dr hab. Bernadetta Darska

 

ADIUNKT

KATEDRA BADAŃ MEDIÓW

pok. 318, tel. (089) 524 63 67

bernadetta.darska@uwm.edu.pl

Ur. w 1978 r. Literaturoznawczyni i krytyczka literacka. Absolwentka filologii polskiej UWM (2002). W 2008 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, specjalność prasoznawstwo, a w 2015 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. W latach 2002-2009 redaktor naczelna pisma literacko-kulturalnego „Portret” (wcześniej od 2000 roku – sekretarz redakcji). Wykładowczyni w Szkole Mistrzów Pióra w Collegium Civitas. Prowadzi blog krytycznoliteracki „Nowości książkowe – Blog Bernadetty Darskiej”: www.bernadettadarska.blogspot.com

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • czasopiśmiennictwo społeczno-kulturalne;
 •  kultura popularna;
 • literatura non-fiction;
 • związki literatury z mediami;
 • polska literatura najnowsza.

Książki:

 • [red.] Regionalne, narodowe, uniwersalne. Literatura i media w perspektywie komparatystycznej, red. Grażyna Borkowska, Bernadetta Darska, Andrzej Staniszewski, Olsztyn 2005;
 • Ucieczki i powroty. Obrazy rzeczywistości w prozie najnowszej, Olsztyn 2006;
 • Czas Fem. Przewodnik po prasie feministycznej i tematach kobiecych w czasopismach kulturalnych po 1989 roku, Olsztyn 2008;
 • [red.] Kultura wobec odmienności. Tom 1: Dyskursy, Film/telewizja, red. Bernadetta Darska, Warszawa 2009;
 • [red.] Kultura wobec odmienności. Tom 2: Prasa, Literatura, red. Bernadetta Darska, Warszawa 2009;
 • Głosy kobiet. Prasa feministyczna po roku 1989 wobec tożsamości i dyskursu, Olsztyn 2009;
 • Śledztwo i płeć. O bohaterkach powieści kryminalnych. Tom 1, Olsztyn 2011;
 • Śledztwo i płeć. O bohaterkach powieści kryminalnych. Tom 2, Olsztyn 2011;
 • To nas pociąga! O serialowych antybohaterach, Gdańsk 2012;
 • Śledztwo i płeć. O bohaterkach powieści kryminalnych, wyd. 2, popr. i uzupełnione, Gdańsk 2013.
 • Pamięć codzienności, codzienność pamiętania. Szkice o reportażu polskim XXI wieku, Gdańsk 2014.
 • Maski zła. (Nie)etyczność postaw i zachowań jako temat współczesnego reportażu polskiego, Olsztyn 2016.

Artykuły i recenzje naukowe:

