dr Renata Rozbicka

 

KATEDRA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

tel. (089) 524 63 11

renata.rozbicka@uwm.edu.pl

Życiorys naukowy

 • Data zatrudnienia w Instytucie Dziennikarstwa i komunikacji społecznej - 1 grudzień 2006 r.
 • Data i miejsce obrony rozprawy doktorskiej- 9 marzec 2010 r. Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Temat rozprawy doktorskiej: "Problematyka ukraińska w publicystyce polskiej po 1995 roku. Historia, polityka, literatura, religia"

Obszary badawcze:

 • Historia mediów
 • Analiza zawartości prasy
 • Stereotypy narodowe (medialny wizerunek Białorusina, Rosjanina i Ukraińca w prasie polskiej po 1989 roku)

Tematyka prowadzonych zajęć:

 • Historia Polski XX wieku
 • Historia prasy w Polsce i na świecie
 • Historia radia i telewizji w Polsce i na świecie
 • Przedmiot do wyboru: Stereotypy narodowe
 • Przedmiot do wyboru: kultura audiowizualna

Artykuły naukowe opublikowane w latach 2005-2010

 • O sposobach prezentowania Białorusi i Białorusinów w prasie polskiej w minionym dziesięcioleciu, "Media, kultura, komunikacja społeczna", Olsztyn 2007-2008, nr 3-4.
 • Relacje prasy polskiej o wizycie Jana Pawła II na Ukrainie (23-27 czerwca 2001 r.), "Media, kultura, komunikacja społeczna", Olsztyn 2005, nr 1,
 • Polsko-ukraiński spór o otwarcie Cmentarza Orląt Lwowskich w relacji prasy polskiej po 1989 roku, "Media, kultura, komunikacja społeczna", Olsztyn 2006, nr 2,
 • Ukraina - Polska - Europa w prasie polskiej po 1989 roku, [w:] Regionalne, narodowe, uniwersalne. Literatura i media w perspektywie komparatystycznej, pod red. G. Borkowskiej, B. Darskiej i A. Staniszewskiego, Olsztyn 2005,
 • Wizerunek Ukraińca w prasie polskiej na wybranych przykładach. Medialna struktura stereotypu narodowego, [w:] Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, pod red. A. Naruszewicz-Duchlińskiej i M. Rutkowskiego, Olsztyn 2006,

Artykuły publicystyczne opublikowane w latach 2005-2010

 • Ciepły kolor przemian [rec. Marcin Wojciechowski, Pomarańczowy majdan], "Portret" 2006, nr 2 (22).
 • Konferencje naukowe, lata 2005-2010
 • Konferencja: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, Olsztyn 2-7 maja 2005 r.
 • Konferencja międzynarodowa zorganizowana przez Polsko-Bułgarską Komisję Historyczną: Centrum i Peryferie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Kształtowanie się terytoriów i granic państw od XVII do XXI wieku, Warszawa 19-20 października 2009r.
 • Artykuły oddane do druku, przybliżony czas publikacji: rok 2010, 2011
 • Polityka ukraińska Józefa Piłsudskiego w polskiej publicystyce lat 1995-2005.
 • Polska w Schengen. Nowy wymiar stosunków międzynarodowych z Białorusią, Rosją i Ukrainą w oparciu o polskie publikacje prasowe.
 • Problematyka stosunków polsko-ukraińskich w kontekście NATO w oparciu o doniesienia prasowe w latach 1995-2005.
 • Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście Unii Europejskiej w oparciu o polskie publikacje prasowe.