Legia Akademicka - V EDYCJA

W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE RUSZA PIĄTA EDYCJA PROGRAMU OCHOTNICZEGO SZKOLENIA WOJSKOWEGO STUDENTÓW „LEGIA AKADEMICKA”

Minister Obrony Narodowej 8 września 2021 r. podpisał decyzję nr 122/MON w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”. Decyzja określa sposób organizacji oraz zasady realizacji programu.

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Do projektu przystąpić będzie mógł student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej, który to moduł szkolenia będzie musiał być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do końca kwietnia 2022 r.

Zasadniczym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych.

Organizatorem procesu dydaktycznego w uczelni obejmującego przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie Katedra Wojskoznawstwa i Interdyscypinarnych Studiów Strategicznych. Będzie ona realizować proces teoretycznego szkolenia wojskowego, w formie zajęć ogólnouczelnianych realizowanych poza programem kształcenia. Dodatkowo wsparty on będzie platforma e-learningową Ministerstwa Obrony Narodowej.

Zajęcia w ramach Legii Akademickiej będą zajęciami dodatkowymi. To w sumie 30 godzin dla modułu podstawowego /15 godzin/ i podoficerskiego /15 godzin/, realizowane w grupach liczących od 20 do 30 studentów. Wykłady będą realizowane w ramach pięciu modułów szkoleniowych po sześć godzin w czasie wolnym /sobota lub niedziela/ w miesiącach styczeń-kwiecień. Ich podsumowaniem będą dwa egzaminy, jeden w połowie, a drugi na koniec zajęć. Nie chcemy też nikogo zniechęcać, dlatego terminy szczegółowe zajęć będziemy ustalać z poszczególnymi grupami a wykłady będą prowadzić wyspecjalizowani wykładowcy.

Szkolenie praktyczne realizowane będzie w ramach ćwiczeń wojskowych w wytypowanych jednostkach podczas letniej przerwy akademickiej. Finałem szkolenia praktycznego będzie egzamin podoficerski i mianowanie studentów na stopień kaprala.

Studenci zainteresowani programem mogą składać wniosek ochotnika w sprawie przyjęcia na zajęcia w części teoretycznej programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka, który jest podstawą przystąpienia do tego programu.

Wnioski przyjmowane są wstępnie do 31 stycznia 2022 r. Ponieważ Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest uczelnią wiodącą w województwie, która przystąpiła do tego programu, wnioski mogą składać również studenci innych uczelni państwowych jak i prywatnych.

Wniosek osobiście lub w formie elektronicznej czy drogą pocztową należy składać w sekretariacie Wydziału Humanistycznego /adres w oddzielnym dokumencie

Wniosek ten wraz z adresem do przesłania znajduje się na stronie Legia Akademicka tegoż wydziału, na której będą umieszczane na bieżąco wszelkie informacje dotyczące programu „Legia Akademicka”. Będą one również ogłaszane na stronie głównej uniwersytetu.

Uwaga:

Na wniosku jeżeli nie przeszliśmy żadnego przeszkolenia skreślamy moduł oficerski natomiast zostawiamy moduł podstawowy i podoficerski. Studenci którzy odbyli przeszkolenie podstawowe zakończone przysięgą wojskową skreślają moduł podstawowy i oficerski a zostawiają nieskreślony podoficerski.

Więcej informacji:

kom. 600 131 945
wieslaw_lach@tlen.pl

 

koordynator programu Legia Akademicka

płk rez. dr. hab Wiesław Bolesław Łach, prof. UWM

Kierownik Katedry Wojskoznawstwa i Interdyscypinarnych Studiów Strategicznych