 • Podmiotowość w świecie popkultury. Pisma feministyczne i genderowe („Pełnym Głosem”, „Zadra”, „OŚKa”, „Katedra”) jako (de)konstrukcja nowej rzeczywistości. W: Gender – konteksty, red. Małgorzata Radkiewicz, Kraków 2004;
 • Starość kobiet – stereotypy i feministyczna próba ich przełamania. W: Swojskość i obcość. O kategorii tożsamości w piśmiennictwie polskim na przełomie wieków. Prace literaturoznawcze poświęcone pamięci doktor Małgorzaty Żarczyńskiej, red. Andrzej Staniszewski i Joanna Chłosta-Zielonka, Olsztyn 2004;
 • Pismo „Pełnym Głosem” (1993-1997) miejscem debaty na temat polskiego feminizmu. Historia czy teraźniejszość? W: Regionalne, narodowe, uniwersalne. Literatura i media w perspektywie komparatystycznej, red. Grażyna Borkowska, Bernadetta Darska, Andrzej Staniszewski, Olsztyn 2005;
 • Polskie pisma feministyczne i genderowe po 1989 roku. Podział i charakterystyka, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 2005, nr 1;
 • Dziecko zwieńczeniem kariery. Wizerunki macierzyństwa sławnych kobiet na łamach wybranych pism kobiecych. W: Dziecko w świecie mediów i konsumpcji, red. Małgorzata Bogunia-Borowska, Kraków 2006;
 • Interwencja, prowokacja czy reakcja? Felietony prasowe Kingi Dunin, Manueli Gretkowskiej i Izabeli Filipiak w kontekście zasad komunikacji społecznej. W: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, red. Alina Naruszewicz-Duchlińska, Mariusz Rutkowski, Olsztyn 2006;
 • Powiemy ci, kobieto, jaka masz być... O prasie dla kobiet, dla dziewcząt i dla feministek. W: Gender w weekend, red. Agata Zawiszewska, Warszawa 2006;
 • Znaczenie przełomu 1989 roku w Polsce dla czasopiśmiennictwa kulturalnego. Rekonesans, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 2006, nr 2;
 • Podobieństwa i różnice, czyli literacki świat lesbijki. Przypadek Ewy S., Moniki M. i Magdaleny O. W: Queerowanie Feminizmu. Estetyka, polityka, czy coś więcej?, red. Joanna Zakrzewska, Poznań 2007;
 • Płeć jako czynnik uniwersalizujący, czyli „my, kobiety” w prasie feministycznej oraz w popularnej prasie dla kobiet. W: Teatr płci. Eseje z socjologii gender, red. Małgorzata Bieńkowska-Ptasznik, Jacek Kochanowski, Łódź 2008;
 • Pomiędzy gatunkami, czyli o sztuce opowiadania w zbiorze felietonów Roberta Ostaszewskiego pt. „Odwieczna, acz nieoficjalna”. W: Polska literatura najnowsza – poza kanonem, red. Paulina Kierzek, Łódź 2008.
 • Zmysłowa nieobecność. Mit kobiety utraconej/straceńczej w powieściach Stefana Chwina „Hanemann” i „Esther”, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 2007-2008, nr 3-4.
 • Dom jako miejsce łączenia tradycji i nowoczesności. Tożsamościowe dylematy bohaterek popularnej prozy kobiecej na wybranych przykładach twórczości autorek polskich oraz Ireny Obermannovej. W: Dům v české a polské literatuře. Dom w literaturze czeskiej i polskiej, red. Libor Martinek, Opava 2009, s. 72-80.
 • Luksus jako medialna metafora stereotypowej kobiecości na przykładzie wybranych tytułów prasy kobiecej. W: Języki metafory, tom drugi: Psychologia – pedagogika – edukacja – media, red. Katarzyna Jarosińska-Buriak, Elbląg 2009, s. 131-139.
 • Tropem kobiet i mężczyzn (Dorota Zaworska-Nikoniuk, Wzory kobiecości i męskości w polskiej prasie dla kobiet XXI wieku), „Studia Medioznawcze” 2009, nr 4, s. 138-141.
 • [bez tytułu] (rec. Media audiowizualne. Podręcznik akademicki, red. Wiesław Godzic, współpraca: A. Drzał-Sierocka), „Studia Medioznawcze” 2010, nr 3, s. 175-177.
 • [bez tytułu] (rec. Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz i A. Niziołek), „Studia Medioznawcze” 2010, nr 4, s. 185-187.
 • „Bluszcz” – reaktywacja. Pismo kobiece czy feministyczne? W: Kobiety i mężczyźni (z) kolorowych czasopism, red. Alina Łysak i Edyta Zierkiewicz, Wrocław 2010, s. 58-72.
 • Ciało do zapamiętania. Kobiece historie intymne na przykładzie „Dziewczyn z Portofino” Grażyny Plebanek i „Pałówy” Brygidy Helbig, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna” 2010, nr 6, s. 15-22.
 • Kobiety w przestrzeni publicznej, czyli to, co niewidoczne, jest znaczące. Na przykładzie „Świata bez kobiet” i „Rykoszetem” Agnieszki Graff. W: Kobiety w polityce, red. Joanna Marszałek-Kawa, Toruń 2010, s. 162-177.
 • Katedra [hasło]. W: Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Leksykon, red. J. Gałuszka, G. Maroszczuk, A. Nęcka, Katowice 2010, s. 124-126.
 • Między prywatnym a publicznym. Macierzyństwo we współczesnej prozie kobiecej. W: Idee, ideologie, metodologie. Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009, red. I.Iwasiów, A. Galant, Szczecin 2010, s. 279-291.
 • Nowe Książki [hasło]. W: Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Leksykon, red. J. Gałuszka, G. Maroszczuk, A. Nęcka, Katowice 2010, s. 186-191.
 • Od „zaniku centrali” do powrotu centrali”? Czasopisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. W: Media a rok 1989. Obraz przemian i nowe zjawiska na rynku, red. Łukasz Szurmiński, Warszawa 2010, s. 65-71.
 • Oglądanie i naśladowanie (rec. Edyta Łyszkowska, Zachowania mimetyczne kobiet pod wpływem telewizji i doświadczeń codzienności. Studium socjopedagogiczne), „Studia Medioznawcze” 2010, nr 2, s. 166-168.
 • Płeć, media i historia (rec. Kobieta i media. Studia z dziejów emancypacji kobiet, red. P. Perkowski, T. Stegner), „Zeszyty Prasoznawcze” 2010, nr 1-2, s. 160-161.
 • Pogranicza [hasło]. W: Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Leksykon, red. J. Gałuszka, G. Maroszczuk, A. Nęcka, Katowice 2010, s. 226-229.
 • Portret [hasło]. W: Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Leksykon, red. J. Gałuszka, G. Maroszczuk, A. Nęcka, Katowice 2010, s. 232-237.
 • Teraz my? [hasło]. W: Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Leksykon, red. J. Gałuszka, G. Maroszczuk, A. Nęcka, Katowice 2010, s. 303-305.
 • W uścisku idei?. O wybranych problemach zaangażowania w literaturze i krytyce literackiej. W: Współczesne dylematy filozofii i kultury, red. Jadwiga Błahut-Prusik, Dorota Sepczyńska, Piotr Wasyluk, Olsztyn 2010, s. 29-46.
 • Zadra [hasło]. W: Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Leksykon, red. J. Gałuszka, G. Maroszczuk, A. Nęcka, Katowice 2010, s. 335-338.
 • [bez tytułu] (rec. B. Poulet, Śmierć gazet i przyszłość informacji), „Studia Medioznawcze” 2011, nr 3, s. 155-157.
 • Historia i miłość. O wybranych powieściach Marii Nurowskiej. W: Literatura i różne historie. Szkice o literaturze XX i XXI wieku, red. B. Gutkowska, A. Nęcka, Katowice 2011, s. 190-215.
 • Jestem, chociaż kawałka mnie już nie ma. O książce „Lewa, wspomnienia prawej”. W: Zapisy cierpienia, red. Katarzyna Stańczak-Wiślicz, Wrocław 2011, s. 49-58.
 • Przyjaźń dziewczęca – przyjaźń kobieca, czyli ślady „dziewcząt z Nowolipek” w prozie najnowszej (Pola Gojawiczyńska a Grażyna Plebanek i Antonina Kozłowska). W: Dwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszących w latach 1918-1939. Z antologią, red. Ewa Graczyk, Monika Graban-Pomirska, Karolina Cierzan, Paulina Biczkowska, Gdańsk 2011, s. 375-385.
 • Reklamować czy polecać? O towarze, jakim jest literatura. W: 20 lat literatury polskiej 1989-2009. Cz. 2: Życie literackie po 1989 roku, red. Dariusz Nowacki, Krzysztof Uniłowski, Katowice 2011, s. 13-26.
 • Świadomość krytyki. Ankieta „Wielogłosu”, „Wielogłos” 2011, nr 1 (9), s. 9-11.
 • Zło, które pociąga. O seryjnych mordercach w literaturze, „Kultura Popularna” 2012, nr 2 (32), s. 104-113.
 • Czy Internet może być lekarstwem na kryzys czasopiśmiennictwa kulturalnego? O tym, jak nowe powoli zmienia stare. W: Boom i kryzys. Nowe czasopisma literacko-artystyczne i społeczno-kulturalne w Polsce po 1980 roku, red. Magdalena Rabizo-Birek, Rzeszów 2012, s. 61-74.
 • Nauka i śledztwo. O sposobach portretowania nauki w powieściach kryminalnych (na wybranych przykładach), „Teksty Drugie” 2012, nr 6.
 • państwie opiekuńczym, które zawodzi. Na przykładzie wybranych powieści kryminalnych, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 2012, nr 8, s. 58-66.
 • Powieść kryminalna jako głos w sprawie modelu współczesnego dziennikarstwa. W: Kryminał – gatunek poważ(a)ny?, red. Tomasz Dalasiński, Tomasz Szymon Markiewka, Poznań 2013, s. 152-159.
 • Perwersyjność zła? O ludobójstwie w Rwandzie na przykładzie reportaży Jeana Hatzfelda i Wojciecha Tochmana. W: Literatura i perwersja. Szkice o literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. Barbara Gutkowska, Agnieszka Nęcka, Katowice 2013, s. 138-156.
 • Im Schatten der Zentrale. Kulturzeitschriften in Polen nach der strukturellen Transformation in Polen 1989, Übersetzung: Alina Kuzborska, „Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien” Band 4: 2013, s. 247-257.
 • Międzywojenny głos kobiet [rec. K. Łozowska-Marcinkowska, Sprawy niewieście. Problematyka czasopism kobiecych Drugiej Rzeczypospolitej], „Zeszyty Prasoznawcze” 2013, nr 3, s. 441-443.
 • Detektyw czy detektywka? O renegocjowaniu ról płciowych we współczesnej powieści kryminalnej. W: Nowe studia kulturowe, red. Jacek Kochanowski, Tomasz Wrzosek, Warszawa 2014, s. 123-139.
 • Archiwa różnych odmian inności. O twórczości Izabeli Filipiak (+nota biograficzna autorki i bibliografia tekstów autorki oraz dotyczących jej twórczości). W: Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych, część 1, red. Agnieszka Nęcka, Dariusz Nowacki, Jolanta Pasterska, Katowice 2014, s. 59-77.
 • Skandaliczny intelektualizm. O twórczości Manueli Gretkowskiej (+nota biograficzna autorki i bibliografia tekstów autorki oraz dotyczących jej twórczości). W: Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych, część 1, red. Agnieszka Nęcka, Dariusz Nowacki, Jolanta Pasterska, Katowice 2014, s. 78-108.
 • Przeszłość nie przemija, a nostalgia trwa. O prozie Pawła Huellego (+nota biograficzna autora i bibliografia tekstów autora oraz dotyczących jego twórczości). W: Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych, część 1, red. Agnieszka Nęcka, Dariusz Nowacki, Jolanta Pasterska, Katowice 2014, s. 109-129.
 • Między realnością a mitem. O twórczości Olgi Tokarczuk (+nota biograficzna autorki i bibliografia tekstów autorki oraz dotyczących jej twórczości). W: Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych, część 1, red. Agnieszka Nęcka, Dariusz Nowacki, Jolanta Pasterska, Katowice 2014, s. 495-528.
 • Jednostka a społeczeństwo. Subiektywizm w sojuszu z obiektywizmem na przykładzie opowieści mieszkańców Korei Północnej. W: Literatura i obiekt/yw(izm). Szkice o literaturze XX i XXI wieku, red. Barbara Gutkowska, Agnieszka Nęcka, Katowice 2014, s. 218-236.
 • Kobieca literatura popularna [hasło]. W: Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, red. Monika Rudaś-Grodzka, Katarzyna Nadana-Sokołowska, Agnieszka Mrozik, Kazimiera Szczuka, Katarzyna Czeczot, Barbara Smoleń, Anna Nasiłowska, Ewa Serafin, Agnieszka Wróbel, Wyd. Czarna Owca, Warszawa 2014, s. 237-240.
 • Pisma kobiece i feministyczne [hasło]. W: Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, red. Monika Rudaś-Grodzka, Katarzyna Nadana-Sokołowska, Agnieszka Mrozik, Kazimiera Szczuka, Katarzyna Czeczot, Barbara Smoleń, Anna Nasiłowska, Ewa Serafin, Agnieszka Wróbel, Wyd. Czarna Owca, Warszawa 2014, s. 384-387.
 • Literatura gatunkowa w Internecie, czyli między informowaniem a budowaniem wspólnoty fanów. Na przykładzie portali kryminalnych, „Postscriptum Polonistyczne” 2014, nr 2, s. 155-165.
 • Czy kryminał feministyczny jest kryminałem kobiecym? Rozważania o gatunku i płci. W: Literatura kryminalna. Śledztwo w sprawie gatunków, red. Anna Gemra, Wyd. EMG, Kraków 2014, s. 177-190.
 • Kryminał (Leszek Herman, Sedinum): Szczecin jako bohater powieści kryminalnej. W: Literatura w Szczecinie 1945-2015. Książki siedemdziesięciolecia, red. Sławomir Iwasiów, Jerzy Madejski, Paweł Wolski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 131-142.
 • Chaos jako sposób na życie. O reportażu biograficznym Papusza Angeliki Kuźniak. W: Literatura i chaos. Szkice o literaturze XX i XXI wieku, red. Barbara Gutowska, Agnieszka Nęcka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 261-276.
 • Powieść kryminalna jako ostrzeżenie przed odradzaniem się faszyzmu (na wybranych przykładach). W: Tropy literatury i kultury popularnej (II), red. Sławomir Buryła, Lidia Gąsowska, Danuta Ossowska, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2016, s. 235-253.
 • poezji, codzienności i pamięci. Na marginesie kilku wierszy Juliana Kornhausera. W: Rzeczy do nazwania. Bardzo krótkie wprowadzenie, red. Adrian Gleń, Jakub Kornhauser, Wyd. WBPiCAK w Poznaniu, Poznań 2016, s. 99-105.
 • Rzeczy jako źródło pamięci ostatecznego. Na przykładzie Kampucza, godzina zero Zbigniewa Domarańczyka, „Postscriptum Polonistyczne” 2016, nr 2, s. 199-212.
 • Od potwora do wymarzonego kochanka. O zmieniającym się kulturowym wizerunku wampira, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 2016, nr 1, s. 93-102.

Recenzje, szkice, felietony:

 • Być kobietą (rec. S. Walczewska, Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce), „Portret” 1999, nr 8/9, s. 119-121;
 • Fragmenty dyskusji [udział w dyskusji z Marią Janion w ramach Spotkań Feministycznych]. W: M. Janion, Feminizm Kazimierza Ślęczki, „Spotkania Feministyczne [2]” 1999/2000, s. 157-158;
 • Henry Miller – zwrotnik postmodernizmu?, „Portret” 2000, nr 10, s. 38-42;
 • [pseud. Tomasz Cytadelski] Zmysłowa nieobecność Esther (rec. S. Chwin, Esther), „Portret” 2000, nr 10, s. 86-88;
 • [oprac.] Kalendarium roku Krasickiego, „Warmia i Mazury” 2001/2002, nr 8-9, s. 54-55;
 • Mazurski melodramat, czyli „Zagubieni w lesie” Henryka Panasa, „Portret” 2001, nr 11, s. 86-87;
 • Mit zdezaktualizowany, „Warmia i Mazury” 2001, nr 1-2, s. 34-35;
 • [pseud. Zdzisława Cytadelska] Napisz do Manueli (rec. M. Gretkowska, Silikon), „Portret” 2001, nr 11, s. 120-121;
 • [pseud. Tomasz Cytadelski] O kobiecie-robocie i ideałach [rec. J. Sosnowski, Apokryf Agłai), „Portret” 2001/2002, nr 12, s. 106-107;
 • Pozbawieni trybunałów (rec. J. J. Szczepański, Przed Nieznanym Trybunałem – w ramach tematu numeru 29 książek zbójeckich lat siedemdziesiątych), „Res Publica Nowa” 2001, nr 4, s. 34-35;
 • Przegrani Rushdiego (rec. S. Rushdie, Ziemia pod jej stopami, przeł. W. Brydak), „Warmia i Mazury” 2001, nr 4, s. 34;
 • Światoprzepytywanie zastanego (tekst w trójgłosie nt. książki K. Brakonieckiego pt. „Światologia”), „Portret” 2001/2002, nr 12, s. 129-130;
 • [pseud. Ewelina Storczylas] Tylko dla ciężarnych, czyli o ciąży, która ciąży (rec. M. Gretkowska, Polka), „Portret” 2001/2002, nr 12, s. 129-130;
 • Zapach miłości i śmierci (rec. G. G. Marquez, Opowiadania, tłum. Z. Chądzyńska i C. M. Casas), „Warmia i Mazury” 2001, nr 6, s. 35;
 • Ona jest kobietą, czyli o starości w prozie roczników sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, „Portret” 2002, nr 14, s. [brak numeracji];
 • Za dużo oleju... czyli banalizm sentymentalny (rec. P. Cegiełka, Sandacz w bursztynie), „Portret” 2002, nr 14, s. [brak numeracji];
 • [pseud. Tomasz Cytadelski] Zdrada w „Krainie pozytywek” (rec. T. Małyszek, Kraina pozytywek), „Portret” 2002, nr 14, s. [brak numeracji];
 • 3 x L – liberatura, lesbijki, liternet albo los, larum, litość (a do tego pracy precz!), witryna.czasopism.pl, nr 19 (66) z 12 lipca 2003 r.;
 • Czarownych czarownic czar, witryna.czasopism.pl, nr 2 (49) z 12 stycznia 2003 r.;
 • Dlatego RPG, witryna.czasopism.pl, nr 33 (80) z 2 grudnia 2003 r.;
 • Ekspresja w opresji, witryna.czasopism.pl, nr 24 (71) z 2 września 2003 r.;
 • Jedni sobie rzepkę skrobią, inni kalarepkę, witryna.czasopism.pl, nr 10 (57) z 12 kwietnia 2003 r.;
 • Liberacki sposób na życie, witryna.czasopism.pl, nr 32 (79) z 22 listopada 2003 r.;
 • [pseud. Tomasz Cytadelski] Melodia znad Cipowych Błot (rec. M. Niemi, Muzyka pop z Vittuli), „Portret” 2003, nr 15, s. 149-151;
 • Poniżej pewnego poziomu odnoszą... sukces, witryna.czasopism.pl, nr 27 (74) z 2 października 2003 r.;
 • Sztuka codzienności szuka, witryna.czasopism.pl, nr 35 (82) z 22 grudnia 2003 r.;
 • Toruńscy imigranci, witryna.czasopism.pl, nr 16 (63) z 12 czerwca 2003 r.;
 • W beznadziejnie zaangażowanej sprawie, witryna.czasopism.pl, nr 6 (53) z 22 lutego 2003 r.;
 • W „epoce kamienia rzucanego”, witryna.czasopism.pl, nr 21 (103) z 2 sierpnia 2004 r.;
 • W poszukiwaniu utraconej tożsamości, witryna.czasopism.pl, nr 23 (70) z 22 sierpnia 2003 r.;
 • Zatopieni w szambie (rec. W. Kuczok, Gnój), „Portret” 2003, nr 15, s. 153-155.;
 • [pseud. Tomasz Cytadelski] Aromat identyczny z naturalnym [rec. M. Barański, Wiersze magnetofonowe] „Portret” 2004, nr 18;
 • Dyktatura intymności (rec. H. Müller, Sercątko), „Portret” 2004, nr 16;
 • Fakty i akty, czyli o Prozie Północy, rzeczywistości, zaangażowaniu i kilku innych sprawach, „Ha!art.” 2004, nr 16;
 • Festiwal ignorancji i agresji, „Zadra” 2004, nr 4 (21);
 • [pseud. Tomasz Cytadelski] Liter drżenie (rec. Katarzyna Bazarnik, Zenon Fajfer, Oka-leczenie, (O)patrzenie), „Portret” 2004, nr 16/17;
 • Macierzyństwo zrobione na sexy?, „Zadra” 2004, nr 20, s. 42-44;
 • Płeć u psychologa [rec. L. Brannon, Psychologia rodzaju; Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenie na różnicę;], „Portret” 2004, nr 18;
 • Prywatność na sprzedaż, witryna.czasopism.pl, nr 31 (113) z 12 listopada 2004 r.;
 • Różne światy, witryna.czasopism.pl, nr 28 (110) z 12 października 2004 r.;
 • Saga samotnych kobiet [rec. L. Ullmann, Zanim zaśniesz], „Pogranicza” 2004, nr 4;
 • Samotny tłum czy samotna jednostka [esej filozoficzny], „Portret” 2004, nr 18;
 • Takie jesteśmy. O nowym wizerunku kobiety w fotograficznym projekcie grupy „Zorka Project” pt. „Laski”, „Portret” 2004, nr 16/17;
 • Utracić i odzyskać matkę, witryna.czasopism.pl, nr 12 (94) z 22 kwietnia 2004 r.;
 • [pseud. Tomasz Cytadelski] Władza normy i rewolucja dewiacji [rec. J. Kochanowski, Fantazmat zróżnNICowany], „Portret” 2004, nr 18;
 • Własny pomysł na czytanie [rec. K. Dunin, Czytając Polskę], „Portret” 2004, nr 18;
 • Wykład idealny, czyli nauczanie genderowe [rec. I. Iwasiów, Gender dla średnio zaawansowanych], „Portret” 2004, nr 18;
 • Wynurzający się z morza, witryna.czasopism.pl, nr 5 (87) z 12 lutego 2004 r.;
 • Zjednoczenie ku różnorodności, witryna.czasopism.pl, nr 3 (85) z 22 stycznia 2004 r.;
 • Z wampirami za pan brat (rec. M. Janion, Wampir. Biografia symboliczna), „Portret” 2004, nr 16/17;
 • Boskie role kobiet, czyli obrazy świętości w twórczości Olgi Tokarczuk, „Portret on line” 2005, nr 5;
 • Debiut mianowany, „artPapier” 2005, nr 23 (47);
 • Dla dojrzałych i młodych panien, czyli co powieść dla kobiet ma wspólnego z powieścią dla młodzieży (rec. K. Leżeńska, Studnia życzeń), „Portret on line” 2005, nr 7;
 • Głos wykluczonych [rec. E. Goffman, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości], „Portret on line” 2005, nr 11;
 • Jakie zło w nas siedzi? (rec. Z. Miłoszewski, Domofon), „Portret on line” 2005, nr 7;
 • Jak kobietę zachęca się do czytania, czyli kobiece serie literatury popularnej, „artmix” 2005, nr 10 [feminizm i media]; http://free.art.pl/artmix;
 • Jest wszędzie, nawet tam, gdzie myślisz, że jej nie ma (rec. M. Krajewski, Kultury kultury popularnej), „Portret” 2005, nr 20;
 • Jeszcze książka czy już tylko dwa w jednym?, „Portret” 2005, nr 19;
 • Ku podmiotowi i przeciw niemu [rec. J. Mizielińska, De-konstrukcja kobiecości], „Portret” 2005, nr 19;
 • Miłości artystów – artystyczne miłości (rec. M. Szymańska-Warda, Dłonie), „Portret on line” 2005, nr 8;
 • Mitologie osobiste. Ankieta [wypowiedź w ankiecie], „Dekada Literacka” 2005, nr 5, s. 68-71;
 • Nielot domowy [rec. M. Kordel, 48 tygodni], „Portret on line” 2005, nr 10;
 • Płeć w mediach [rec. Równość płci: temat dla dziennikarzy, temat dla dziennikarek], „Media – Kultura –Komunikacja Społeczna” 2005, nr 1;
 • REAL(ność) złudzeń (rec. R. Ostaszewski, Dola idola i inne bajki z raju konsumenta), „Portret on line” 2005, nr 6;
 • Rotmistrzówka na lekarstwo (rec. M. Szwaja, Stateczna i postrzelona), „Portret on line” 2005, nr 6;
 • Studium przypadku (rec. M. Krajewski, Śmierć w Breslau; Koniec świata w Breslau; Widma w mieście Breslau), „Portret” 2005, nr 20;
 • Szwaja: odsłona piąta, czyli dylematy szczęśliwej matki i żony [rec. M. Szwaja, Artystka wędrowna], „Portret on line” 2005, nr 11;
 • Powszechne ometkowanie [rec. N. Klein, No logo], „Portret on line” 2005, nr 5;
 • Trauma trójkątów [rec. K. Van Loon, Ojciec i ojciec], „Portret on line” 2005, nr 9;
 • Wiele mód na Szczukę, „Feminoteka” z 30 XII 2005 r., www.feminoteka.pl;
