Dzień Otwarty

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski organizuje 31 marca br., od godziny 9.00 do 13.00,  Dzień Otwarty UWM. Z tej okazji w Bibliotece Uniwersyteckiej odbędą się prezentacje 16 Wydziałów Uniwersytetu, studenckich kół naukowych, a także działających na naszej uczelni agend życia kulturalnego, skupionych w Akademickim Centrum Kultury.

Ponadto na temat tegorocznych egzaminów maturalnych będą wypowiadać się przedstawiciele Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z Łomży.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na specjalnie w tym celu przygotowanej stronie internetowej: https://dni.uwm.edu.pl/

Wydział Humanistyczny i przedstawiciele kilkunastu naszych kół naukowych także będą przedstawiać swoją ofertę edukacyjną w bibliotece.

Ponadto, podczas trwania Dnia Otwartego, w siedzibie Wydziału, przy ul. K. Obitza 1, w godzinach 11.30-12.15 i 12.20-13.05, odbywać się będą warsztaty skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych, zorganizowane przez wykładowców i studentów z dwunastu kierunków studiów prowadzonych przez nasz wydział.

Program warsztatów znajduje się w załączniku.

W każdym warsztacie może wziąć udział grupa maksymalnie 25-30 uczniów. Na konsultacje logopedyczne przyjmowani są chętni w sposób ciągły.

Zapisów drogą mailową prosimy dokonywać u pani mgr Moniki Rubachy (monika.rubacha@uwm.edu.pl) do 24 marca.

 

                                                                                               Serdecznie zapraszamy!

                                                                                         prodziekan ds. rozwoju i promocji
                                                                                            Wydziału Humanistycznego
                                                                             dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM