Zarządzenie Nr 82/2020 Rektora UW-M w Olsztynie - funkcjonowanie uczelni w stanie zagrożenia epidemicznego

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii