Informacja - przedmioty ogólnouczelniane

Informujemy, że w zakładce Studenci → Przedmioty ogólnouczelniane → link

znajduje się harmonogram realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych w semestrze letnim 2023/2024 oraz wykaz wykładów, na które mogą zapisywać się studenci Wydziału Humanistycznego.