Badanie dotyczące równouprawnienia kobiet i mężczyzn w środowisku akademickim

W załączeniu przedstawiamy pismo skierowane przez p. Mateusza Dampca - Rzecznika ds. Równości Szans i p. dr hab. Katarzynę Ćwirynkało, prof. UWM - Specjalistkę ds. Równouprawnienia do pracowników Wydziału Humanistycznego zachęcające do wzięcia udziału w badaniach dotyczących równouprawnienia kobiet i mężczyzn w środowisku akademickim.

Udział w badaniach jest dobrowolny i polegać będzie na jednorazowym uczestnictwie w wywiadzie grupowym w dniu 9 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 (Centrum Badań i Projektów - Stara Kotłownia, sala 2A).

Wywiad będzie trwał 1,5-2 godziny i będzie w nim uczestniczyć około 10 osób wybranych spośród pracowników administracyjnych, doktorantów, asystentów, adiunktów, profesorów/profesorów Uczelni.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w badaniu prosimy o zgłoszenie takiej deklaracji do dnia 20 listopada 2022 r. za pomocą formularza dostępnego pod linkiem: → www

Szczegóły dotyczące uczestnictwa - w załączniku.