WSZJK

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 

 
TYTUŁ DOKUMENTUDOKUMENTY DO POBRANIA
Raport Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w zakresie monitorowania planów studiów i efektów uczenia się w roku akademickim 2020/2021pobierz
Raport autoewaluacyjny poziom WZZJK - semestr zimowy 2021/2022pobierz
Sprawozdanie z działalności Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Humanistycznym UW-M w roku akademickim 2020/2021pobierz
Raport autoewaluacyjny poziom WZZJK - semestr letni 2020/2021pobierz
Podsumowanie wyników raportu systemu antyplagiatowego na Wydziale Humanistycznym UWM w roku akademickim 2020/2021pobierz
Podsumowanie wyników hospitacji przeprowadzonych na Wydziele Humanistycznym UW-M w roku akademickim 2020/2021pobierz
Karta samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej UW-M w Olsztynie w obszarze dydaktyki - Wydział Humanistyczny rok akademicki 2020/2021pobierz
Raport autoewaluacyjny poziom WZZJK - semestr zimowy 2020/2021pobierz
Raport Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w zakresie monitorowania planów studiów i efektów kształcenia w roku akademickim 2019/2020pobierz
Sprawozdanie z działalności Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Humanistycznym UW-M w roku akademickim 2019/2020pobierz
Zalecenia i rekomendacje dla wydziałów, Filii w Ełku, Szkoły Zdrowia Publicznego oraz jednostek ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zakresie doskonalenia funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w roku akademickim 2020/2021pobierz
Karta samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej UW-M w Olsztynie w obszarze dydaktyki - Wydział Humanistyczny rok akademicki 2019/2020pobierz
Podsumowanie wyników hospitacji przeprowadzonych na Wydziele Humanistycznym UW-M w roku akademickim 2019/2020pobierz
Raport autoewaluacyjny poziom WZZJK - semestr letni 2019/2020pobierz
Podsumowanie wyników raportu systemu antyplagiatowego na Wydziale Humanistycznym UWM w roku akademickim 2019/2020pobierz
Raport autoewaluacyjny poziom WZZJK - semestr zimowy 2019/2020pobierz
Raport WZZJK w zakresie monitorowania planów studiów i efektów kształcenia w roku akademickim 2018/2019pobierz
Zalecenia i rekomendacje dla wydziałów, zamiejscowej jednostki - filii, jednostek ogólnouczelnianych oraz szkoły Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zakresie doskonalenia funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w roku akademickim 2019/2020pobierz
Sprawozdanie z działalności Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Humanistycznym UW-M w roku akademickim 2018/2019pobierz
Karta samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej UW-M w Olsztynie w obszarze dydaktyki - Wydział Humanistyczny 2019 r.pobierz
Raport autoewaluacyjny poziom WZZJK - semestr letni 2018/2019pobierz
Zarządzenie Nr 85/2019 Rektora UW-M w Olsztynie z dnia 14 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru druku "Karty samooceny wydziału, zamiejscowej jednostki - filii, jednostki ogólnouczelnianej i szkoły Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w obszarze dydaktyki"pobierz
Zarządzenie Nr 84/2019 Rektora UW-M w Olsztynie z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztyniepobierz
Raport autoewaluacyjny poziom WZZJK - semestr zimowy 2018/2019pobierz
Raport WZZJK w zakresie monitorowania planów studiów i efektów kształcenia w roku akademickim 2017/2018pobierz
Sprawozdanie z działalności WZZJK na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w roku akademickim 2017/2018pobierz
Zalecenia i rekomendacje dla podstawowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych UW-M w Olsztynie w zakresie doskonalenia funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w roku akademickim 2018/2019pobierz
Karta samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej UW-M w Olsztynie w obszarze dydaktyki - Wydział Humanistyczny 2018 r.pobierz
