Druki do pobrania

Harmonogram pracy naukowejpobierz
Oświadczenie opiekuna naukowegopobierz
Roczne sprawozdanie uczestnika studiów doktoranckichpobierz
Sprawozdanie z realizacji praktyki zawodowej uczestnika studiów doktoranckichpobierz
Wniosek o przedłużenie studiów doktoranckichpobierz
Wzór opinii opiekuna naukowegopobierz