zł brutto. W przypadku nagrodzenia pracy zbiorowej ww. kwota jest dzielona pomiędzy współautorów. Laureata wyłoni Kapituła składająca się z przedstawicieli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wnioski o Nagrodę, do których powinien zostać dołączony m.in. oryginał lub kopia publikacji, stanowiącej podstawę wniosku oraz jej wersja elektroniczna (pendrive), należy składać do 31 maja 2023 roku. Publikacje wydane w języku obcym wymagają dołączenia tłumaczenia lub wyczerpującego streszczenia w języku polskim.

O przyznanie Nagrody wnioskować mogą m.in. rektorzy uczelni wyższych. Każdego roku wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.

Zasady i tryb przyznawania Nagrody znajdują sie na stronie: https://bip.kujawsko-pomorskie.pl (tam również znajdują się formularze wniosku oraz wymaganych załączników).