Wojna i tekst 29-30.06.2023

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Wojna i tekst. Wojny i konflikty zbrojne w refleksji medialnej, literackiej i językowej, która odbędzie się w dniach 29-30 czerwca 2023 r.

Problematyka:

„Koniec historii” może mieć dwa scenariusze: może to być panowanie najbardziej zrównoważonego – w myśl Francisa Fukuyamy – ustroju demokratycznego, a może też być totalna katastrofa – ekologiczna lub militarna. Tak czy owak prowadzona przez Rosję wojna w Ukrainie i  popełniane w środku Europy masowe ludobójstwo dają do zrozumienia, że świat stoi w obliczu ogromnych problemów egzystencjalnych. W epoce postmodernizmu, gdy wielu wydawało się, że nadszedł czas, aby uczynić obiektami refleksji naukowych „małe fenomeny życia codziennego”, a więc zająć się historią skarpetek, lingwistyką marzeń czy antropologią smaku, przez cały czas musimy wracać do tematów skali makro. A jednym z najważniejszych stał się temat WOJNY. O tym świadczy m.in. konferencja naukowa pt. „Ludzie w czasie konfliktów zbrojnych – kiedyś i dziś. Problemy społeczne, polityczne, ekonomiczne i prawne”, która odbyła się na UAM w Poznaniu w marcu 2022 roku. Konferencja, jak widać, ma szeroki zakres tematyczny, ale nie wyczerpuje wszystkich ważnych zagadnień. Dlatego wychodzimy z inicjatywą konferencji, która by skupiła uwagę naukowców na współczesnych REFLEKSJACH I DYSKURSACH O WOJNIE.

 

Celem konferencji jest wymiana informacji naukowej oraz przedyskutowanie teoretycznych problemów, dotyczących medialnych, literackich i językowych refleksji o wojnach i konfliktach zbrojnych. Proponujemy kilka bloków tematycznych.

 

Dyskursy o wojnie w dziennikarstwie, literaturze, internecie. Wojna w sztukach wizualnych. Gatunki tekstów o wojnie: listy z frontu, dzienniki, reportaże, relacje itp. Dokumentalistyka wojenna. Rola internetu: kanały komunikacyjne, fora dyskusyjne, media społecznościowe, blogi i in. Wizualne obrazy przemocy wojennej. Fotografia wojenna. Media jako narzędzie wojen informacyjnych i propagandowych. Informacja i dezinformacja. Kontrola przestrzeni informacyjnej wojny (cenzura i autocenzura).

Wojna w dawnych i nowych tekstach kultury: literatura, dziennikarstwo, film. Literackie toposy wojny. Wpływ kultury masowej (filmów, gier komputerowych) na konceptualizację i estetyzację przekazu medialnego o wojnie. Narracja o wojnie wobec wyzwań etycznych. Ludzkie oblicza wojny w tekstach (żołnierze, uchodźcy wojenni, ofiary itd.). Obrazowanie wojny w literaturze: tradycja i nowe trendy. Psychologiczne i społeczne konsekwencje pisania o wojnie.

Wojna w tekstowych obrazach świata. Konceptualizacja wojny w języku. Słownictwo wojenne – neologizmy. Metaforyka i symbolika wojny. Retoryka militarna, styl militarny, ekspresja militarna. Narzędzia językowe wojen informacyjnych (nazewnictwo, tytułowanie, konotacje, kolokacje i in.). Frazeologia wojny (w tym nowe wyrażenia skrzydlate). Ekspansja wulgaryzmów.

Wojna w Ukrainie w kulturze tekstowej: media, literatura, internet. Koncept „Ukraina” i jego współczesne modyfikacje w kontekście polskim i europejskim. Kwestia pojednania polsko-ukraińskiego w opinii publicznej i dyskursach polityki. Retoryka imperializmu rosyjskiego.

 

W ramach konferencji obradować będzie m.in. sekcja „Radio”, której uczestnicy zajmą się analizą zmian ramowego programu radiowego, spowodowanych wybuchem wojny w Ukrainie, dźwiękowymi obrazami wojny (także w podcastach) oraz rolą radia w konfliktach zbrojnych.

 

Organizatorzy:

  • Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie
  • Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM w Olsztynie

 

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz

dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM

prof. dr hab. Marek Melnyk

dr hab. Arkadiusz Dudziak, prof. UWM

dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM

Marta Wiśniewska (sekretarz)

 

Adres:

UWM w Olsztynie

Centrum Badań Europy Wschodniej
ul. Kurta Obitza 1

10-725 Olsztyn