 • W interesie kobiet i mężczyzn [rec. E. Badinter, Fałszywa ścieżka], „Portret on line” 2005, nr 10;
 • Zawsze pomiędzy [rec. R. Kobierski, Harar], „Dekada Literacka” 2005, nr 5, s. 84-85;
 • Amator złudnych wrażeń, czyli Niecikowski na prezydenta [rec. R. Sadaj, Brzytwa Niecikowskiego], „Portret on line” 2006, nr 12-13;
 • Blisko śmierci przez całe życie [rec. Z. Rudzka, Ślicznotka doktora Josefa], „Kresy” 2006, nr 4;
 • Ciężarne opowieści, „Zadra” 2006, nr 4, s. 52-54;
 • Co zrobisz, jak cię uszyję? [M. Tulli, Skaza], „Dekada Literacka” 2006, nr 1/2, s. 84-87;
 • [pseud. Tomasz Cytadelski] Despero podbija świat (dla dzieci i nie tylko) [rec. K. DiCamillo, Opowieść o Despero. Historia myszki,księżniczki,  zupy i szpulki nici], „Portret on line” 2006, nr 12-13;
 • Długi twoim przeznaczeniem [rec. S. Łuczak, Polska], „artPapier” 2006, nr 3 (50);
 • Gdy język ocala czas, [rec. J. Dehnel, Lala], „Opcje” 2006, nr 4, s. 94-95;
 • Harlequin z historią w tle [rec. J. Molist, Pierścień. Spadek po ostatnim templariuszu], „Portret on line” 2006, nr 12-13;
 • Infantylny coming out [rec. M. Dzido, Ślad po mamie], „Portret” 2006, nr 22;
 • Ja – jedyna i ja – każda [rec. I. Iwasiów, Smaki i dotyki], „Nowe Książki” 2006, nr 12;
 • Jak przetrwać, aby mimo wszystko żyć [rec. J. Nasierowski, Zbrodnia i...], „artPapier” 2006, nr 11 z 1 VI 2006 r.;
 • Koniec, czyli wszystko od początku [rec. M. Łoziński, Reisefieber], „Opcje” 2006, nr 2, s. 80-81;
 • Literatura na okoliczności, „artPapier” 2006, nr 1 (49);
 • Medycyna to tylko pretekst [rec. L. Ulicka, Przypadek doktora Kukockiego], „artPapier” 2006, nr 19 (67);
 • Miało być inaczej [rec. M. Witkowski, Fototapeta], „Kresy” 2006, nr 1-2, s. 178-180;
 • Miej głowę w chmurach, ale stąpaj mocno po ziemi [rec. I. Obermannova, Poradnik dla niegrzecznych kobiet], „artPapier” 2006, nr 13 (61);
 • Modnie spreparowane, czyli o obyczajowej powieści produkcyjnej [rec. M. Miller, Zakręt hipokampa], „Portret” 2006, nr 21, s. 94-96;
 • Mucha na czubku penisa [rec. W. Pielewin, Święta księga wilkołaka], „FA-art.” 2006, nr 3, s. 52-54;
 • Piękna i bestia, czyli Reina i Nowy Jork [rec. J. Franco, Paraiso travel], „artPapier” 2006, nr 18 (66) z 15 września 2006 r.;
 • Pogodzenie ze światem [rec. A. Stasiuk, Fado], „Portret” 2006, nr 22, s. 146-147;
 • Po obu stronach rzeki [rec. S. Żadan, Depeche Mode], „Opcje“ 2006, nr 3, 68-69;
 • Proza les z problemami, „Zadra” 2006, nr 2-3, s. 98-100;
 • Proza o nas bez nas?, „Zadra” 2006, nr 1;
 • Przemijanie, którego nie widać [Z. Bank, Najgorętsze lato], „artPapier” 2006, nr 24 [72] z 15 grudnia 2006 r.;
 • Przyjazd jako pretekst [rec. K. Lubelska, Życie tam i z powrotem], „Opcje” 2006, nr 1;
 • [rec. M. Mostowik, Akrobatki], „Odra” 2006, nr 4;
 • Rytuały starości [rec. M. Pankowski, Bal wdów i wdowców], „Twórczość” 2006, nr 9, s. 86-87;
 • Świat bez granic [rec. O. Tokarczuk, Anna In w grobowcach świata], „Dekada Literacka” 2006, nr 4, s. 77-79;
 • Świat, w którym musisz nosić maskę [rec. E. Paz Soldan, Śmierć na ulicy Unzueta], „FA-art.” 2006, nr 4, s. 50-52;
 • Taryfa ulgowa?, „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 45;
 • Tele-koniec w tele-świecie [rec. E. Redliński, Telefrenia], „Twórczość” 2006, nr 6, s. 113-115;
 • „To straszne być psem” [rec. Ch. Angot, Kazirodztwo], „FA-art.” 2006, nr 1-2, s. 52-54;
 • Tradycja tresowania [rec. V. Rudan, Miłość od ostatniego wejrzenia], „artPapier” 2006, nr 5 (53);
 • Trzy warunki istnienia świata [rec. W. Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli], „Portret” 2006, nr 21;
 • Uroczy poziom powtórzenia [rec. E. Schilling, Głupiec], „artPapier” 2006, nr 1 (49);
 • Wielogłos kobiet [rec. M. Warda, Ominąć Paryż], „Nowe Książki” 2006, nr 6;
 • W konwencji kryminału [rec. D. Matuszak, Brzytwa Ockhama], „Nowe Książki” 2006, nr 8;
 • Znowu rosół na obiad [rec. M. Mehran, Zupa z granatów], „artPapier” 2006, nr 15-16 (63-64);
 • Ale to już było [rec. J. Koryl, Zegary idą do nieba], „Nowe Książki” 2007, nr 9;
 • [bez tytułu], [rec. A. Pluszka, Flauta], „Dziennik” 2007, nr 127 z 1 czerwca;
 • [bez tytułu], [rec. M. Gretkowska, Kobieta i mężczyźni], „Zadra” 2007, nr 1-2, s. 115;
 • [bez tytułu], [rec. S. Andruchowycz, Kobiety ich mężczyzn], „Dziennik” 2007, nr 107 z 10 maja;
 • Codzienność, która dusi [rec. H. Muller, Niziny], „artPapier” 2007, nr 3 (75) z 1 lutego;
 • Czas nie do odzyskania [rec. N. Radojčić-Kane, Powrót do domu], „artPapier” 2007, nr 83 z 1 czerwca;
 • Czy człowiek radziecki może latać? [W. Pielewin, Omon Ra i inne opowieści], „FA-art.” 2007, nr 1-2, s. 73-75;
 • Czytanki z historii [S. Chwin, Dolina Radości], „Kresy” 2007, nr 1-2, s. 177-179;
 • Dom jako centrum świata [rec. E. Kujawska, Dom Małgorzaty], „artPapier” 2007, nr 82 z 15 maja;
 • Dramat katoliczki w wersji pop [rec. E. Madeyska, Katoniela], „Dekada Literacka” 2007, nr 5/6, s. 48-52;
 • Emocjonalne impresje [rec. J. L. Wiśniewski, Molekuły emocji], „Nowe Książki” 2007, nr 2;
 • Erotyczny patriotyzm i grynpojtyzacja [rec. E. Redliński, Bumtarara. Szkice z wyprawy do Ameryki], „Twórczość” 2007, nr 2;
 • Gdy role uwierają... [rec. M. Kochan, Plac zabaw], „Pogranicza” 2007, nr 5, s. 97-99;
 • Historia czy historyjki? [rec. M. Witkowski, Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej], „Kresy” 2007, nr 4, s. 187-189;
 • Jak zabić człowieka w czasach pokoju? [rec. Ch. Jungersen, Wyjątek], „Portret“ 2007, nr 25;
 • Kameralny poeta w krainie „wietrznych wyżyn” [rec. Z. Fałtynowicz, Wieczorem wiatr. Czesław Miłosz i Suwalszczyzna], „Nowe Książki” 2007, nr 8, s. 11;
 • Kobieca emigracja [rec. G. Plebanek, Przystupa], „artPapier” 2007, nr 23 (95) z 1 grudnia;
 • Kobieta opowiada. Próby udane i podrabiane, „Dekada Literacka” 2007, nr 1, s. 17-22;
 • Kobiety nieobecne [rec. O. Zabużko, Siostro, siostro], „artPapier” 2007, nr 18 (90) z 15 września;
 • Konsekwentnie nadwrażliwy [rec. M. Cărtărescu, Travesti], „artPapier” 2007, nr 8 (80) z 15 kwietnia;
 • Lament życia zanurzonego w śmierci [rec. T. Bołdak-Janowska, Roz-działy], „Portret” 2007, nr 25;
 • Literackie pozorOFFanie, „Witryna Czasopism” 2007, nr 3 (191) z 5 lipca (http://witryna.czasopism.pl/pl/gazeta/1097/1240/1411/);
 • Literackie przyjaźnie kobiet, „Zadra” 2007, nr 1-2, s. 99-102;
 • Nie istnieje tekst nieoznakowany swoim podmiotem. Z Ingą Iwasiów rozmawia Bernadetta Darska, „Portret” 2007, nr 24, s. 74-79;
 • Odtwarzanie minionego [rec. P. Szewc, Całkiem prywatnie], „Portret” 2007, nr 23, s. 37-39;
 • Odtwarzanie samotności [rec. F. Kongoli, Psia skóra], „artPapier” 2007, nr 5 (77) z 1 marca;
 • Odzwyczajeni od życia, przyzwyczajeni do śmierci [rec. E. Suljagić, Pocztówki z grobu], „artPapier” 2007, nr 14 (86) z 15 lipca;
 • Podejrzliwie, bez uprzedzeń, „Pogranicza” 2007, nr 2, s. 32-34;
 • Pozór przyszłości [rec. A. Zimniak, Biały rój], „Nowe Książki” 2007, nr 6, s. 70;
 • Potęga chwili [rec. M. Malzahn, Nie ma mono], „Kultura” [bezpłatny dodatek do „Dziennika”] z dn. 23.11.2007, s. 68;
 • Praskie pozy czy płaska proza [rec. A. Kaczorowski, Praskie łowy], „artPapier” 2007, nr 22 (94) z 15 listopada;
 • Prowincja forever [rec. H. Klimko-Dobrzaniecki, Raz. Dwa. Trzy], „Opcje” 2007, nr 2.;
 • Przygotowanie do umierania [rec. W.G. Sebald, Austerlitz], „Portret“ 2007, nr 25;
 • Schron dla odrzuconych historii [rec. R. Grzela, Bądź moim Bogiem], „Opcje” 2007, nr 3, s. 90-91;
 • Swingować wbrew wszystkiemu [rec. W. Kowalewski, Excentrycy], „Portret” 2007, nr 24, s. 162-163;
 • Tak boli, że aż nudzi [rec. E. Jelinek, Pożądanie], „artPapier” 2007, nr 12 (84) z 15 czerwca;
 • To, co umożliwia przetrwanie [rec. O. Tokarczuk, Bieguni], „Opcje” 2007, nr 4;
