Procedury WZZJK

PROCEDURY DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UWM w OLSZTYNIE w roku akademickim 2020/2021* -
załącznik
(*Procedury: Weryfikacja efektów uczenia się (WSZJK-IV-2), Ocena pracy dziekanatu (WSZJK-VI-2) obowiązują od 26 maja 2021 r. Pozostałe od 1 października roku akademickiego 2021/2022)