Legia Akademicka - V EDYCJA

DO KOŃCA LUTEGO TWA REKRUTACJA DO V EDYCJI PROGRAMU LEGIA AKADEMICKA

Do końca lutego studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i innych uczelni państwowych oraz prywatnych mogą wziąć udział w rekrutacji do piątej edycji programu Legia Akademicka.

Edukacja wojskowa studentów w programie Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczna realizowana jest przez uczelnie, zaś część praktyczna (ćwiczenia wojskowe) organizowana przez Ministra Obrony Narodowej - w jednostkach wojskowych (w okresie wakacyjnym).

Do projektu przystąpić mogą studenci (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, którzy posiadają obywatelstwo polskie.

Pierwsze zajęcia dla wszystkich uczestników programu rozpoczną się 5 marca na Wydziale Humanistycznym.

Zasadniczym celem zajęć teoretycznych będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych. O szczegółowym programie i terminach zajęć każdy student zostanie poinformowany indywidualnie po zakończeniu rekrutacji czyli na przełomie lutego i marca przed pierwszymi zajęciami.

Studenci zainteresowani programem mogą jeszcze składać wniosek ochotnika w sprawie przyjęcia na zajęcia w części teoretycznej programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka, który jest podstawą przystąpienia do tego programu.

Wniosek osobiście lub w formie elektronicznej czy drogą pocztową należy składać w sekretariacie Wydziału Humanistycznego (adres w oddzielnym załączniku).

Wniosek ten wraz z adresem do przesłania znajduje się poniżej na tej stronie /do pobrania/, na której będą również umieszczane na bieżąco wszelkie informacje dotyczące programu „Legia Akademicka”.

Więcej informacji: kom 600 131 945, wieslaw_lach@tlen.pl

koordynator programu Legia Akademicka
płk rez. dr hab. Wiesław Bolesław Łach, prof. UWM