dr hab. Anita Frankowiak, prof. UWM

 

KATEDRA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

pok. 351, tel. (089) 524 63 52

anita.frankowiak@uwm.edu.pl

UZYSKANIE STOPNI NAUKOWYCH

Wykształcenie

 • mgr - 1993, Charakterystyka treści i formy współczesnego dziennika literackiego, prof. A. Staniszewski, literaturoznawstwo
 • dr – 2001, Ewolucja twórczości eseistycznej Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, prof. A. Staniszewski, literaturoznawstwo
 • dr hab.- 2017, Oblicza tożsamości europejskiej na lamach polskich tygodników opinii w latach 2004-2015, Uniwersytet Śląski w Katowicach, kulturoznawstwo

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

 • Erasmus LLP Staż międzynarodowy, wykłady Uniwersytet w Wilnie wrzesień, 2013
 • Erasmus LLP Staż międzynarodowy, wykłady Uniwersytet w Wilnie luty,2012
 • Współpraca z 4News Media Agency INC. Wietrzne Radio Chicago, 2011
 • Prowadzenie kursów języka polskiego dla obcokrajowców/Erasmus, wrzesień
  2008, 2010, 2011, 2012, 2013
 • Organizacja (i dydaktyka) praktyk dla studentów filologii polskiej Państwowego Uniwersytetu w Kaliningradzie w latach 2003-2004.
 • Współpraca ze Związkiem Polaków na Białorusi, Grodno, konferencje poświęcone Elizie Orzeszkowej 1997-2000.
 • Kwerenda naukowa- Neapol, Bari, spotkanie z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim, Włochy 1996.

NAGRODYNAGRODY

Nagrody naukowe:

 • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, 1.10.2002.
 • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej, 2005.
 • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej, 2006.
 • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora UWM za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej, 2008.
 • Nagroda zespołowa II stopnia rektora UWM za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej, 2012.

Inne:
2000:

 • IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Złoty Miecz Ciechanowskiego Ratusza” – II nagroda i wyróżnienie w postaci druku tomiku wierszy, 23.IX.2000, Ciechanów.
 • I Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Miecze Władysława Jagiełły” – II nagroda, Działdowo, 24.X.2000.
 • Tomik poetycki „Agrafka” , Ciechanów 2000.

 

A list of published scholarly papers

 

2016

 

Faces of European identity in Polish weekly opinion magazines in 2004-2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2016, p. 429, ISBN 978-83-8100-021-5.

Polish journalists and their artistic and literary inspirations in the 1920 s.[ in:] Political contexts of art, ed. M. Stępnik, Lublin UMCS 2016, ISBN 978-83-7784-887-6

European identity and the matter of Russia, Ukraine and Turkey. Selected aspects in the view of the Polish opinion press [in:] “Przegląd Wschodnioeuropejski” (“East European Review”), ed. A. Kiklewicz, Olsztyn VIII/2 2016, ISNN 2081-1128.

2015

Modern patriotism of Bronisław Komorowski, the President of the Republic of Poland, illustrated with an example of “Orzeł może”, a media campaign [in:] Media representations of culture. Society. Politics. Promotion, v. 2, ed. A. Duda, Lublin KUL 2015, p. 93-104.

2014

(ed) In Poland and beyond. Media in the 20th and the 21st century ed. A. Frankowiak, M. Rółkowska, J. Szydłowska, Olsztyn 2014; p. 346; ISBN 978-83-61605-26-3.

Inspirations of the journals of Wiadomości literackie in the 20’s of the previous century [in:]
In Poland and beyond. Media in the 20th and the 21st centuries, ed. A. Frankowiak, M. Rółkowska, J. Szydłowska, Olsztyn 2014, p. 346.

“Directly” to Europe. The image of the Continent and Poland in the weekly magazine in 2004 [in:] In Poland and beyond. Media in the 20th and the 21st century ed. A. Frankowiak, M. Rółkowska, J. Szydłowska, Olsztyn 2014, p. 346.

2013

Promiscuous Europe. Faces of scandal in the narrations of the 21st century [in:] Taboo-Trend-Trangression v. 2. Scandal in the cultural texts, ed. M. Ursel, M. Dąbrowska, I. Nadolna and M. Skibińska, Warsaw 2013, p. 363-372.

Visual identification in the promotional and informational campaigns of the Polish cultural diplomacy), “Polonistyka” 2012 ed. A. Kiklewicz, S. Ważnik, Minsk 2013,

p. 177-191.

Activity of the Society of Folk Writers in the area of promotion of folk literature of the interwar period, “Prace Literaturoznawcze” 2013 no. 1, ed. J. Chłosta-Zielonka, Olsztyn 2013, p. 203-214.

2012

“Poland lives in our hearts”. Everyday life in Lviv in 1940 in the view of unpublished journal-related works) [in:] “Polonistyka” 2011, ed. A. Kiklewicz and S. Ważnik, Minsk 2012, p. 311-330.

 

2011

“Everything started from my presence”. A secret message of the prose of Andrzej Stasiuk, “Napis” IBL 2011 vol. XVII, p. 71-81.

Polish brand. Branding in culture [in:] “Polonistyka 2010”, ed. A. Kiklewicz and S. Ważnik, Minsk 2011, p. 241-250.

2010

Polish cultural diplomacy and creation of Polish culture brand abroad [in:] Polish identity from near and far. Jubilee publication on the occasion of five years of the operations of the Centre of Polish Culture and Language for Foreigners and the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, ed. I.A. Ndiaye and M. Rółkowska, Olsztyn 2010, p. 51-71.

Towards independence. New Culture in 1921 [in:] Between culture and communication. Studies from the history of media ed. A. Frankowiak, J. Szydłowska, Olsztyn 2010, p. 7-12.

Italian cities of Gustaw Herling-Grudziński [in:] Between culture and communication. Studies from the history of media ed. A. Frankowiak, J. Szydłowska, Olsztyn 2010, p. 41-46.

2009

Dialogue with Europe in the works of Tomas Venclova [in:] Europeanness of motherlands. Lithuanian and Polish literary and linguistic connections. Materials of an international academic conference, ed. Mirosław Dawlewicz, Vilnius 2009, p. 216-229.

Between exhibitionism and autobiographism. Modern literature in the field of intimacy (a faggot – a Jewish woman – a recluse), “Napis” (IBL) 2009. Volume about circumstantial and usable literature, Series XV 2009, p. 365-374.

Central European awareness of space in the prose of Andrzej Stasiuk [in:] “Polonistyka”, ed. A. Kiklewicz, S. Ważnik, Minsk 2009, p. 289-302.

Instead. About the functions of the “Calendar and hourglass” [in:] Regions of culture. Research bulletins no 1, ed. A. Frankowiak and J. Szydłowska, Olsztyn 2009.

Implications of the metaphysical quartet of Leszek Kołakowski. (Glosses of humanities), “Studia Ełckie” 2009 no. 11, p. 345-353.

Holiness in details. Metaphysics in the prose of Andrzej Stasiuk [in:] Holy places in literature, ed. Z. Chojnowski, A. Rzymska, B. Tarnowski, Olsztyn 2009, p. 353-359;

2008

(ed.) Between the Silver and the Golden Age of the Spanish culture, ed. M. Jagłowski, D. Sepczyńska, A. Frankowiak, Olsztyn 2008, p. 456.

Prose of Andrzed Stasiuk in the perspective of personalism of Miguel de Unamuno [in:] Between the Silver and the Golden Age of the Spanish culture, ed. M. Jagłowski, D. Sepczyńska, A. Frankowiak, Olsztyn 2008, p. 389-397.

“A loop of history and a button of the current time”. About loneliness, fear and central European existence in the prose of Andrzej Stasiuk [in:] Studia Ełckie 2008 no. 10 ed. W. Guzewicz, Ełk 2008, p. 9-17.

2007

Andrzej Stasiuk in the perspective of Spanish personalism), “Media. Kultura. Komunikacja Społeczna” 2007-2008 no. 3-4 ed. A. Staniszewski, p. 255-260.

2006

“We are cursed”. Polish reality in the reportages of Gazeta Wyborcza [in:] „Media. Culture. Social Communication” 2006 no 2, ed. A. Staniszewski, p. 184-190;

2005

Desacralisation of existence in the prose of Andrzej Stasiuk), “Fraza” 2005 no. 1-2, s. 157-162.

Eliza Orzeszkowa – Marian Brandys – Andrzej Stasiuk. Three models of autobiographisms) [in:] Regional, national, universal. Literature and media in a comparative perspective) ed. G. Borkowska, B. Darska, A. Staniszewski, Olsztyn 2005, p. 91-104.

Cultural melting pot. Conflict on the values in the contemporary prose) [in:] Media. Culture. Social Communication 2005 no 1, ed. A. Staniszewski, p. 162-170.

2004

 

Scandal as a standard of the contemporary literature, “Napis” 2004, series X, p. 259-269.

Glosses to the essayistic work of Gustaw Herling-Grudziński [in:] Familiarity and foreignness. About a category of intentity in the Polish literature throughout centuries. Works in literature studies in the memory of dr M. Świątecki, ed. A. Staniszewski and J. Chłosta-Zielonka, Olsztyn 2004, p. 85-96;

2003

(Monograph) Evolution of essayistic work of Gustaw Herling-Grudziński, Olsztyn 2003, p. 236.

Sentimental journeys of Gustaw Herling-Grudziński) [in:] Lost, searched or recovered literature. Studies and outlines, ed. Z. Andres and J. Wolski, Rzeszów 2003, p. 269-276.

Familiarity and foreignness. Existential dilemmas in the prose of Andrzej Stasiuk, “Fraza” 2003 no. 1-2, p. 171-179.

„See and describe”. Concrete and mystery in the prose of Andrzej Stasiuk [w:] Language-Literature-Teaching, t.2 ed. R. Jagodzińska and A. Morawiec,  Łódź 2003, p.65-72.

2002

“From the heart of darkness to the light of life”. Painting inspirations of Gustaw Herling-Grudziński [in:] Literary strategies of the 1990’s. Breakthroughs, continuations, returns, ed. L. Hul and A. Staniszewski, Olsztyn 2002, p.145-156.

2001

 

Autothematic character in the literary journal of Jerzy Andrzejewski) [in:] In the contexts of culture, history and geography. Works in literature studies in the memory of dr M. Świątecki, ed. L. Hul, Olsztyn 2001, p. 87-100.

2000

Eliza Orzeszkowa’s houses [in:] In the contexts of culture, history and geography. Works in literature studies in the memory of dr M. Świątecki, ed. L. Hul, Olsztyn 2001, p. 37-43.

2.2.1 Popular science articles (40)

 

 1. Zapomniana sztuka savoir-vivre’u (A forgotten art of savoir-vivre), “Prace Literaturoznawcze” 2013 no. 1; p. 215-217.
 2. W świecie kolorów cz. II, (In the word of colours, part II) “Tworzywo. Gazeta Studencka” 2013 no. 4, p. 2.
 3. Mogą nas karać za znieważenie polskiej flagi? (Can we be punished for a desecration
  of the Polish flag?) www.info.elbląg.pl; 12/06/2012.
 4. Wstąp do ogrodów euro kultury (Come to the gardens of euroculture) www.olsztyn.euwww.olsztyn24.com; gazetaolsztynska.pl.
 5. “Biało-Czerwone, barwy niezwyciężone” powoli znikają z elbląskich ulic (“White na red – the invincible colours” are slowly disappearing from the streets of Elbląg) www.info.elbląg.pl.
 6. Energia Wiatrowa na Warmii i Mazurach (Wind energy in Warmia and Mazury region), “Życie Olsztyna” 2012 no 6, p. 11.
 7. Polski patriotyzm przed Euro 2012 (Polish patriotism before Euro 2012), www.zycieolsztyna.pl, June 2012.
 8. Dyplomacją Olsztyn stoi. Wywiad z dr Anitą Frankowiak (Diplomacy – the basis of Olsztyn. An interview with dr Anita Frankowiak), “Życie Olsztyna” 2012 no. 6, p. 29.
 9. Świat savoir-vivre’u (The world of savoir-vivre), “Tworzywo. Gazeta Studencka” 2012 no. 1, p. 2.
 10. Pułapki savoir-vivre’u na uniwersytecie (Pitfalls of savoir-vivre at a university), “Tworzywo. Gazeta Studencka” 2012 no. 2, p. 2.
 11. Opowieść o kolorach, czyli jak zbudować profesjonalny wizerunek cz. 1 (A story about colours or how to build a professional image, part 1), “Tworzywo. Gazeta Studencka” 2012 no. 3, p. 2.
 12. Jaki to był tydzień (What a week it was), “Gazeta Olsztyńska” 2011 no 104, p. 20.
 13. Czas płata figle, czyli nieudana ucieczka przed czasem (Time plays tricks. An unsuccessful escape from time) [in:] Pomiędzy kulturą a komunikowaniem. Studia z dziejów mediów (Between culture and communication. Studies from the history of media) ed. A. Frankowiak, J. Szydłowska, Olsztyn 2010, p. 85.
 14. [rev.:] Odszyfrowany judaizm (Deciphered Judaism) [in:] Pomiędzy kulturą
  a komunikowaniem. Studia z dziejów mediów (Between culture and communication. Studies from the history of media) ed. A. Frankowiak, J. Szydłowska, Olsztyn 2010,
  p. 90.
 15. [rev.:] To, co ukryte. Rok reportera Piotra Kraśko (The hidden things. A year of Piotr Kraśko, a reporter) [in:] Pomiędzy kulturą a komunikowaniem. Studia z dziejów mediów (Between culture and communication. Studies from the history of media), ed.
  A. Frankowiak, J. Szydłowska, Olsztyn 2010, p. 92.
 16. Giganty po dwóch stronach Himalajów (Giants on the two sides of the Himalayas) [in:] Rejony Kultury. Zeszyty Naukowe (Regions of culture. Research bulletins) no 1, ed.
  A. Frankowiak and J. Szydłowska, Olsztyn 2009.
 17. Trzecia rewolucja, czyli Japonia w XXI wieku (The third revolution – Japan in the 21st century) [in:] Rejony Kultury. Zeszyty Naukowe (Regions of culture. Research bulletins) no 1, ed. A. Frankowiak and J. Szydłowska, Olsztyn 2009.
 18. Między Olsztynem a Madrytem, czyli Hiszpania oswojona (Between Olsztyn and Madrid. Familiar Spain) [analysis] [in:] Rejony Kultury. Zeszyty Naukowe (Regions of culture. Research bulletins) no 1, ed. A. Frankowiak and J. Szydłowska, Olsztyn 2009.
 19. “By nazwać raz jeszcze rzeczy po imieniu” (“To call a spade a spade one more time”), “Portret” 2009 no. 28, p. 40-42.
 20. Oswajanie świata (Taming the world), “Portret” 2008 no. 1, p. 92-94.
 21. Chichot historii w “Złym” kole zaklęty (Dziewoński, W cieniu “Złego”) [Giggle of the history enchanted in the “Bad” circle (Dziewoński, “In the shadow of the “Bad”)], “Portret” 2008 no. 2, p. 113-115.
 22. Niezłe perwersje klasyka… (Quite good perversions of a classicist…), “Portret” 2007
  no. 1, p. 198-199.
 23. O tym, jak „realny” jest świat Kafki (About the “reality” of the world of Kafka), “Portret” 2007 no 2, p. 51-53.
 24. Guru i seksoholiczka (Pismak M. Harny) [A guru and a sexaholic (“Scribbler”, M.Harny), http://www. portret.org.pl/25.
 25. Chłód wspomnień (Coldness of memories), [rev.: “Zimno” (“Cold”) Piotr Czekański), http://www.portret.org.pl/33.
 26. Format niesformatowanej kultury polskiej (A format of the unformatted Polish culture), “Portret” 2007 no. 3(25), p. 101-103.
 27. Trzydzieści lat bez druku (Thirty years without print), http://www.portret.org.pl/14/
 28. Inteligent w próżni (An intelligent in a void), “Portret” 2006 no. 1, p. 72-74.
 29. Kobieta, czyli coś? (A woman – a something?), “Portret” 2006 no. 1, p. 153-155.
 30. “Czy wiesz, że Egipt jest kopią nieba i świątynią całego świata?” (“Did you know Egipt was a copy of the heavens and a shire of all world?”), “Portret” 2006 no. 2, p. 92-94.
 31. Polska w przekroju (Poland in a section), “Portret” 2006 no. 2, p. 144-146.
 32. Prawo, metalowy wieszak i “demobilizacja macic” (Law, a metal hanger and “demobilisation of uteri”), “Portret” 2005 no. 1 (19), p. 155-157.
 33. Niebanalne uwiedzenia (Non-trival seductions), “Portret” 2005 no. 1 (19), p. 197-199.
 34. Samoobrona czy samozagłada (Self-defence or self-destruction), “Portret” 2005 no. 2,
  p. 100-103.
 35. Osaczony przez przypadek (Surrounded by an accident), “Portret” 2005 no. 2, p. 143-145.
 36. Naprawdę ktoś jest, ktoś oprócz was! (There really is someone, someone apart from you!), “Portret” 2004 no. 18, p. 157-159.
 37. Finimondo, czyli walka z gównem (Finimondo – a fight with shit), “Portret” 2004 no. 18, p. 121-123.
 38. Od Britney Spears do Matki Polki (From Britney Spears to the Polish Mother), “Portret” 2004 no. 16/17, p. 58-61.
 39. Gucci, Dior i skręty bez filtra (Gucci, Dior and joints without filter tips), (rev.
  of Witkowski’s short stories), “Portret” 2001 no. 12, p. 118-120.
 40. Podróże pamięci i wyspy ocalenia (Journeys of memories and islands of salvation), (rev:), “Warmia i Mazury” 2001/2002 no. 8-9, p. 83.

