Akty prawne

Uchwała Nr 146 Senatu UW-M w Olsztynie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018pobierz
Uchwała Nr 132 Senatu UW-M w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2017 roku kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckichpobierz
Uchwała Nr 872 Senatu UW-M w Olsztynie z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2016 roku kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckichpobierz
Uchwała Nr 924 Senatu UW-M w Olsztynie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich UW-M w Olsztyniepobierz
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckichpobierz
REGULAMINY I ZARZĄDZENIApobierz