Sylabusy

WYKŁAD MONOGRAFICZNY:

Od biblioteki tradycyjnej do biblioteki cyfrowej (dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, prof. UWM)

Przygotowanie projektów badawczo-rozwojowych (dr hab. Marzena Świgoń, prof. UWM)

 

FILOZOFIA

Epistemologia (dr hab. Józef Dębowski, prof. UWM)

Filozofia najnowsza (prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski)

Filozofia polska (dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM)

Filozofia polska (dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM)

Filozofia polska (dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM)

Filozofia przyrody (dr hab. Krzysztof Kościuszko, prof. UWM)

Logika i metodologia nauk (dr hab. Józef Dębowski, prof. UWM)

Metafizyka i antropologia filozoficzna (dr hab. Lech Ostasz, prof. UWM)

Seminarium doktoranckie (dr hab. Józef Dębowski, prof. UWM)

Seminarium doktoranckie (prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski)

Seminarium doktoranckie (dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM)

Seminarium doktoranckie (dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM)

 

HISTORIA

Historie alternatywne XX wieku (dr hab. Jacek Kowalewski)

Informatyka historyczna (dr hab. Krzysztof Narojczyk, prof. UWM)

Mniejszości narodowe i etniczne w Europie (prof. dr hab. Andrzej Kopiczko)

Odczytywanie historii XIX wieku (prof. dr hab. Norbert Kasparek)

Seminarium doktoranckie (dr hab. Roman Jurkowski, prof. UWM)

Seminarium doktoranckie (dr hab. Wiesław Bolesław Łach, prof. UWM)

 

JĘZYKOZNAWSTWO

Metody badań lingwistycznych (dr hab. Mariola Wołk)

Praktyczna leksykografia na tle współczesnych teorii leksykograficznych (dr hab. Mariusz Rutkowski, prof. UWM)

Seminarium doktoranckie (dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM)

Seminarium doktoranckie (dr hab. Iwona Kosek, prof. UWM)

Seminarium doktoranckie (dr hab. Helena Pociechina, prof. UWM)

System języka w ujęciu historycznym (dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM)

Współczesne teorie lingwistyczne (prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz)

Zarys historii językoznawstwa (dr hab. Iwona Kosek, prof. UWM)

 

LITERATUROZNAWSTWO

Filozoficzne aspekty literatury (prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski)

Komparatystyka literacka (dr hab. Beata Tarnowska, prof. UWM)

Literackie świadectwa europejskiej tożsamości etycznej (dr hab. Grzegorz Igliński, prof. UWM)

Przestrzeń kultury (dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM)

Seminarium doktoranckie (dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM)

Seminarium doktoranckie (dr hab. Iwona Anna Ndiaye, prof. UWM)

Współczesna myśl humanistyczna (prof. dr hab. Sławomir Buryła)