Zmiana rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Zmiana rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (do zapoznania się). Aktywny link poniżej:

https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2020-2160,19052736.html