Zarządzenie Nr 38 Rektora UW-M z dnia 26.03.2020 r. - organizacja pracy w warunkach zagrożenia epidemicznego

W załączeniu treść Zarządzenia Nr 38/2020 Rektora UW-M w Olsztynie z dnia 26 marca 2020 r. - organizacja pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w warunkach zagrożenia epidemicznego.