dr Magdalena Golińska-Konecko

dr Magdalena Golińska-Konecko

KATEDRA BADAŃ MEDIÓW

pok. 253, tel. (089) 524 63 56

magdalena.golinska-konecko@uwm.edu.pl

 

 

 

Wykształcenie:

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w OlsztynieWydział Humanistyczny – kierunek: politologia i nauki społeczne ( 2002 ), temat pracy magisterskiej: Amerykanizacja mediów w Polsce na przykładzie telewizji- prof. B.Fijałkowska, dr hab. W. Żebrowski, uprawnienia pedagogiczne ( 2002 ),oraz Podyplomowe Studia Dziennikarskie ( 2002 ), Kurs prezentacji multimedialnych dla nauczycieli akademickich (2010), Kurs komunikacji interpersonalnej (2010).

doktor nauk humanistycznych: 13.12.2016 r, temat rozprawy doktorskiej: Serwisy informacyjne w Oddziale Telewizji Polskiej S.A. w Olsztynie (2005-2010). Analiza treści i formy. Teatr, literatura, twórcy związani z regionem.

Doświadczenie dziennikarskie:

 • Od 2002 współpraca z Telewizją Polską S.A. Oddział w Olsztynie: dziennikarka, wydawca programu, prezenterka, redaktor i prowadząca program społeczny „Okaż Serce” i redaktor magazynu „Uniwersyteckie Klimaty”.
 • Od 1 października 2008 roku zatrudniona na stanowisku asystenta w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Telewizja w Polsce, telewizja regionalna, tematyka społeczna w telewizji, media publiczne i komercyjne, etyka dziennikarska, systemy komunikacji masowej
 • Prowadzone zajęcia:
 • Wstęp do dziennikarstwa telewizyjnego
 • Wstęp do dziennikarstwa telewizyjnego i radiowego
 • Publicystyka telewizyjna i radiowa
 • Prasowe, radiowe i telewizyjne serwisy informacyjne

Udział w konferencjach:

 • Circom - konferencja przedstawicieli telewizji z państw Unii Europejskiej z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego podczas European Week of Region and Cities- Bruksela 2005.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja z perspektywy przemian kulturowo-społecznych. Wczoraj- jutro-dziś”, Białowieża 2009.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziennikarstwo jako zawód i powołanie”, Toruń 2009.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Edukacja medialna. Nadzieje i rozczarowania. Próba bilansu dekady”, Olsztyn 2010.
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Budujcie cywilizację miłości”, Jastrzębia Góra 2010.

Publikacje naukowe:

 • Telewizja w społeczeństwie informacyjnym w: Edukacja medialna. Nowa
 • generacja pytań i obszarów badawczych, red. M. Sokołowski, Olsztyn 2004.
 • Telewizja-źródło zagrożenia?- materiały pokonferencyjne, V Międzynarodowa
 • Konferencja Naukowa „Media a edukacja” Poznań 2004.
 • Kim naprawdę jesteś dziennikarzu?- Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziennikarstwo jako zawód i powołanie”, Toruń 2009- oddano do druku.
 • Telewizja (nie) znana, czyli dwa oblicza mediów w:Edukacja z perspektywy przemian kulturowo-społecznych. Wczoraj- dziś-jutro red. J. Bielecki, A. Jacewicz , Białystok 2010.
 • Dziennikarz -misjonarz czy łowca sensacji? Etyka a praktyka, w: Nowe media. Nowe interpretacje, red. M. Sokołowski, Olsztyn 2010.
 • Prawie ja, prawie moje życie- o cyber(po)tworach serwisu społecznościowego Nasza-Klasa.pl- Jastrzębia Góra 2010- oddano do druku.

Nagrody:

2005 r. - nagroda Kapituły Wielkiego Serca- Statuetka Ludzi Dobrej Woli- za działalność społeczną i charytatywną