 • Trzeba walczyć o czas poezji! [rec. A. Janko, Dziewczyna z zapałkami], „Twórczość” 2007, nr 9, s. 125-127;
 • Tym razem rozłącz się! [rec. I. Obermannova, Proszę się nie rozłączać], „artPapier” 2007, nr 15-16 (87-88) z 1 sierpnia;
 • Walka o siebie [rec. I. Filipiak, Obszary odmienności. Rzecz o Marii Komornickiej], „Nowe Książki” 2007, nr 10, s. 14-15;
 • Wschód jest w nas [M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna], „Portret” 2007, nr 24, s. 169-170;
 • Wszystko przez psy [K. Varga, Nagrobek z lastryko], „Dekada Literacka” 2007, nr 2-3, s. 120-123;
 • „Zakańczali” w myśl słusznego przesłania [rec. G. Ledzewicz, Gorsze uczucia], „artPapier” 2007, nr 19 (91) z 1 października;
 • Zmęczona wolność [rec. P. Wojciechowski, Doczekaj nowiu], „Twórczość” 2007, nr 7, s. 106-107;
 • Życie jak dworzec kolejowy [rec. S. Żadan, Anarchy in the UKR], “FA-art” 2007, nr 3, s. 82-83;
 • Ale to już było, było tyle razy [rec. M. Rakusa, 39,9], „artPapier” 2008, nr 5 (101) z 1 marca;
 • Czy ten taniec coś w sobie ma, jeśli każdy krok z góry się zna? [rec. J. Fabicka, Idę w tango. Romans histeryczny], „artPapier” 2008, nr 24 (120) z 15 grudnia;
 • Ciało na sprzedaż [rec. M. Sieniewicz, Rebelia], „Nowe Książki” 2008, nr 1, s. 57;
 • Córka grabarza brzmi dumnie [rec. J.C. Oates, Córka grabarza], „FA-art.” 2008, nr 1, s. 76-77;
 • Człowiekiem się tylko bywa [rec. B. Skarga, Po wyzwoleniu [1944-1956]; K. Żywulska, Pusta woda], „Pogranicza” 2008, nr 5, s. 101-104;
 • Czy coś usprawiedliwia zło? [rec. J. Littell, Łaskawe], „Opcje“ 2008, nr 4.
 • Głos, w który trzeba się wsłuchać [rec. S. Kaysen, Aparat, który dała mi matka], „artPapier” 2008, nr 14 (110) z 15 lipca;
 • Hasło: feministka [rec. A. Gajewska, Hasło: feminizm], „Portret” 2008, nr 27, s. 165-166;
 • Historia zmieniająca się w her-story [rec. Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach, red. M. Szpakowska], „Portret” 2008, nr 27, s. 58-60;
 • Homoposzukiwania w trzech odsłonach [rec. K. Tomasik, Homobiografie; J. Iwaszkiewicz, Dzienniki 1911-1955, t. 1; B. Warkocki, Homo niewiadomo], „Portret” 2008, nr 26;
 • Iść z kotem przez życie [rec. D. Lessing, O kotach], „artPapier” 2008, nr 10 (106) z 15 maja;
 • Kobieco, kryminalnie, kameralnie. O powieściach Ireny Matuszkiewicz, „Dekada Literacka” 2008, nr 1;
 • Kobiety mają głos, „Newsweek” 2008, nr 2, s. 94-95;
 • Koniec jako początek [rec. H. Klimko-Dobrzaniecki, Kołysanka dla wisielca], „Twórczość” 2008, nr 2, s. 125-126;
 • Krytyka literacka u lekarza i spowiednika, „Wakat” 2008, nr 7;
 • Lustro kobiet. O twórczości Grażyny Plebanek, „Pogranicza” 2008, nr 1, s. 86-91;
 • Mysia wolność [rec. V. Rudan, Ucho, gardło, nóż, reż. K. Janda], „Portret on line” 2008, nr 39;
 • Nałóg zabijania [rec. Z. Kruczyński, Farba znaczy krew], „Portret” 2008, nr 26;
 • Nie upierać się [T. Zając, Dorastanie; Zapomnij...; Nie daj się, czyli niewinny na 120 procent], „Nowe Książki” 2008, nr 9, s. 72-73;
 • Polityczne ofiarnice, „Zadra” 2008, nr 1-2 (34-35), s. 94-96;
 • Porządek zapachu [rec. K. Sołoducha, Bajan. Historia petersburskiej kariery], „Twórczość” 2008, nr 8, s. 106-108;
 • To miał być inny czas [rec. A. Jurewicz, Dzień przed końcem świata], „Opcje” 2008, nr 1, s. 82-83;
 • Trudne towarzyszenie, czyli razem i osobno [rec. A. Kowalska, Dzienniki 1927-1969], „Portret” 2008, nr 27, s. 118-121;
 • Urodzić siebie na nowo [rec. K. Grochola, Trzepot skrzydeł], „Nowe Książki” 2008, nr 10, s. 24-25;
 • Urok mlecznego baru [I. Iwasiów, Bambino], „Nowa Kultura” [dodatek do „Dziennika”] z dn. 14 VIII 2008 r., s. 23;
 • Wejście w dorosłość [rec. J. Maślanek, Haszyszopenki], „Nowe Książki” 2008, nr 10, s. 26 [pseud. Tomasz Cytadelski];
 • Wędrówka do świadomości [rec. J. Bierut, PiT], „Twórczość” 2008, nr 3, s. 115-116;
 • Wiele bied i jedno szczęście [rec. P. Grych, Schiza], „artPapier” 2008, nr 9 (105) z 1 maja;
 • W uścisku życia i śmierci [rec. E. Fischer, Aimee & Jaguar. Historia pewnej miłości], „Opcje” 2008, nr 3, s. 92-93;
 • Zapiski z czasów walki i nadziei [rec. M. Gretkowska, Obywatelka], „Twórczość” 2008, nr 9, s. 112-113;
 • Żyć czy umierać? [rec. O. Vorpsi, Kraj, gdzie nigdy się nie umiera], „artPapier” 2008, nr 13 (109) z 1 lipca.
 • A jednak było to możliwe [rec. D. Mendelsohn, Zagubieni. W poszukiwaniu sześciorga spośród sześciu milionów], „Opcje” 2009, nr 1, s. 99-101.
 • Blogowanie to czytanie, „Portret” 2009, nr 28, s. 68-70.
 • Ciężar ciąży, czyli wielka zmiana i wynikające z niej powinności, „LiteRacje” 2009, nr 1 (15).
 • Dobra Niemka, zła wojna i kicz [rec. J.L. Wiśniewski, Bikini], „Nowe Książki” 2009, nr 8, s. 14-15.
 • Her-story i Historia [rec. J. Szczepkowska, 4 czerwca], „Kresy” 2009, nr 3, s. 157-159.
 • Jak pozbyć się tej pępowiny? [rec. C. Castillon, Insekt], “artPapier” 2009, nr 6 (126) z 15 marca.
 • Kobieta i zbrodnia, „Zadra” 2009, nr 3-4 [40-41], s. 107-111.
 • Kontrakty płci u Elfriede Jelinek, „Pogranicza” 2009, nr 5, s. 23-27.
 • Krzycząca ryba [rec. K. Bielas, Dzianina z mięsa. Rozmowy], „artPapier” 2009, nr 11 (131) z 1 czerwca.
 • Na całe życie [rec. D. Lessing, Alfred i Emily], „FA-art.” 2009, nr 3.
 • Naprawdę [rec. M. Piątkowska, Nikczemne historie], „artPapier” 2009, nr 20 (140) z 15 października.
 • Nazbyt łatwa recepta [rec. A. Bolecka, Uwiedzeni], „Nowe Książki” 2009, nr 9, s. 68-69.
 • (Nie) chcę być twoją córką – (nie) chcę być twoją matką [rec. E. Fischer, Droga do nieba. Historia rodzinna], „Pogranicza” 2009, nr 2, s. 112-115.
 • Niedosyt połowiczności [rec. J. Pilch, Marsz Polonia], „Twórczość” 2009, nr 5, s. 103-105.
 • Niezależność w wielkim mieście, „Zadra” 2009, nr 1-2 [38-39], s. 91-93.
 • Niezdecydowanie [M. Fox, Kobieta zaklęta w kamień], „artPapier” 2009, nr 22 (142) z dn. 15 listopada.
 • Nowy stary świat [M. Oramus, Kankan na wulkanie], „Nowe Książki” 2009, nr 5, s. 40.
 • kobietach, o pisaniu i o idei [rec. D. Lessing, Złoty notes], „Opcje” 2009, nr 4, s. 83-84.
 • Kopciuszku, który wcielił się w rolę wróżki i przy okazji uwierzył w siebie [rec. K. Grochola, Kryształowy Anioł], „artPapier” 2009, nr 15-16 (135-136) z 1 sierpnia.
 • Pieniądze i miasto, czyli co w powieściach Candace Bushnell można kupić, a co sprzedać, „Dekada Literacka” 2009, nr 1-2, s. 80-85.
 • Pisane na piasku [rec. P. Huelle, Opowieści chłodnego morza], „Twórczość” 2009, nr 2.
 • Portret nijakości [rec. K. Piwowarski, Homo Polonicus], „Twórczość” 2009, nr 6, s. 122-124.
 • Powtórne narodziny [T. Ben Jelloun, To oślepiające, nieobecne światło], „FA-art.” 2009, nr 1-2, s. 63-64.
 • Proza popularna może być po prostu dobrą literaturą, „artPapier” 2009, nr 15-16 (135-136) z 1 sierpnia.
 • Przytłoczone zwyczajnością [rec. J. Bator, Piaskowa Góra], „Kresy” 2009, nr 1-2, s. 146-148.
 • Sentymentalne śledztwo [rec. G. Gnauck, Marcel Reich-Ranicki. Polskie lata], „artPapier” 2009, nr 12 (132) z 15 czerwca.
 • Siła perswazji, urok manifestu [rec. M. Środa, Kobiety i władza], „Opcje” 2009, nr 3, s. 97-98.
 • Spełniony amerykański sen [rec. B. Walters, Egzamin z życia], „Portret” 2009, nr 29, s. 120-123.
 • Ślady [rec. Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętniania, red. T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska; Zagłada Biłgoraja. Księga pamięci], „Portret” 2009, nr 29, s. 146-149.
 • Tajemnice kobiet [rec. K. Läckberg, Księżniczka z lodu], „artPapier” 2009, nr 18 (138) z dn. 15 września.
 • To mówi dziecko wojny [rec. W. Albiński, Achtung! Banditen!], „FA-art.” 2009, nr 4.
 • To (nie) była zmiana [W. Kruszona, Wyrwane z pustki], „Nowe Książki” 2009, nr 5, s. 38-39 [pseud. Tomasz Cytadelski].
 • Tu rozstrzyga się wszystko [rec. M. Szejnert, Wyspa klucz], „Portret” 2009, nr 28, s. 45-47.
