dr hab. Marek Melnyk, prof. UWM

 

KATEDRA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

pok. 350, tel. 89/524-63-60

 marek.melnyk@uwm.edu.pl 

 

1. zdobyte stopnie, tytuły,

mgr 1992 Katolicki Uniwersytet Lubelski

doktor 1998 Uniwersytet Jagielloński

habilitacja 2006 Uniwersytet Jagielloński


2. dyscyplina,

Nauki o kulturze i religii

3. zainteresowania naukowo-badawcze,

Komunikacja konfesyjna, aksjologia dialogu, pogranicza kulturowe, relacje polsko-ukraińskie


4. pełnione funkcje i stanowiska,

Profesor UWM
5. kursy i staże,

2001\2002.  Staż w Instytucie Badań Europy Środkowo-Wschodniej  Narodowej Akademii

6. prowadzone przedmioty (te stałe),

Antropologia kulturowa,Sztuka wystąpień publicznych

7. hobby, zainteresowania,

Krajonzastwo, Historia sztuki