Konkurs literacki Błękitna Europa 2022 "Robert Schuman"

Zapraszamy do naszego nowego konkursu pisarskiego na 2022 rok!

Blue Europe to zarówno think tank, jak i projekt redakcyjny dotyczący powiązań między Europą Środkową i Wschodnią. Jego wizją jest rozwój wymiany między Zachodem a Wschodem, szczególnie na poziomie przemysłowym i technologicznym. Osiągamy to poprzez uruchamianie procesów networkingowych i współprojektowania z lokalnymi podmiotami, przyczynianie się z zaleceniami dotyczącymi polityki publicznej i publikowanie inspirujących ludzi.

Jako think tank specjalizujący się w kwestiach prawnych, ekonomicznych i politycznych, dążymy do maksymalnego zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat kwestii europejskich. W związku z tym zarząd postanowił zorganizować nowy konkurs na pisanie artykułów naukowych.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich studentów UE i EOG, a także absolwentów, którzy uzyskali dyplom w ciągu 2022 roku. Zapraszamy szczególnie inspirujących młodych studentów do pisania o swojej dziedzinie wiedzy – na dowolnie wybrany przez nich temat naukowy. Mamy nadzieję, że uda nam się odkryć tych wyjątkowych studentów, którzy nie tylko znają się na swoim fachu, ale także potrafią skutecznie przekazać go środowisku naukowemu, a także szerokiej publiczności. Artykuł zostanie następnie opublikowany na stronie internetowej Blue Europe.

Dodatkowo, nagroda pieniężna zostanie przyznana autorowi artykułu, który otrzyma najwyższą notę od jury.

NAGRODA GŁÓWNA W WYSOKOŚCI 500 €

Artykuły oryginalne mogą być zgłaszane na dowolny temat spośród następujących: Prawo, Nauki dyplomatyczne, Ekonomia, Ekonometria, Polityki publiczne, Zarządzanie, Polityka, Informatyka, Biznes, Technologia, Geopolityka, Geografia, Infrastruktura i Historia oraz muszą dotyczyć – przynajmniej częściowo – Europy Środkowo-Wschodniej.[2] Te dwa kryteria mają charakter kumulatywny.

Finaliści zostaną wybrani we wszystkich dyscyplinach przez wewnętrzny panel złożony z pracowników Blue Europe, autorów artykułów oraz specjalistów w poszczególnych dziedzinach. Zgłoszenia muszą mieć minimalnie 4,500 słów i maksymalnie 25,000 słów. Zgłoszenie musi być sporządzone w języku angielskim, francuskim lub polskim (główne języki robocze Blue Europe).

Koniecznie sprawdź wszystkie zasady, pobierając 2022 BLUE EUROPE CONTEST RULES.

Swoje kandydatury można zgłaszać pisząc na adres: contest2022@blue-europe.eu

 

Dear Students,

My name is Brian F. G. Fabregue, and I'm writing to inform you about the Blue Europe 2022 “Robert Schuman” writing contest.

Blue Europe is a non-profit, private, independently funded think tank situated in Luxembourg (our website can be found HERE). Its mission is to reignite and strengthen links between Western, Central, and Eastern Europe. It is comprised of numerous organizations which cooperate synergically with each other. We wish to increase public awareness of European concerns throughout the European Union's peoples as much as possible. To do this, the board has decided to hold a scientific paper writing contest again this year. Our contest is an excellent opportunity for you to boost your profile visibility and showcase your knowledge to the public.

This time the contest is open to all EU and EEA students and recently graduates (academic year 2022). Original articles may be submitted on any subject among the following: Law, Diplomatic Sciences, Economics, Econometry, Public Policies, Governance, Politics, Information Technology, Business, Technology, Geopolitics, Geography, Infrastructure and History and must deal with – at least partially – Central and Eastern Europe. These two criteria are cumulative.

We will grant the winner with a prize of 500 euros. Our French antenna Association (whose details you can find HERE) guarantees the prize.

The competition began on December 15th, 2022. All entries (full article) must be received by May 31st, 2023, and finalists will be announced on June 30th, 2023. The organizing committee may decide to extend the deadlines as it sees fit.

To enter the contest, you must prove to attend/have attended a certified university and send us either an entire paper or an abstract related to the subjects listed above. All articles received that fulfil the minimum requirements as set in the rules will be both published on the website and in our 2022 Yearbook (provisional ISBN 978-2-492643-01-9 9782492643019). The aforementioned full rules of the contest can be found HERE.

For any further inquiries, please don’t hesitate to contact us at contest2022@blue-europe.eu. Our crew responds mainly in English, Polish and French (we also answer to communications in German, Spanish and Italian, but with an increased response delay).

I thank you for your time.

Yours Faithfully,
Brian F. G. Fabregue, President of Blue Europe