 • Utrwalanie przemijania [rec. B. Gruszka-Zych, Ostatnie śniadanie], „Nowe Książki” 2009, nr 11, s. 16-17.
 • W imię idei czy w służbie ideologii? [rec. S. Sem-Sandberg, Teresa], „Opcje” 2009, nr 2, s. 81-82.
 • Wirtualnie i realnie? Przegląd czasopism kulturalnych, „Refleksje” 2009, nr 3, s. 9-11.
 • W serialowym rytmie [rec. A. Drotkiewicz, Teraz], „Nowe Książki” 2009, nr 6, s. 64-65.
 • Wojna i miłość w stylu pop, „artPapier” 2009, nr 17 (137) z 1 września.
 • Zapamiętać przemijanie [rec. M. Venezia, Jestem tu od wieków], „artPapier” 2009, nr 4 (124) z 15 lutego.
 • Zatrzymać chwilę [rec. P. Szewc, Całkiem prywatnie], „Pogranicza” 2009, nr 6, s. 117-118.
 • Zawsze szczęśliwa i zawsze dobra [rec. E. Cherezińska, Saga Sigrun], „Nowe Książki” 2009, nr 10, s. 12-13.
 • Złamane opowieści [rec. A. Rottenberg, Proszę bardzo], „artPapier” 2009, nr 8 (128) z 15 kwietnia.
 • Zmowa kobiet [rec. M. Nurowska, Sprawa Niny S.], „Portret” 2009, nr 28, s. 96-98.
 • Życie to pasmo nieprzygód [rec. J. Franczak, Nieludzka komedia], „Kresy” 2009, nr 4, s. 169-170.
 • Cudowna podróż [rec. M. Axelsson, Lód i woda, woda i lód], „artPapier” 2010, nr 19 (163) z 1 października.
 • Kim jestem? [rec. M. Głowiński, Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna], „artPapier” 2010, nr 18 (162) z 15 września.
 • Kolekcjoner [rec. O. Pamuk, Muzeum Niewinności], „FA-art.” 2010, nr 1-2, s. 108-111.
 • Kontrolowane przerysowanie [rec. J. Lech, Zapaść], „Nowe Książki” 2010, nr 5, s. 56-57.
 • Lekcja zła [rec. C. McCarthy, Krwawy południ albo wieczorna łuna na zachodzie], „Pogranicza” 2010, nr 5, s. 103-105.
 • Marzenia i… po marzeniach [rec. 20 lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła], „Kresy” 2010, nr 1-2, s. 194-196.
 • Mesjasz potrzebny od zaraz [rec. J. Sosnowski, Instalacja Idziego], „Nowe Książki” 2010, nr 2, s. 10-11.
 • Między niedosytem a spełnieniem [rec. J. Hen, Dziennik na nowy wiek], „artPapier” 2010, nr 2 (146) z 15 stycznia.
 • Moc sprawcza opowieści [rec. R. Alameddine, Hakawati], „artPapier” 2010, nr 4 (148) z 15 lutego.
 • Możliwości? [rec. K. Orłoś, Bez ciebie nie mogę żyć], „Twórczość” 2010, nr 8, s. 95-96.
 • Oswoić ciemność [rec. A. Rybczyński, Kaligrafia w ciemności], „Nowe Książki” 2010, nr 1, s. 19.
 • Podróż bez końca [rec. J. Bator, Chmurdalia], „Opcje” 2010, nr 2, s. 105-106.
 • Powtórzenie i ćwiczenie [rec. H. Bardijewski, Blisko, za blisko], „Nowe Książki” 2010, nr 7, s. 64-65.
 • Produkcyjniak społecznie zaangażowany [rec. S. Chutnik, Dzidzia], „Opcje” 2010, nr 1, s. 84-85.
 • Przeczytać siebie [rec. E. Lipska, Sefer], „Twórczość” 2010, nr 6, s. 104-106.
 • Przerobieni [rec. P. Smoleński, Powiatowa rewolucja moralna], „Twórczość” 2010, nr 3, s. 110-112.
 • Przyglądając się sobie [rec. G. Kociuba, Powiększenia: wiersze 1991-2006], „Nowe Książki” 2009, nr 4, s. 18-19.
 • Razem czy osobno?, „Res Publica Nowa” 2010, nr 11-12, s. 110-114.
 • Rdest w naturze [rec. K. Kutz, Piąta strona świata], „Pogranicza” 2010, nr 2, s. 103-106.
 • Sekretna izba [rec. J. Theorin, Nocna zamieć], „artPapier” 2010, nr 6 (150) z 15 marca.
 • Seks w wersji pop, czyli albo go nie ma, albo lepiej, żeby go nie było, „Dekada Literacka” 2010, nr 3, s. 14-21.
 • Silna i krucha [rec. E. Cherezińska, Ja jestem Halderd], „Nowe Książki” 2010, nr 8, s. 65.
 • Skrzywdzone dziecko [rec. H. Kowalewska, Inna wersja życia], „Nowe Książki” 2010, nr 11, s. 68-69.
 • Stała ilość uczuć [rec. G. Plebanek, Nielegalne związki], „artPapier” 2010, nr 8 (152) z 15 kwietnia.
 • Stan krytyczny [wypowiedź w ankiecie dot. krytyki literackiej], „artPapier” 2010, nr 21 (165) z 1 listopada.
 • Świat na opak [rec. M. Sieprawski, Krymina], „Nowe Książki” 2010, nr 12, s. 10-11.
 • Świat utraconych zapachów, obrazów i słów [rec. I. Iwasiów, Ku słońcu], „artPapier” 2010, nr 13 (157) z 1 lipca.
 • [pseud. Tomasz Cytadelski] To tylko chwila, więc ją złap [rec. B. Helbig, Hilfe], „Nowe Książki” 2010, nr 8, s. 70-71.
 • W sidłach opowieści [rec. M. Sieniewicz, Miasto Szklanych Słoni], „Kresy” 2010, nr 1-2, s. 184-186.
 • Zapiski na marginesie [rec. K. Lisowski, Wiersze i między wierszami], „Twórczość” 2010, nr 5, s. 102-103.
 • Antropologia codzienności [rec. K. Stańczak-Wiślicz, Opowieści o trudach życia], „Znak” 2011, nr 11, s. 110.
 • Choroba [rec. S. Siedlecka, Szczeniaki], „Twórczość” 2011, nr 1, s. 90-92.
 • Dom, który pamięta [rec. J. Erpencbeck, Klucz do ogrodu], „Magazyn Literacki. Książki w Tygodniku” (dodatek do „Tygodnika Powszechnego” 2011, nr 49) 2011, nr 12, s. 19-20.
 • Kazanie z (oczywistym) przesłaniem [rec. P. Kobza, Polskie rekolekcje], „Nowe Książki” 2011, nr 2, s. 52.
 • Przywiązanie do szablonu [rec. M. Warda, Nikt nie widział, nikt nie słyszał…], „Nowe Książki” 2011, nr 3, s. 26.
 • Samotni, choć ciągle razem [rec. P. Wilk, Lalki w ogniu], „artPapier” 2011, nr 24 (192) z 15 grudnia.
 • Skutki transformacji [rec. J. Maślanek, Apokalypsis ‘89], „Twórczość” 2011, nr 2, s. 112-114.
 • Spektakl doskonały [rec. E. Hilsenrath, Nazista i fryzjer], „Opcje” 2011, nr 4, s. 102-104.
 • Wojna i kobiety, „Borussia” 2011, nr 50, s. 252-258.
 • Czy fakty zawsze wystarczą? [rec. A. Bolecka, Cadyk i dziewczyna], „Twórczość” 2012, nr 12, s. 113-114.
 • Kotojady nie spoczną [rec. J. Bator, Ciemno, prawie noc], „Opcje” 2012, nr 4, s. 99-101.
 • Matka i córka, dziewczynka i kobieta [rec. M. Tulli, Włoskie szpilki], „Twórczość” 2012, nr 1, s. 109-111.
 • Serialowe prawo kobiet, „Zadra” 2012, nr 1-2 (50-51).
 • Sukces przegranych [W. Kowalewski, Ludzie moralni], „Twórczość” 2012, nr 10, s. 108-110.
 • Trzeba dbać o każde słowo [rec. H. Grynberg, Pamiętnik], „Twórczość” 2012, nr 4, s. 107-109.
 • Ucieczka od (do) rzeczywistości, „Pogranicza” 2012, nr 2, s. 61-65.
 • Wypowiedziane marzenie [rec. O. Tokarczuk, Moment niedźwiedzia], „Zadra” 2012, nr 1-2 (50-51).
 • Zgięty kark vs podniesione czoło [rec. A. Kowalska, Folklor tamtych lat], „Znak” 2012, nr 3, s. 123.
 • Kobieta i tekst. O krytyce feministycznej słów kilka, „Polonistyka” 2013, nr 1, s. 39-41.
 • Gdzie artyści, gdzie pop, „Gazeta Wyborcza” (Magazyn) 25-26.01.2014, s. 33.
 • Wina i przebaczenie [rec. M. Tulli, Szum], „Nowa Dekada Krakowska online” 19 grudnia 2014 r.: http://nowadekada-online.pl/recenzuje-bernadetta-darska-z-magdalena-tulli-rozmawia-sabina-misiarz-filipek/
 • Rozmowa to spotkanie [rec. J. Illg, Rozmowy], „Bliza” 2015, nr 1, s. 180-183.
 • Świat w pigułce [rec. M. Szejnert, Usypać góry. Historie z Polesia], „Twórczość” 2015, nr 7, s. 112-114.
 • [bez tytułu] [rec. R. Grzela, Obecność. Rozmowy], „Zeszyty Literackie” 2015, nr 2, s. 211-212.
 • Różne wersje samotności [rec. A. Kłos, Gry w Birkenau], „Twórczość” 2015, nr 8, s. 132-134.
 • [bez tytułu] [rec. J. Nordberg, Chłopczyce z Kabulu], „Zadra” 2015, nr 1-2, s. 110.
 • Stalinogród i moc opowieści [rec. R.A. Antonius, Czas beboka], „Twórczość” 2015, nr 9, s. 91-94.
 • Zwyczajność [rec. I. Iwasiów, Pięćdziesiątka], „Twórczość” 2016, nr 1, s. 108-110.
 • Kobieta kobiecie wilkiem? [rec. A. Nietresta-Zatoń, Pustostan], „Twórczość” 2016, nr 3, s. 102-104.
 • Umacnianie pozycji i zaznaczanie nowych. W: Literacki Sopot 18-21 sierpnia 2016. Katalog, Sopot 2016, s. 23-24.
 • Dygotanie jako sekret życia i śmierci [rec. J. Małecki, Dygot], „Twórczość” 2016, nr 10, s. 113-115.
 • Złudzenia tworzenia. O tzw. popularnej prozie kobiecej, „Opcje” 2016, nr 1-2, s. 84-89.
 • W cieniu manekinów [rec. Z. Mentzel. Spadający nóż], „Twórczość” 2016, nr 11, s. 114-115.
 • [bez tytułu] [rec. S. Chwin, Srebrzysko. Powieść dla dorosłych], „Zeszyty Literackie” 2016, nr 4, s. 238-239.
 • W cieniu falowca [rec. S. Hałas, Pieczeń dla Amfy], „Twórczość” 2017, nr 1, s. 113-115.

