dr Marta Cichy

KATEDRA DZIENNIKARSTWA

pok. 253, tel. (089) 534 63 56

marta.cichy@uwm.edu.pl

  1. zdobyte stopnie, tytuły

Magister –  Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie – Wydział Humanistyczny – kierunek Politologia i Nauki Filozoficzno – Społeczne (2001)

Uprawnienia pedagogiczne (2001)

Podyplomowe Studia Dziennikarskie (2002)

Doktor –  Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie – Wydział Humanistyczny – dyscyplina: literaturoznawstwo, komunikacja społeczna (2012)

2. dyscyplina

nauki o kulturze i religii

3. zainteresowania naukowo-badawcze,

media informacyjne; dziennikarstwo dokumentalne, nowe media; polityka, tematyka społeczna i kulturalna w mediach; etyka dziennikarska

 4. pełnione funkcje i stanowiska

0d 2009 roku członek Rady Ośrodka Informatycznego WH

Od 2012 roku członek Wydziałowego Zespołu ds. Promocji i Wizerunku

Od 2015 roku członek Rady Konsultacyjnej działającej przy Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Od 2015 roku członek, od 2019 roku sekretarz Okręgowego Komitetu Olimpiady Wiedzy o Mediach

Od 2015 roku koordynator Wydziałowy Dnia Otwartych Drzwi UWM

W latach 2017-2019 członek Rady Wydziału

Od 2019 roku Wydziałowy Opiekun Studentów z Niepełnosprawnościami

 5. kursy i staże

Telewizja Polska S.A. Oddział w Gdańsku (staż) – lipiec-sierpień 2001

Regionalna Rozgłośnia Polskiego Radia w Olsztynie (współpraca) – 2001-2003

Szkolenie w zakresie obsługi programu Tricaster – 2015

Narzędzia internetowe w nowoczesnych badaniach medioznawczych i pracy dziennikarza (szkolenie) – 2016

Etykieta wobec osób z niepełnosprawnościami (szkolenie) – 2019

 6. prowadzone przedmioty

Prasowe i radiowe serwisy informacyjne

Telewizyjne i internetowe serwisy informacyjne

Warsztaty informacyjne

Etykieta komunikacyjna i wizerunkowa w pracy dziennikarza

Research i agenda setting w dziennikarstwie telewizyjnym

 7. hobby, zainteresowania

dziennikarstwo informacyjne i dokumentalne, polityka, historia, fotografia, film, podróże

 8. dorobek naukowy

Początek a stan obecny funkcjonowania Radia Olsztyn w Internecie, w: Język @ multimedia, red. Agnieszka Dytman – Stasieńko, Jan Stasieńki, Wrocław 2005, 202-210.

Analiza publicznych, regionalnych serwisów informacyjnych na podstawie wiadomości Radia Olsztyn. Regionalne, narodowe, uniwersalne, w: Literatura i media w perspektywie komparatystycznej, red. Grażyna Borkowska, Bernadetta Darska, Andrzej Staniszewski, Olsztyn 2005, 266-271.

Analiza internetowych serwisów informacyjnych Radia Olsztyn, w: U progu wielkiej zmiany? Media w kulturze i cywilizacji XXI wieku. Nurty – kategorie – idee, red. Marek Sokołowski, Olsztyn 2005, 645-649.

Podcasting i fotocasting jako formy udostępniania cyfrowej zawartości online. Cechy gatunkowe, podobieństwa i różnice, w: Film, telewizja i sztuki wizualne w dobie nowych mediów, red. Mariola Marczak, Olsztyn, 2014, 41-54.

Badanie audytorium radiowego i analiza słuchalności Radia Olsztyn w latach 2003-2005, w: W Polsce i poza jej granicami. Media w XX i XXI wieku, red. A. Frankowiak, M. Rółkowska, J. Szydlowska, Olsztyn, 2014, 301-314.

Wiadomości kulturalne w serwisach informacyjnych Radia Olsztyn w latach 2003-2005, w: Media Business, Culture. Social and Political Role of the Media, red. M. Łosiewicz, A. Ryłko-Kurpiewska, Kinvara Co.Galway-Gdynia, 2015, 565-585.

O drugiej wojnie w Zatoce Perskiej w wiadomościach Radia Olsztyn S.A. Operacja Wolność dla Iraku., Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, XXIX, 2015, 148-158.

Opiniotwórcza rola regionalnych rozgłośni radiowych, w: Radio w cyfrowym świecie. Regionalne rozgłośnie radiowe, red. Michał Łyszczarz, Marek Sokołowski, Olsztyn 2016, 2016, 13-23.

Radio Olsztyn, w: Radio regionalne w Polsce, red. Paweł Kuca, Wojciech Furman, Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Rzeszów 2016, 2016, 155-168.

Marta Cichy, Anna Wielgoszewska, Marta Wiśniewska, Wpływ Internetu i telewizji na islamofobię w Polsce w latach 2014-2015., w: Media i religia. Nowy kontekst komunikacji, red. Radosław Sierocki, Marek Sokołowski, Agnieszka Zduniak, Toruń 2016, 2016, 187-204.

Oddziaływanie mediów na opinie i postawy społeczne. Na podstawie głównych wydań "Wiadomości" TVP1 przed II turą wyborów prezydenckich w Polsce w 2015 roku, w: Media Business Culture. The faces of media communication, red. Małgorzata Łosiewicz, Anna Ryłko-Kurpiewska, Kinvara, Co. Galway Ireland 2016, 2016, 69-86.

Telewizja Polska Olsztyn, w: Publiczna telewizja regionalna w Polsce : stan na koniec grudnia 2015 roku, red. redakcja naukowa Paweł Kuca, Wojciech Furman, Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Rzeszów, 2018,  130-138.

Wiara a tematy społeczne i polityczne w programie publicystycznym kościół - wydarzenia - komentarze w radiu plus w 2016 roku, Humanistyka i Przyrodoznawstwo, 24, 2018,  247-265.

65 lat Polskiego Radia w Olsztynie (1952-2017), w: Przez region do Europy : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Staniszewskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Joanna Szydłowska, Magdalena Żmijkowska, Olsztyn, 2019,  169-182.