2.2.2 Other publications

 

A guide for a model cooperation between the Local Economic Councils and the poviat [district] authorities. Diagnosing and solving economic problems, part 2, Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości (Foundation pf the European Centre for Enterprise), Warsaw 2015, p. 150; ISBN 978-83-924126-3-2.

This is the first guide of this type in Poland. Its aim is to increase the level of communication competences, which supports the development of entrepreneurship. It targets local authorities, opinion leaders, members of Local Economic Councils and all those, who intend to conduct good participation practices. The guide consists of two parts. My percentage share amounts to 100% as far as the second part is concerned, which refers to diagnosing and solving economic problems. My contribution consisted in planning a layout of the guide, preparing the subject matters of the particular chapters, doing research, editing the text and preparing the texts
for print.

Volume of poetry:

2000 – Safety Pin, Ciechanów.

Compilations, catalogues of collections, documentation of research, evaluations, works and artistic works

Between culture and communication. Studies from the history of media ed. A. Frankowiak,

J. Szydłowska, Olsztyn 2010, p. 100; ISBN 978-83-88-629-51-8.

Regions of culture. Research bulletins of Kotarbiński University of Information Technology and Management no. 1, ed. A. Frankowiak, J. Szydłowska, Olsztyn 2009, p. 82; ISBN 1898-0058.

 

 

Management of international and national research projects and participations in such projects

 

2014, Kraków University of Technology, project: Transfer of innovations – reinforcement of the connections of the B + R zones with entrepreneurs , implemented from the financial resources of the European Social Fund as part of the Operational Programme “Human Capital”, Priority VIII: Regional economy personnel, Measure 8.2. Transfer of knowledge, Sub-measure 8.2.1: Support for cooperation of the science zone and enterprises, no.
of the agreement: UDA-POKL.08.02.01-12-021/12-00.

Function of an executor/advisor – development of a comprehensive strategical analysis
of the directions for development of three companies in regard to manufacturing and
the market.

2014, highly qualified staff; project, number, position – media expert in business etiquette, diplomatic protocol, savoir-vivre, corporate social responsibility, public relations, public affairs, and advisor in the conditions of functioning of new media; advisor in external and internal marketing, public relations of enterprises and an expert in implementation of innovative solutions in small and medium-sized enterprises in Warszawa.