Zarządzenie Nr 41/2018 Rektora UW-M w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie określenia wzoru druku "Karty samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w obszarze dydaktyki"pobierz
Raport WZZJK w zakresie monitorowania planów studiów i efektów kształcenia w roku akademickim 2016/2017pobierz
Propozycje zmian do "Karty samooceny podstawowej i międzywydziałowej jednostki organizacyjnej UW-M w obszarze dydaktyki" przygotowane przez Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Humanistycznym UW-M w Olsztyniepobierz
Zalecenia i rekomendacje dla podstawowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych UW-M w Olsztynie w zakresie doskonalenia funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na rok akademicki 2017/2018pobierz
Sprawozdanie z działalności Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Humanistycznym UW-M w roku akademickim 2016/2017pobierz
Karta samooceny podstawowej i międzywydziałowej jednostki organizacyjnej UW-M w obszarze dydaktyki - Wydział Humanistyczny 2017 r.pobierz
Zalecenia i rekomendacje na rok akademicki 2016/2017pobierz
Raport autoewaluacyjny poziom WZZJK - rok akademicki 2016/2017 - semestr letnipobierz
Podsumowanie wyników raportu systemu antyplagiatowego na Wydziale Humanistycznym w roku akademickim 2016/2017pobierz
Podsumowanie wyników hospitacji przeprowadzonych na Wydziale Humanistycznym w roku akademickim 2016/2017pobierz
Procedura WSZJK - Zasoby do nauki i wsparcie studentów i doktorantówpobierz
Uchwała Nr 53 Senatu UW-M z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów studiów wyższych, w tym planów studiów, programów i planów studiów trzeciego stopnia, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcającychpobierz
Raport autoewaluacyjny poziom WZZJK - rok akademicki 2016/2017 - semestr zimowypobierz
Raport autoewaluacyjny poziom WZZJK - rok akademicki 2015/2016 - semestr letnipobierz
Podsumowanie wyników raportu systemu antyplagiatowego na Wydziale Humanistycznym UW-M w roku akademickim 2015/2016pobierz
Podsumowanie wyników hospitacji na Wydziale Humanistycznym UW-M w roku akademickim 2015/2016pobierz
Raport WZZJK w zakresie monitorowania planów studiów i efektów kształcenia w roku akademickim 2015/2016pobierz
Sprawozdanie z działalności WZZJK na Wydziale Humanistycznym UW-M w 2016 rokupobierz
Decyzja Nr 6/2016/2017 Dziekana Wydziału Humanistycznego z dnia 3 października 2016 r. w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 (ze zmianą)pobierz
Karta samooceny podstawowej i międzywydziałowej jednostki organizacyjnej UW-M w obszarze dydaktyki - Wydział Humanistyczny 2016 rokpobierz
Decyzja Nr 15/2014/2015 Dziekana Wydziału Humanistycznego w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakosci Kształceniapobierz
Raport WZZJK w zakresie monitorowania planów studiów i efektów kształcenia w 2015 rokupobierz
Raport autoewaluacyjny poziom WZZJK - rok akademicki 2015/2016 - semestr zimowypobierz
Sprawozdanie z działalności Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Humanistycznym UW-M w roku 2015pobierz
Karta samooceny podstawowej i międzywydziałowej jednostki organizacyjnej UW-M w obszarze dydaktyki - Wydział Humanistyczny 2015 rokpobierz
Procedury, cele i działania oraz harmonogram zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia - rok akademicki 2015/2016pobierz
Raport autoewaluacyjny poziom WZZJK - rok akademicki 2014/2015 - semestr letnipobierz
Podsumowanie wyników hospitacji w roku akademickim 2014/2015pobierz
Podsumowanie wyników antyplagiatu w roku akademickim 2014/2015pobierz
Sprawozdanie z działalności Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w 2013 rokupobierz
Sprawozdanie z wdrażania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na studiach doktoranckich III stopnia - rok akademicki 2013/2014pobierz
Program rozwoju Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie w latach 2012-2020pobierz
Program rozwoju Wydziału Humanistycznego w latach 2012-2020pobierz