dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM

 

KATEDRA DZIENNIKARSTWA

pok. 248, tel. (089) 524 63 02

urszula.doliwa@uwm.edu.pl

Stopnie naukowe:

magister: (2002, RADIO LOKALNE JAKO MEDIUM REKLAMOWE, dr hab. Michał Gajlewicz, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego)

doktor: (2007, RADIO STUDENCKIE W POLSCE. TYPOLOGIA - FORMUŁA PROGRAMOWA – FUNKCJE SPOŁECZNE, dr hab. Wiesław Sonczyk, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego)

doktor habilitowany: (2016, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Dyscyplina:

nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji

Zainteresowania naukowo-badawcze:

radiofonia, media społeczne, media obywatelskie, media lokalne, społeczeństwo obywatelskie, systemy medialne, nowe media

Funkcje/Stanowiska:

 • Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach/ Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (Wydział Humanistyczny, UWM) (2019- )
 • Kierownik Katedry Dziennikarstwa w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społ. UWM (2019- )
 • Członek Komitetu Problemowego Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN 2021-
 • Członek Rady Doskonałości Naukowej UWM (2019- )
 • Członek Rady Dziekańskiej (Wydział Humanistyczny, UWM) (2019- )
 • Kierownik Katedry Historii i Kultury Mediów w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społ. UWM (2017-2019)
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (Wydział Humanistyczny, UWM) (2013-14)
 • Wiceprezes zarządu Community Media Forum Europe (2018-2019), członek zarządu Community Media Forum Europe (2013-2019), członek Rady Ekspertów Community Media Forum Europe (2019- )
 • Członek redakcji czasopisma „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”
 • Członek Rady Naukowej czasopisma „Infotezy”
 • Członek Rady Konsultacyjnej działającej przy Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Kursy i staże:

 • Emisja i higiena głosu - czerwiec-lipiec 2021
 • Running Effective Virtual Meeting Course (Defence Institution and Capacity Building Directorate NATO) – sierpień 2020
 • Pocztówki dźwiękowe, Warsztat Medialabowy, Warsztaty Kultury w Lublinie (Grodzka 7) – lipiec 2020
 • Wizyta studyjna na Uniwersytecie Duisburg-Essen, Essen – 29 sierpnia – 4 września 2021 
 • Media Against Hate: Developing counter-narratives, Wiedeń 2017, Freedom of expression and respect of human rights, Olsztyn 2017, Empowerment and protection of women journalists and media makers, Hamburg, 2017.
 • Seminarium: język i antydyskryminacja, Amnesty International, Olsztyn, 16 stycznia 2016
 • Warsztaty Narodowego Centrum Nauki organizowane w ramach Dni NCN,  Olsztyn, 11-12 maja 2016
 • Szkolenie z prezentacji wyników badań naukowych w ramach projektu Skills Fundacji Nauki Polskiej, Kraków 4-5 września 2014
 • Staż naukowo-dydaktyczny w ramach programu Erasmus dla pracowników akademickich w Maltepe University, Stambuł, Turcja, 17-23 listopada 2013
 • Staż badawczy w Centre for Research in Media and Cultural Studies, University of Sunderland w charakterze visiting scholar, 3-15 września 2012
 • Kurs doskonalenia pedagogicznego przeznaczony dla nauczycieli akademickich, Katedra UNESCO UWM oraz Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich UWM, marzec – czerwiec 2012
 • Editorial Management and Ethics of MARS – Media Against Racism in Sport, MARS programme, Council of Europe, SDP, Warszawa 21-22 stycznia 2012
 • Letnia Szkoła “Media, Democratization and Civil Society”, Central European University, Budapeszt 2008
 • Kurs „Mikrofonowy start” – Centrum Szkolenia Polskiego Radia, Warszawa 1999

Prowadzone przedmioty:

Publicystyka w mediach audialnych i audiowizualnych, media audialne, podcast w teorii i praktyce, radio społeczne w Polsce i na świecie, warsztat reportera radiowego, media obywatelskie

English version

Degrees:

MA: (2002, Local radio as an advertising medium, Institute of Journalism, Faculty of Journalism and Political Sciences, University of Warsaw)

PHD: (2007, Student Radio in Poland. Typology, Programme Formula, Social Functions, Faculty of Journalism and Political Sciences, University of Warsaw)

HABILITATION: (2016, Department of Politology, Marie Curie-Skłodowska University)

Science discipline:

media and communication studies, political science

Research interests:

radio, non-profit media, community media, public sphere, media systems, new media

Positions:

 • Head of the Institute of Journalism and Social Communication (2019-)
 • Head of the Department of Journalism in the Institute of Journalism and Social Communication (2019- )
 • Member of the Committee of Sciences on Social Communication and Media of the Polish Academy of Sciences (2021-
 • Vice Head of the Institute of Journalism and Social Communication (2013-2014)
 • Member of the Board of Community Media Forum Europe (2013-2019)
 • Member of Community Media Forum Europe Experts Group (2019
 • Member of the Editorial Board of the journal „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”
 • Member of the Science Advisory Board of the journal “Infotezy”

Professional and educational background:

 • Vocal hygiene and voice production – June-July 2021
 • Running Effective Virtual Meeting Course (Defence Institution and Capacity Building Directorate NATO) – August 2020
 • Medialab workshop, Warsztaty Kultury w Lublinie (Grodzka 7) – July 2020
 • Study visit at Duisburg-Essen University, Essen – 29 August – 4 September 2021
 • Media Against Hate: Developing counter-narratives, Vienna 2017, Freedom of expression and respect of human rights, Olsztyn 2017, Empowerment and protection of women journalists and media makers, Hamburg, 2017.
 • Maltepe University, Erasmus Exchange, 17-23 November 2013
 • Centre for Research in Media and Cultural Studies, University of Sunderland, visiting scholar, 3-15 September 2012
 • Editorial Management and Ethics of MARS – Media Against Racism in Sport, MARS programme, Council of Europe, SDP, Warsaw, 21-22 January 2012
 • Summer School ‘Media, Democratization and Civil Society’, Central European University, Budapest 2008
 • ‘Start with the microphone’ – Centrum Szkolenia Polskiego Radia, Warsaw 1999