Wywiady:

Wystąpienia na konferencjach:

 • „Demonizm literatury – demonizm w literaturze”; organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 5-7 V 2004 r. – tekst pt. „Konstrukcja podmiotu lesbijskiego w prozie roczników siedemdziesiątych na przykładzie twórczości Ewy Schilling i Moniki Mostowik. Demonizm oswojony?”;
 • „Feminizm i media”; organizator: Stowarzyszenie Konsola i Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań, 15-16 V 2004 r. – tekst pt. „Kobieta – twórca i kobieta – czytelnik. Specyfika pism podejmujących dyskurs genderowy i feministyczny”;
 • „Gender metodologie. Gender interpretacje. Ogólnopolska Międzywydziałowa Konferencja - Pisanie w toku“, organizator: Genderowe Koło Literaturoznawcze, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 28-29 IX 2004 r. – tekst pt. „Sposoby łamania stereotypów dotyczących kobiet na łamach pisma OŚKa”;
 • „Mity kobiet, mity o kobietach”, organizator: Akademia Bydgoska we współpracy z Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza, Bydgoszcz, 20-22 X 2004 r. – tekst pt. „Zmysłowa nieobecność. Mit kobiety utraconej/straceńczej w powieściach Stefana Chwina Hanemann i Esther”;
 • „Let’s talk about sex. Porozmawiajmy o płci. Wybrane zagadnienia z problematyki płci i rodzaju w naukach społecznych i humanistycznych”, organizator: Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, 22-24 X 2004 r. – tekst pt. „O (nie) stereotypowych przedstawieniach kobiety w twórczości roczników siedemdziesiątych, czyli Matka Polka, lesbijka, dziwka i mit wiecznej kobiecości”;
 • „Polska literatura najnowsza – poza kanonem”, organizator: Filologiczne Koło Polonistów, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 16-18 XI 2004 r. – tekst pt. „Pomiędzy gatunkami, czyli o sztuce opowiadania w zbiorze felietonów Roberta Ostaszewskiego pt. Odwieczna, acz nieoficjalna”;
 • „Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji”, organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 5-7 V 2005 r. – tekst pt. „Interwencja, prowokacja czy reakcja? Felietony prasowe Kingi Dunin, Manueli Gretkowskiej i Izabeli Filipiak w kontekście zasad komunikacji społecznej”;
 • „Kobiety w religiach – obecność nie tylko milcząca. Konferencja interdyscyplinarna”, organizator: Stowarzyszenie Kobiet „Konsola”, Poznań 6-8 V 2005 r. – tekst pt. „Boskie role kobiet, czyli wymiary świętości w twórczości Olgi Tokarczuk”;
 • „Jedność sztuk – wielość sztuk. Wokół granic interakcji sztuk”, organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 20-22 X 2005 r. – tekst pt. „Echa publicystyki w prozie najnowszej”;
 • „Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury?”, organizator: Komitet Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk i Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 24-26 X 2005 r. – tekst pt. „Agresja w komentarzach internetowych, czyli geje, feministki i święte wartości”;
 • Ogólnopolska konferencja z udziałem zagranicznych gości „Kobieta w kulturze – kultura w kobiecie”, organizator: Instytut Psychologii i Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 8 III 2006 r. – tekst pt. „O uwodzeniu, czyli popularna prasa kobieca jako przestrzeń wabienia mężczyzn”;
 • „Metafora w kulturze”, organizator: Instytut Pedagogiczno-Językowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Elbląg 15-16 III 2006 r. – tekst pt. „Luksus jako medialna metafora stereotypowej kobiecości na przykładzie wybranych tytułów prasy kobiecej”;
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą”, organizator: Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa, Instytut Filologii Rosyjskiej, Biblioteka Główna Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Wólka Milanowska 11-12 IV 2006 r. – tekst pt. „Związki książki i czasopisma, czyli co tu jest gadżetem?”;
 • „Queerowanie feminizmu. Estetyka, polityka czy coś więcej?”. Organizator: Stowarzyszenie Konsola, Poznań 19-21 V 2006 r. – tekst pt. „Podobieństwa i różnice, czyli literacki świat lesbijki. Przypadek Ewy S., Moniki M. i Magdaleny O.”;
 • VI Międzynarodowa konferencja z cyklu „Mity, mitologie, mityzacje nie tylko w literaturze” pt. „Mity słowa, mity ciała”. Organizator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 23-25 X 2006 r. – tekst pt. „Stygmatyzacja ciała w środowisku więziennym na przykładzie twórczości Jerzego Nasierowskiego”;
 • „Dni Genderowe”. Organizator: IdziKS i pismo „Portret”, Olsztyn 13-14 III 2007 r. – tekst pt. „Matki, żony i kochanki, czyli model ról kobiecych w powieściach popularnych adresowanych do kobiet”;
 • „Mity tożsamości, mity rozdwojenia”. Organizator: Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 22-24 X 2007 r. – tekst pt. „Mój Dom, który przestał być moim domem, choć ciągle w nim mieszkam. Tożsamość na przykładzie Hanemanna Stefana Chwina i Domu Małgorzaty Ewy Kujawskiej”;
 • „Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009”, część I: „Życie literackie po roku 1989”. Organizator: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, Zakład Literatury Współczesnej i Zakład Krytyki Literackiej, Uniwersytet Śląski, Katowice 26-30 XI 2007 r. – tekst pt. „Reklamować czy polecać? O towarze, jakim jest literatura”;
 • „Praktyki męskości”. Organizator: Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 15-16 X 2008 r. – tekst pt. „Zawód wykonywany: ojciec. Modele ojcostwa w wybranych tekstach literatury najnowszej”;
 • „Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009”, część II: „Idee, ideologie, metodologie”. Organizator: Zakład Literatury Polskiej XX wieku Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego oraz szczeciński dwumiesięcznik kulturalny „Pogranicza”, Szczecin 20-22 X 2008 r. – tekst pt. „Między prywatnym a publicznym. Macierzyństwo we współczesnej prozie kobiecej”;
 • „Zapisy cierpienia”. Organizator: Komisja Historii Kultury Instytutu Nauk Historycznych PAN i Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 15-16 IV 2009 r. – tekst pt. „Jestem, chociaż kawałka mnie już nie ma. O książce Lewa, wspomnienie prawej Krystyny Kofty”;
 • „Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009”, część III: „Estetyka i aksjologia”. Organizator: Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej UAM, Poznań 18-20 V 2009 r. – tekst pt. „Między etyką a estetyką – ciało doświadczone, ocalone czy obrzydliwe? Pisanie o starości w literaturze najnowszej”;
 • „Kobiety w polskiej transformacji 1989-2009. Podsumowania, interpretacje, prognozy”. Organizator: Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Instytut Socjologii UAM, Poznań 28-29 V 2009 r. - tekst pt. „Kobieta (za)angażowana. Na przykładzie pisma feministycznego „Zadra”;
 • „Media a rok 1989”. Organizator: Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 5 VI 2009 r. - tekst pt. „Od „zaniku centrali” do „powrotu centrali”? Czasopisma kulturalne w Polsce po 1989 roku”;
 • XIII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna pt. „Dialog kultur. Z dziejów kontaktów polsko-wschodniosłowiańskich. Język, kultura, literatura”. Organizator: Instytut Neofilologii, Zespół Filologii Wschodniosłowiańskich, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 29-30 VI 2009 r. - tekst pt. „Badania terenowe, czyli płeć jako tekst. Na przykładzie twórczości Oksany Zabużko i Mariny Lewyckiej”;
 • IX Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna pt. „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich – Ciało”. Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 19-21 XI 2009 r. - tekst pt. „Badania, kolekcje, jadłospis. Obrazy ciała w twórczości Oksany Zabużko, Natalki Śniadanko i Sofiji Andruchowycz”.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pod nazwą: Akademicki Kongres Feministyczny. Organizator: Pracownia Krytyki Feministycznej Instytutu Filologii Polskiej UAM; Katedra Polsko-Niemieckich Związków Literackich i Kulturowych oraz Gender Studies Uniwersytetu Viadrina, Słubice 26-29 XI 2009 r. tekst pt.: „Czy czytelniczki prasy kobiecej mogą być adresatkami prasy feministycznej? Prasoznawstwo a gender studies”;
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Literatura i socjalizm”. Organizator: Instytut Badań Literackich PAN i Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria”, Warszawa 10-11 XII 2009 r. – tekst pt. „Spotkania popu z lewicowością. O pułapkach zaangażowania w prozie najnowszej”;
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Miasta i regiony – miejsca wspólne kultury polskiej i światowej”. Organizator: Zakład Komparatystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 12-14 IV 2010 r. – tekst pt. „Prusy Wschodnie w literaturze popularnej – miejsce polskie i niemieckie. Na przykładzie „Ostatniego lata” Catrin Collier oraz „Prowincji pełnej marzeń” i „Prowincji pełnej gwiazd” Katarzyny Enerlich;
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego”. Organizatorzy: Zakład Socjologii Kultury Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski, Katedra Medioznawstwa Instytut Kultury i Komunikowania Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Kwartalnik „Kultura Popularna”, Warszawa 17-18 V 2010 r. – tekst pt. „»Krzątactwo« i »powaga ścierek« w wersji pop. Na wybranych przykładach tzw. prozy kobiecej”;
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Dwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszących w latach 1918-1939”. Organizatorzy: Zakład Antropologii Literatury i Krytyki Artystycznej Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Gdański, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów FSD UG oraz Koło Naukowe Gender Studies UG, Gdańsk 31 V-1 VI 2010 r. – tekst pt. „Przyjaźń dziewczęca – przyjaźń kobieca, czyli ślady »dziewcząt z Nowolipek« w prozie najnowszej (Pola Gojawiczyńska a Grażyna Plebanek i Antonina Kozłowska)”;
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Mody w literaturze i kulturze popularnej”. Organizator: Zakład Teorii Literatury Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 13-14 kwietnia 2011 r. – wystąpienie nt. „Mężczyzna idealny zawsze pije krew. Sposoby konstruowania wzorca męskości na przykładzie wybranych serii o wampirach”;
 • Międzynarodowa konferencja naukowa w ramach Roku Miłosza na Węgrzech pt. „Środkowoeuropejska tożsamość Czesława Miłosza i jego miejsce w kulturze europejskiej”. Organizator: Instytut Polski w Budapeszcie, Muzeum Literatury w Budapeszcie, Budapeszt 11 października 2011 r. – wystąpienie nt. „W pogoni za rzeczywistością. Realia środkowoeuropejskie a rozważania Czesława Miłosza o poezji”;
 • Pierwsza Interdyscyplinarna międzynarodowa konferencja naukowa „Skandal w kulturze” z cyklu „Tabu – Trend – Transgresja”. Organizator konferencji: Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich, Wrocław 7-9 listopada 2011 r. – wystąpienie nt. „Seks i pisanie, czyli życie jako skandal. Na przykładzie twórczości Anais Nin i Henry’ego Millera”;
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Kryminał – gatunek poważ(a)ny?”. Organizator konferencji: Wydział Filologiczny, Zakład Polskiej Literatury Współczesnej, Koło Badaczy Polskiej Literatury Najnowszej, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń 8-10 marca 2012 r. – wykład w ramach panelu inauguracyjnego: „Powieść kryminalna jako głos w sprawie modelu współczesnego dziennikarstwa”;
 • Ogólnopolska sesja naukowa „Gatunki literatury kryminalnej: tradycja, współczesność, ewolucja, perspektywy rozwoju”. Organizator: Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału, Wrocław 9-12 października 2013 r. – wystąpienie nt. „Czy kryminał feministyczny jest kryminałem kobiecym? Rozważania o gatunku i płci”.Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa „Teksty kultury uczestnictwa”. Organizator: Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 7-8 listopada 2013 r. – wystąpienie nt. „Zwyczaje blogerów książkowych jako aktywność podtrzymująca ideę wspólnotowości i współuczestnictwa w kulturze”;
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Co, kto i dlaczego nami rządzi, czyli literatura i kultura popularna a władza”. Organizator: Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, Zakład Historii Literatury Romantyzmu, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Warszawskiej, Pracowni Mitopoetyki i Filozofii Literatury Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wrocław 29-30 listopada 2013 r. – wystąpienie nt. „Zwycięstwo silnych kobiet? Motyw siły, władzy i nieprzeciętnych zdolności w kryminalnych seriach Stiega Larssona, Carol O'Connell i Taylor Stevens”;
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Tropy literatury i kultury popularnej: między powtórzeniem a nowością (II)”. Organizator: Zakład Teorii Literatury. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 22-23 kwietnia 2015 r. – wystąpienie nt. „Powieść kryminalna jako ostrzeżenie przed odradzaniem się faszyzmu. Na wybranych przykładach”.
 • Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa „W kulturze dotyku? Dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury”. Organizator: Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 28-29 września 2015 r. – wystąpienie nt. „Dotyk i jego brak jako tortura. Na przykładzie książki Hala Golda »Jednostka 731. Okrutne eksperymenty w japońskich laboratoriach wojskowych. Relacje świadków«”.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku”. Organizatorzy: Zakład Teorii Literatury i Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego; Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN; Komisja Historycznoliteracka PAN, Oddział w Katowicach, Katowice 18-19 listopada 2015 r. – wystąpienie nt. „»100/XX. Antologia polskiego reportażu XX wieku« pod redakcją Mariusza Szczygła jako opowieść o gatunku i roli pełnionej przez reportera”.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Podziemia w kulturze współczesnej”. Organizator: Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Katedra Kultury Współczesnej i Zakład Teorii Literatury i Wiedzy o Sztuce, Bydgoszcz 18-19 maja 2016 r. – wystąpienie nt. „Między akademicką profesjonalizacją a zejściem do podziemia? Problemy niszowości polskich czasopism kulturalnych w XXI wieku”.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Afryka w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego”. Organizator: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych w ramach Dni Afryki, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 23-24 maja 2016 r. – wystąpienie nt. „Koniec pewnej epoki… Pożegnanie z Rodezją we wspomnieniach Petera Godwina i Alexandry Fuller”.
 • Ogólnopolska sesja naukowa „Szekspirowskie tropy w kryminale”. Organizator: Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału, Wrocław 1-4 czerwca 2016 r. – wystąpienie nt. „Dyscyplinowanie detektywek przez społeczeństwo i rodzinę jako współczesne poskramianie złośnic”.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Literatura popularna 3: Kryminał”. Organizator: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Nauk o Literaturze im. Ireneusza Opackiego, Zakład Literatury Współczesnej, Katowice 12-14 października 2016 r. – wystąpienie nt. „Współczesna powieść kryminalna jako głos w sprawie ważnych wydarzeń społeczno-politycznych XX wieku”.
 • Ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna „Tożsamość – czas – pamięć”. Organizator: Zakład Teorii Literatury i Wiedzy o Sztuce, Zakład Literatury Nowoczesnej i Ponowoczesnej (XIX i XX wiek), Zakład Literatury Staropolskiej i Edytorstwa – Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 24-25 listopada 2016 r. – wystąpienie nt. „Ludzie radzieccy. O tożsamości, nierównej walce z czasem, pamięci i zapomnieniu w reportażach Swietłany Aleksijewicz”.